Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління

Сторінка 1

формування людської особистості є дуже гострою для України. Серед причин відносно легкого проникнення в Україну сект є така специфіка менталітету українців, як певний плюралізм світогляду.

Як засвідчила практика, ми не можемо стверджувати сьогодні про те, що будь-яка релігійна спільнота та організація має лише позитивний вплив на формування особистості школяра, оскільки на сучасному етапі демократизації та свободи релігійного вибору з’явилась ціла низка релігійних організацій, які за своїми деструктивними та патологізуючими наслідками впливу на особистість об’єктивно можуть бути віднесені до категорії сект. Учні, особливо підліткового та юнацького віку, сенситивні до впливу на емоційно-почуттєву сферу матеріалів релігійного змісту, вони позитивно реагують на сучасні, особливо групові, форми і методи релігійних організацій, у них закладаються основи релігійного світогляду і християнської етики.

Деструктивні секти – авторитарні ієрархічні організації будь-якої орієнтації, руйнівні стосовно природного, духовного, психічного і фізичного стану особистості, а також до традицій і норм суспільства.

Характеристики деструктивних сект:

Гуруїзм – абсолютна влада – обожествлення лідерів;

«Обман» - приховування важливої інформації під час вербування нових членів;

Секретні обряди, таємні рівні посвяти;

Експлуатація членів – група чи лідер у прямий спосіб чи через обман привласнює матеріальні цінності, широко використовується безоплатна фізична праця адептів;

Моральний релятивізм – правильне тільки те, що корисне для секти.

Широко використовується в рамках культу інформація: бюлетені, журнали, газети, неправильні цитати;

Використання особливих психологічних методик з реформування мислення та контролю свідомості (груповий тиск, введення обмежень у сні та їжі, навіювання мислення про абсолютно негативне минуле адепта);

Абсолютне та безкомпромісне підпорядкування лідеру усіх сфер свого життя;

Відсутність діалогу із суспільством та вороже ставлення до нього;

Використання культу сповіді;

Ідея нової людини – бажання створити ідеальну людину, яка мислить категоріями групи.

Фаза вербування здійснюється людьми, що інтуїтивно відчувають потенційного члена секти, характеризуються відвертістю у спілкуванні, зацікавленістю у проблемах співрозмовника. На цій стадії відбувається емоційне де стабілізування людини і заплутування її у протиріччях.

Людину залучають до активної сектантської діяльності: лекційні марафони,консультації, і їй дуже мало залишається часу для усамітнення та роздумів. Забороняється перегляд телевізора. Ізоляція людини від зовнішнього світу, фізичне і психічне виснаження, недосипання та недоїдання, колективні богослужіння, багаторазове читання релігійних текстів, тиск з боку лідерів змінюють свідомість адептів у плані розуміння себе та оточуючого світу. Людина негативно оцінює усіх, хто живе за відмінними від сектантських нормами.

Розглянемо ступінь небезпеки впливу будь-яких релігійних організацій на ще не сформовану особистість дитини. Релігійні організації, як правило, використовують здатність індивіда до атракції - адже це обумовлює інтерес дитини до інших людей, а поруч із ними члени релігійної місії, секти, організації. Адже атракцією дитина залучається до спільної діяльності. Але якої діяльності? Читання молитов, слухання проповідей і музичних релігійних творів? Що відбувається в момент спілкування дитини з членами релігійних місій, організацій, як поводиться її несвідоме (воно не має суб'єктивного контролю над тим, що відбувається)? Дитина не може усвідомити того, що з нею відбувається, тим більше пояснити дорослим про ступінь свого переживання, що відбувається в цей момент. Дитина не може оцінити ступеня значущості впливу молитов, проповідей, вивчення релігійної літератури на свою психіку.

У момент релігійної обробки в дитини можуть виникнути неусвідомлені мотиви, а раптом ці мотиви соціально неприйнятні? Дитина не може оцінити справжнього змісту дій релігійних діячів. Чи не тоді починає працювати підпорогове сприйняття, що виробляє поведінкові автоматизм і стереотипи?

Страницы: 1 2 3 4Розумове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї
Розумове виховання – цілеспрямований вплив батьків на розвиток розумових сил та мислення дітей, на вироблення культури розумової праці. Розумове виховання – процес тривалий та складний. Успіх його за ...

Методи науково-педагогічних досліджень
Під методом дослідження розуміють певні прийоми та способи розв'язання наукової проблеми. Історія розвитку методики навчання біології засвідчила, що захоплення якимось одним методом, засобом, прийомо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net