Шляхи до високої екологічної культури

Сторінка 1

Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір знань про природу, її взаємозв'язок з людиною й формування на цій підставі готовності узгоджувати взаємовідносини з нею в інтересах людей і суспільства.

До критеріїв екологічної вихованості можна віднести:

- знання про природу, про людство і про себе як єдине ціле;

- знання актуальних проблем екології району, області, України;

- почуття любові до природи, до тварин, птахів;

- готовність жити й діяти за законами гармонії з природою, суспільством;

-уміння зберігати природу, діяти в складних умовах;

-уміння берегти рослинний і тваринний світ;

-уміння вести роботу з екологічного виховання і самовиховання;

-морально-екологічне чуття єдності, залежності між людиною, природою, космосом.

Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту.

Головним складовим системи екологічної освіти та виховання мають бути її формальна й неформальна частини, для яких характерні різні форми й методи, але одна мета: різнобічна підготовка громадян, здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів їхнього проживання на основі наукових знань про процеси розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських досвіду й цінностей.

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення й свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, виконувати інтегративну роль у всій системі освіти.

Ця мета досягається поетапно шляхом виконання освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності.

Найголовнішими завданнями екологічної освіти мають бути:

Формування екологічної культури всіх верств населення;

Підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного господарства;

Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології в галузі екологічних знань.

Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму, науковизнань і дотримання норм екологічного права.

Формування екологічної культури, екологічної свідомості школярів – це життєва потреба сьогодення. Школа повинна зробити все необхідне, щоб природа стала для дітей відкритою книгою, якою б вони уміли користуватися. Тому дуже важливо довести школярам, що причиною екологічних негараздів у наш час є не технічний розвиток людства, а зневага до законів природи, людська байдужість.

Перед педагогами стоїть важливе завдання – наповнити розум дитини, одухотворити ії серце: навчити захоплюватися краплиною роси на троянді й красою березового гаю, солов’їною піснею і музикою квітучого саду, ніжною мелодією струмка. Тільки тоді, коли мова забарвлюватиме уяву, коли дитина по-справжньому замилується побаченим, - можна "висівати" слова, якими вона висловлюватиме почуття і враження.

Страницы: 1 2 3Класифікація фізичних задач
Як відомо в першу чергу задачі діляться на кількісні та якісні. Якісними називаються задачі, у розв’язку яких визначаються якісні залежності між фізичними величинами. Для їх розв’язку не потрібні нія ...

Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями
Вимоги до комунікативних якостей мовлення вчителя зумовлені насамперед функціями, які воно виконує в педагогічній діяльності. Головними серед них є: а) комунікативна — встановлення і регуляція стосун ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net