Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 4

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці

Тема уроку: «Виробнича потужність та показники динаміки виробничої потужності»

Тип уроку: комбінований

Перелік структурних елементів:

– організаційний момент;

– повідомлення теми і мети уроку;

– мотивація мети;

– актуалізація опорних знань;

– формування орієнтовної основи діяльності;

– формування виконавчих дій;

– підбиття підсумків;

– видача домашнього завдання.

Відповідність елементів структури уроку, дій викладача і тих, хто навчається представлені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Бінарні дії викладача і тих, хто навчається, на уроці

Структурні елементи уроку

Способи (метод, форма, засоби) реалізації етапу

Дії викладача

Дії тих, хто навчається

1. Організаційний момент

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка зовнішньої обстановки в аудиторії.

Вітання викладача. Підтвердження присутності у момент переклички, настрій на здійснення навчальної діяльності.

2. Повідомлення теми і мети уроку

Повідомлення теми заняття «Виробнича потужність та показники динаміки виробничої потужності». Сформувати уміння давати визначення поняттю «виробнича потужність», здійснювати розрахунки з показників динаміки виробничої потужності та проводити аналіз на основі результатів розрахункових коефіцієнтів.

Фіксація теми, сприйняття цілей, представлення результатів засвоєння матеріалу теми даного заняття.

3. Мотивація мети

Тип: внутрішня мотивація

Вид: вступна мотивація

Метод: мотивуючий вступ

Прийом: віднесення до особистості

Повідомлення важливості вивчення даної теми: «Вивчення цієї теми для вас, як майбутніх економістів, є на сьогоднішній час дуже актуальним. Відповідно до вашої майбутньої професійної діяльності знання цього навчального матеріалу знадобляться вам для проведення детального економічного аналізу, а саме це дозволить оцінити структуру виробничої потужності, відповідність оптимальним параметрам та сучасним умов підприємства, використання діючих потужностей та ті фактори, які впливають на низькі показники ефективності роботи виробничих потужностей та розробити шляхи поліпшення їх ефективності. Все це є одним з основних завдань вашої майбутньої діяльності.

Сприйняття важливості і актуальності вивчення теми, прояв інтересу до неї.

На сучасному етапі розвитку освіти, яка постійно змінюється та розвивається при досягненні нових технологій, нововведень в усіх навчальних закладів, розроблення даного дидактичного проекту є важливим та актуальним на сьогодні.

У результаті дослідження був розроблений дидактичний проект підготовки фахівця для певної навчальної групи та розроблення викладу теми з профільної дисципліни, що дає можливість більш детального вивчення навчального матеріалу та зрозуміти правильність у виборі майбутньої професії.

Цей дидактичний проект підготовки фахівця був реалізований в повному обсязі, який може бути використаний у реальних умовах в навчальних закладах.

Страницы: 1 2 3 4 Екологічна освіта молодших школярів
На сучасному етапі Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року затверджена система екологічної освіти і виховання. Виховання екологічної культури як складової загальної культури особист ...

Кафедра духових інструментів ОДМА ім. А.В.Нежданової в контексті становлення вітчизняної виконавської школи
В 1886 році в Одесі були створені музичні класи при імператорському Російському Музичному Товаристві. В цих класах було започатковано навчання грі на духових інструментах. До складу педагогічного кол ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net