Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління

Сторінка 3

Як може складатись поведінка нашої дитини, на яку мала вплив релігійна деструктивна організація? Людське спілкування формується протягом усього часу життя індивіда. Починає воно формуватися з дитячого віку, а завдання соціуму не допустити впливу релігійних деструктивних організацій на дитину аж до повноліття. Лише досягнувши повноліття, дитина, яка сформувалась як особистість, сама може (на підставі світоглядних установок) зробити вибір, вірувати чи не вірувати. Вибір має бути зроблений без зовнішнього тиску, самостійно, за допомогою критичного мислення. До моменту повноліття дитина вміє задовольняти свої базові потреби, вона здатна себе захистити, починає поважати себе сама і її поважають дорослі. Вона починає краще приймати та розуміти реальність, приймати себе й інших, довкілля.

Усе це релігійна деструктивна організація забирає в дитини і стає центром її внутрішнього світу, де дитина позбавлена самостійного вибору, вона стає частиною релігійної організації, її гвинтиком - деперсоналізується. У таких умовах неможливо стати самодостатньою особистістю, а у структурі особистості починає переважати конформізм. У такій ситуації страждає самооцінка особистості - немає можливості зробити правильний особистісний вибір, захистити себе, забезпечити відносну стабільність, незалежність. Дитина, яка піддається впливу релігійної організації, як правило, має низьку самооцінку, підвищену тривожність, почуття незахищеностї. Чи не цьому етапі дитина починає компенсувати все те, чого позбавила її релігійна організація, і починає самостверджуватись? Які методи вона використовує для самоствердження в навколишньому світі? Адже самоствердження - прагнення дитини до досягнення та підтримки суспільного статусу - є домінуючою потребою людини. Як вона реалізує цю потребу? Як відстоює свою значущість перед іншими - однолітками, дорослими? У цей період у дитини може виникнути зрушення ризику, адже всю відповідальність за свої вчинки можна перекласти на релігійну організацію, а із себе відповідальність зняти. Це може призвести до скоєння злочину в сенситивний період розвитку особистості. Тому педагогам, вихователям, батькам необхідно пам'ятати про цей період і намагатись відгородити дітей від впливу релігійних деструктивних організацій будь-якого спрямування, з будь-якими благими намірами.

Крім самоствердження дитина ще й соціалізується - вона привласнює соціальний досвід, накопичений людством. Привласнює певні соціальні ролі, і все це здійснюється у школі, родині, серед однолітків і, звичайно, у релігійних організаціях. Під час соціалізації в дитини формується самосвідомість, а ми казали, що в релігійних деструктивних організаціях самосвідомість (чим менше дитина критикує реальність навколишнього світу, тим краще для релігійної організації) дитини підтримується штучно, на дуже низькому рівні, і в неї відбуваються дуже сильні особистісні зміни (акцентуації й т. ін.). Сам по собі напрошується висновок: якщо ми з вами не зупинимо проникнення будь-яких релігійних організацій у навчальні заклади, то будемо мати покоління дітей зі зміненими соціальними нормами поведінки, стереотипами, виробленими релігійними організаціями, певними соціальними установками, відомими тільки цим організаціям. Руйнівний вплив релігійних організацій на психіку дітей може призвести до пограничних станів у дітей. Одного поштовху досить, щоб це призвело до непоправних наслідків. Буде змінено суспільні форми поведінки цих дітей на вигідні для цих організацій форми поведінки та спілкування, які вони зможуть використовувати у своїх цілях і в будь-який час. І найголовніше, у цих дітей зміниться варіант життєвого стилю, який поступово буде впливати на генотип людства, що обумовить появу нового фенотипу людини. Як і які форми поведінки, оперантно обумовлені, необхідно впровадити релігійним організаціям у наше суспільство, який новий пошук відчуттів буде закладено в мотиваційні потреби людини? Можливо, це буде пошук нових переживань, небезпек і пригод, ризику, і для цих цілей релігійні організації впроваджуються в систему освіти нашої держави?

Страницы: 1 2 3 4Підходи до вибору методу навчання читанню
Одне з найважливіших завдань початкової школи – формування у дітей навику читання, що є фундаментом всього подальшої освіти. Сформований навик читання включає як мінімум два основні компоненти: а) те ...

Стан здійснення екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у практиці початкової школи
Для з’ясування стану реалізації екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Він передбачав вивчення досвіду вчителів з здійснення екологі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net