Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 1

Мотивація – це система внутрішніх чинників (потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, прагнень, установ, емоцій), які викликають та направляють поведінку суб’єкта, орієнтовані на досягнення мети.

Мета мотивації – забезпечення швидкого включення учнів в професійну навчально-пізнавальну і навчально-виробничу діяльність без тривалого «вживання» в роботу, підтримки діяльності на необхідному рівні активності.

Навчальна мотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, що відбуваються в свідомості людини.

Відповідно до етапів навчального процесу розрізняють вступну та поточну мотивацію. Вступна мотивація активізує навчальну діяльність тих, хто навчається, сприяє формуванню первинного бажання освоїти навчальну діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, показу, демонстрації того або іншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений весь процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання. Вона може здійснюватися різними методами відповідно до етапів здійснення діяльності, а саме:

– в процесі його пояснення – бесіда, лекція, розповідь;

– в ході виконання практичних завдань – рішення задач і завдань, виконання лабораторних робіт;

– в процесі контролю – поточний, підсумковий, завершальний і ін.

Умовою вибору типу мотивації служить характеристика навчальної групи, а саме відношення учнів до навчання та майбутньої професії.

Характеристика мотивації: тип – внутрішня мотивація, вид – вступна мотивація, метод – мотивуючий вступ, прийом – віднесення до особистості.

Мотивуючий вступ при вивченні теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»

«На цьому занятті ми познайомимося з темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей», зокрема з поняттями «основні фонди» та «виробнича потужність», розглянемо класифікацію основних засобів, основні показники руху та ефективності використання основних фондів, а також показники динаміки виробничої потужності, навчимося проводити пофакторний аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей. Відповідно до вашої професії та діяльності знання цієї теми знадобляться вам для проведення економічного аналізу основних показників та чинників впливу основних фондів та потужностей на підприємстві за декілька років. Вам, як економістам, за даними підприємства це дозволить оцінити структуру основних фондів, її відповідність оптимальним параметрам підприємства, вивчити темпи, форми та методи відновлення основних фондів та їх відповідність сучасним умовам виробництва, оцінити використання діючих потужностей, виявити внутрішні виробничі резерви росту ефективності використання основних фондів. Усе це є найважливішим етапом вашої професійної діяльності, який дозволить виявити, які фактори впливають на показники ефективності роботи підприємства та розробити шляхи поліпшення використання виробничої потужності та ефективності основних фондів».

Відповідно до даної навчальної групи, у учнів якої позитивне ставлення до навчання, доцільно використати внутрішню мотивацію, а саме «віднесення до особистості», коли при вивченні даної теми важливим для тих, хто навчається є зацікавленість професіональною діяльністю.

Проектування технологій формування ООД, ВД, КД

Метою етапу проектування технологій формування ООД є формування «орієнтирів» майбутньої діяльності, які забезпечать правильність її виконання.

Структура ООД включає наступні елементи:

– образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат (у теоретичному навчанні – це відповіді до завдань, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному – деякі зразки, макети, моделі);

– об'єкт перетворення або матеріал для діяльності (у теоретичному навчанні – це умови завдань, питання, сформульована проблема, а в практичному – заготовки, матеріали і т.д.);

– засоби діяльності (інструменти, інструкції і креслення, карти, таблиці, алгоритми і формули розрахунку, обґрунтування, теорії, висновки);

– технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення (склад прийомів, послідовність їх виконання, представлена у формі карт, таблиць, навчальних елементів, методики вибору, порядку рішення, вказівок і інструкцій).

Виділяють три типи навчання: неповна ООД (перший тип), повна ООД в конкретному вигляді (другий тип), повна ООД в загальному вигляді (третій тип).

Страницы: 1 2 3 4Фізкультурне обладнання групової кімнати
Для дітей першого року життя у груповій кімнаті встановлюють індивідуальні та групові манежі. Малюкам до 2,5-3 місяців підвішують яскраві іграшки (брязкальця, целулоїдні фігурки та ін.) на висоті, зр ...

Актуалізація опорних знань
Студенти зачитують підготовлені вдома доповіді про життя та творчість Михайла Старицького. В історію української літератури М. Старицький увійшов як поет, драматург, прозаїк, перекладач, а в історію ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net