Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 2

Неповна ООД характеризується тим, що викладач, представляючи навчальний матеріал, показує початкові дані, виконавчу частину дії і образ кінцевого продукту. Навчання здійснюється методом «проб і помилок», досить поволі.

Повна ООД в конкретному вигляді характеризується наявністю всіх умов, необхідних для правильного здійснення діяльності, які подаються у вигляді готового алгоритму діяльності в конкретній формі, стосовно деякого завдання.

Повна ООД в загальному вигляді буде тоді, коли викладачем не даються готові орієнтири, а пояснюються лише принципи їх формування. Цей тип навчання має повний склад, орієнтири представлені в загальному вигляді, характерному для цілого класу явищ.

Виходячи із характеристики групи і важливості вивчення даної теми для виконання майбутньої професійної діяльності учнів доцільно вибрати другий тип навчання, при якому діяльність викладача у викладанні теми здійснюється поетапно, тобто подається готовий алгоритм стосовно до рішення конкретної задачі.

Метою етапу проектування технологій формування ВД є формування умінь, навичок, тобто процес засвоєння дійсності, в якої пізнавальна діяльність набуває розумову форму, яка відбувається шляхом реалізації ряду етапів. Чинники ВД, що враховуються при їх розробці: зміст, цілі та характеристика групи.

Контроль дає можливість визначити ступінь досягнення мети навчання, недоліки процесу навчання тощо.

Діяльність по контролю можна розділити на наступні види: контрольно-проектувальну діяльність, тобто діяльність по створенню (розробці) технології контролю за навчальною дисципліною, її розділам і темам, при цьому контроль повинен забезпечувати діагностику ступеня досягнення мети навчання; контрольно-виконавчу діяльність, тобто діяльність по організації і здійсненню контролю; контрольно-аналітичну діяльність, тобто діяльність по аналізу і оцінці результатів навчального процесу і його корекції.

Діяльність по розробці системи контролю включає ряд етапів:

Перший етап – аналіз мети навчання, на якому необхідно проаналізувати цілі кожного з рівнів засвоєння, з тим, щоб здійснювати у відповідній послідовності і контроль формування умінь.

Другий етап – вибір видів контролю, у якому необхідно побудувати систему контролю і продумати способи контролю.

Третій етап – вибір способів контролю.

Четвертий етап – вибір засобів контролю.

Вибір способів формування навчальної діяльності представлений у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Вибір способів формування навчальної діяльності

№ рівня

Цілі навчання, виражені в переліку дій тих, хто навчається

Способи формування навчальної діяльності

ООД

(метод)

ВД

(метод, форма)

КД

(метод, форма)

Дидактичні і технічні засоби навчання, що використовуються

1

З переліку визначень впізнавати основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» такі, як основні засоби, виробнича потужність, показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності

Лекція

Метод: бесіда

Форма: фронтальна

Метод: тестування

Форма: індивідуальна

Дидактичні: схема поетапного аналізу основних фондів та виробничих потужностей

2

Уміти охарактеризовувати та розраховувати показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності за заданим алгоритмом; розраховувати основні коефіцієнти, порядок проведення аналізу основних фондів та виробничих потужностей.

Пояснення, бесіда

Метод: бесіда

Форма: індивідуальна

Метод: усне опитування

Форма: фронтальна

Дидактичні: роздатковий матеріал з формулами розрахунку показників основних фондів та виробничих потужностей

3

Вміти проводити аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їх використання, темпів росту та приросту, динаміки.

Пояснення, евристична бесіда

Метод: рішення задач Форма: індивідуальна

Метод: письмова контрольна робота з рішенням задач

Форма: індивідуальна

Дидактичні: роздатковий матеріал з прикладами проведення структури аналізу основних фондів та виробничих потужностей

Страницы: 1 2 3 4Болонський процес, передумови виникнення, його організація
Болонський процес (БП) - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти (також у документах зустрічається аналогічне поняття: європейський простір ...

Загальна характеристика типу професій "людина — природа"
Це вчені й інженери, будівельники і шахтарі, енергетики і машинобудівники, працівники транспорту. А поруч з ними— ті, хто працює з природними ресурсами, обробляє і оберігає землю, ліси, водні простор ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net