Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз»

Педагогіка: історія і сьогодення » Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей" » Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз»

Сторінка 1

Характеристика навчальної групи визначається за такими показниками:

– середній бал по опорних дисциплінах: «3» → 0%, «4» → 80%, «5» → 20%;

– поведінкова характеристика групи: дисциплінованість, згуртованість, наявність позитивного лідера, доброзичливість один до одного;

– переважаючий тип мислення: логічний;

– відношення до майбутньої професії: позитивне;

– відношення до навчання: позитивне;

– переважаючий тип темпераменту: холерик.

Оперативні цілі навчання по темі формулюються на підставі поставлених стратегічних і тактичних цілей. Мета вивчення повинна бути виражена через дії, згруповані за рівнями засвоєння тими, хто навчається, навчального матеріалу, кожний з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки.

Згідно з теорією В. Беспалько, існують чотири рівні засвоєння навчального матеріалу.

На першому рівні ті, хто навчаються, не тільки сприймають інформацію, але у них формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерно рішення простих задач на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і по зображенню (позначенню) заданих елементів (властивостей) і т.д.

Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.

Третій рівень характеризує етап продуктивної дії (аналіз та синтез інформації). На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і той, хто навчається, здатний виконати їх в думці. Він вирішує нестандартні задачі відповідно до конкретних ситуацій і об'єктів.

Четвертий рівень характеризує продуктивну дію, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність.

При засвоєнні навчального матеріалу враховуємо три рівні, які обумовлюються складністю матеріалу теми та загальною успішністю групи, яка складає досить високий рівень засвоєння матеріалу з дисциплін.

Постановка оперативних цілей вивчення теми і вибір відповідних їм еталонів дій учнів представлені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Постановка оперативних цілей вивчення теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»

№ рівня

Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

1

З переліку визначень впізнавати основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» такі, як основні засоби, виробнича потужність, показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності.

Знати визначення понять «вартість», «види вартості», «методи техніко-економічного аналізу», «фізичний та моральний знос», «темпи росту та приросту»

Правильно названі 10 основних понять, 5 показників руху основних фондів, 4 показника ефективності використання основних фондів, 4 показника динаміки виробничої потужності.

6 балів – 100% реалізації мети.

5 балів – 80% реалізації мети І рівня: правильно названі 8 основних понять, 4 показника руху основних фондів, 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності.

4 бали – 60% реалізації мети І рівня: правильно названі 6 основних понять, 3 показника руху основних фондів, 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності.

2

Уміти охарактеризовувати та розраховувати показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності за заданим алгоритмом; розраховувати основні

Виконання дій першого рівня: правильно названі основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей», показники ефективності використання основних фондів та виробничої потужності,

Правильно розраховані 4 показника ефективності використання та 5 показників руху основних фондів, 4 показника виробничої потужності, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

9 балів – 100% реалізації мети.

8 балів – 80% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності, 4 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

коефіцієнти, порядок проведення аналізу основних фондів та виробничих потужностей.

прокласифіковані основні засоби.

7 балів – 60% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності, 3 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

3

Вміти проводити аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їх використання, темпів росту та приросту, динаміки.

Виконання дій першого і другого рівнів:

правильно розраховані показники ефективності використання та показники руху основних фондів, показники виробничої потужності, про класифіковані основні фонди.

Правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 5 показниками, ефективності їх використання за 4 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

11 балів – 100% реалізації мети 10 балів – 80% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 4 показниками, ефективності їх використання за 3 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

9 балів – 60% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 3 показниками, ефективності їх використання за 2 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

Страницы: 1 2Розвиток операцій мислення
Мислительна діяльність, спрямована на розв’язування певних завдань, дуже складна. Вона здійснюється за допомогою різних засобів або операцій мислення порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування, узаг ...

Суть і природа моралі, поняття про моральний розвиток
У короткому словнику по філософії поняття моральності прирівняне до поняття мораль. «Мораль - норми, принципи, правила поведінки людей, а так само сама людська поведінка (мотиви вчинків, результати д ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net