Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління

Сторінка 2

Інформація від релігійних діячів надходить у свідомість дітей бурхливим потоком і не усвідомлюється ними. Урахуємо такий аспект дитячої психіки, як сугестивність. У них підвищена піддатливість, готовність підкорятись (адже старші для них у цьому віці - авторитет), вони готові перейматися чужими ідеями, думками, спонуканнями. Усе це буде виявлятись при подальшому спілкуванні як з однолітками, так і з дорослими. А оскільки спілкування з релігійною місією має скоріше постійний характер, ніж тимчасовий, у цих дітей прямий шлях у такій ситуації формувати певні особистісні якості. Хто скаже, які з них формуються в наших дітей у момент релігійної обробки? Адже контролю немає!

Чи не в цьому лежать причини виникнення девіантної поведінки дитини? Поведінка індивіда багато в чому обумовлена генотипом. Інформація, отримана під час роботи з деструктивними місіями, організаціями (тепер у нас є привід їх так назвати), стає їхнім особистим досвідом і може закріпитись виробленою поведінковою реакцією дитини та закріпитись у генотипі, передаватись нащадкам, а зміни генотипу формують новий фенотип! Невеличка довідка: відмінність фенів від генів у тому, що їх реплікація не пряма, інформація про неї закладена в генах. Але ген, узятий окремо від фенотипного оточення, безсилий, він не може реплікувати (повторювати передачу інформації від покоління до покоління). Тоді ми маємо фенотип дитини, сформований впливом релігійної організації, що домінує в регіоні! Ми це хотіли одержати, віддаючи дитину до школи, інтернату, училища? Напевно ні! Нам необхідно було, щоб дитину доглянули кваліфіковані викладачі й вихователі, які люблять дітей, навряд чи було потрібно, щоб дітям промивали мозок. А дітям промивають мозок різні релігійні організації, що переслідують свої цілі й завдання. Подивимося, що ж буде далі з дитиною, якщо вона не припинить зустрічатися з членами релігійної організації. Ми говорили про особистість дитини, а як поводиться дитина за таких обставин у групі, і як поводиться з нею група?

Діти ідентифікують себе, але з чим, з ким? Ідентифікують із групою або членом групи, в якій перебувають. У цьому віці прийняття якого-небудь рішення, як правило, некритичне. Приймає дитина у цій групі насаджені у процесі роботи з нею релігійної організації її цінності, ідеологію, завдання. У дитини в цей момент відбувається неправильне декодування отриманої інформації. Цілком можливо, що до цього моменту в дитини виникла домінанта - джерело збудження в головному мозку, позв'язане з актуальною потребою, а потреба в цілковитому й беззастережному підпорядкуванні лідеру релігійної організації, релігійній доктрині.

Релігійна організація кодує інформацію, яку дає дітям у бесідах, привчає їх до певного стилю мислення, поведінки. Закодовану інформацію рано чи пізно можна витягти з домінанти за допомогою будь-якого оператора, який знає психологію особистості. Саме тут відбувається, напевно, найголовніше, адже ми з вами розглядаємо особистість індивіда як структуру, обумовлену соціальними установками та ролями, прийнятими в певному суспільстві (у нашому випадку даною релігійною організацією). Адже вона (релігійна організація) своїм регулярним спілкуванням з дітьми встановлює над поведінкою індивіда контроль відповідно до необхідних їй правил і норм її релігійної доктрини. Чи не на цьому етапі виникає в індивіда патерн сенсорних стимулів, що належать релігійній групі людей? Чи не на цьому етапі особистість дитини деперсоналізується та розчиняється у членах релігійної організації, стає масою, якою легко керувати? Адже мова йде про будь-які релігійні організації та ступінь небезпеки такого впливу на несформовану у світоглядному плані особистість дитини. Якщо це релігійна організація, то в дітей рано чи пізно виникнуть релігійні переживання і, як наслідок релігійних переживань, - релігійне навертання дітей, те, чого й домагались релігійні місії. Оскільки ці переживання емоційно дуже сильні, інтенсивні, такі, що часом доходять до екстазу, чи не розхитують вони нервову систему дітей? Дитина починає приймати релігійні погляди дорослих, залишаючись при цьому дитиною. Як наслідок у дитини виникає емоційна нестабільність, і все це на тлі сензитивного періоду, що може призвести до патологічних змін особистості, виникнення акцентуацій, девіантної поведінки. Це свідчить про справжню небезпеку дій релігійних організацій на особистість дитини, адже такий вплив призводить до деструктивних змін особистості індивіда, його психіки. Дитина спілкується не тільки в ізольованій групі. Вона має широкі комунікативні соціальні зв'язки, постійно вступає у взаємодію з іншими індивідами. Якою буде якість таких взаємодій? Чи не будуть вони постійно приводити дитину до конфлікту з оточуючим її світом, порушення адаптації в соціумі? Адже в основі поведінки особистості лежать потреби. Які потреби встигла сформувати в дитини до цього часу релігійна організація? Слід задовольнити будь-яку потребу, а генезис форм будь-якої поведінки обумовлений соціальним середовищем, у якому перебуває людина.

Страницы: 1 2 3 4Знайомство з ДМІ. Гра на дитячих музичних інструментах
Гра на музичних інструментах не є складною для дітей. Діти з самого народження чують різні звуки та ритм. Це і є поштовхом для подальшого розвитку музичного та ритмічного слуху дошкільника. Гра на ДМ ...

Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах
На сучасному етапі підготовка до школи із психолого-педагогічної проблеми переросла у проблему великої соціальної значимості, бо ставиться завдання підготувати дитину до навчання у початковій школі. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net