Шляхи до високої екологічної культури

Сторінка 3

У своїй статті "Екологія особистості" Б. Т. Ліхачов розкриває зміст поняття "Екологія особистості й культури суспільства", що може бути розглянута єдність відповідно розвинених свідомості, емоційно-психічних станів. Ядром такої свідомості особливим образом орієнтована розумова аналітико-синтезуюча здатність людини, що гарантує науково обґрунтоване включення в природу, життя суспільства, мав на увазі збереження їхньої рівноваги. Естетичне виховання забезпечує пізнання природи у всій її природній й естетичній цілісності. Уява виступає як психічний прогрес передбачення наслідків втручання в життя природи й суспільства. Відчування засноване на творчому-несвідомому прагненні єднанню із природою. У зміст екологічної свідомості включається й утилітарно-практичне поводження. Належним чином спрямована воля припускає здатність до рішучої відмови від намічених дій у випадку можливості непередбачених наслідків.

Екологічна культура людини органічно пов'язана з особистістю в цілому, її різними сторонами і якостями, вона виникає як нове психічне утворення. Природно наукова освіченість забезпечує пізнання закономірностей природи, зв'язків між нею й людиною. Філософська - дає можливість осмислити призначення людини. Політична - забезпечує належну рівновагу між господарською діяльністю й природними ресурсами. Правова - утримує в рамках закону регульовані взаємодії. Моральна - одухотворяє ці відносини. Естетична - створює можливість для переживань захвату й насолоди. Культура праці й господарської діяльності направляє зусилля людини в русло природоохоронної доцільності.

Таке широке розуміння культури особистості, продиктоване реаліями кінця ХХ сторіччя, припускає розвиток ряду суміжних наукових напрямків. Серед них Б.Т. Лихачов виділяє такі, як екологічна психологія й педагогіка, екологічна психофізіологічна гігієна. Перша знайде свій специфічний предмет у вивченні становлення й розвитку психічних станів, що забезпечують усвідомлення й відчуття себе частиною природи, формування установки й мотивації на взаємовигоді, взаємно оздоровча взаємодія. Можливо, вона стане основою для екологічно орієнтованої педагогіки як особливої наукової дисципліни, напрямку пошуку, що максимально відповідають принципу природно згідний у його сучасному звучанні. На їхній базі можуть бути розроблені рекомендації з організації способу життя дитини, подоланню кризових явищ, пов'язаних з порушенням екологічної рівноваги (кисневе голодування, затримки в розвитку, спалаху агресивності й жорстокості у відношенні до тварин й один одному й т.п.). Педагоги говорять про необхідність екологічної терапії й розробки шляхів і засобів повернення дитини в біологічно й психологічно сприятливе середовище перебування, запропонувати спеціальні ігрові, творчі, ділові ситуації спілкування й діяльності, що знімають напругу, що відроджують нормальне функціонування психіки й організму в цілому. Академік Б.Т. Лихачов відзначає, що екологічна свідомість вимагає підкріплення почуттям, емоційно цілісним, глибоко моральним відношенням до природи, суспільству, людям. Вся моральна спрямованість дитини повинна бути орієнтована на розвиток таких почуттів і станів, як любов, хвилювання совісті, переживання спілкування із природою й людьми як вище щастя. Природа поза моральна , вона по ту сторону добра й зла. Її велич і спокій допомагають усвідомити своє місце в ній. Необхідно розвити відчування гармонії, здатність захопленого відношення, переживання прекрасного, чудового, піднесеного.

Страницы: 1 2 3 Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови
Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти добре й міцно засвоювали мовний матеріал? Над цими проблемами постійно працює вчитель. Проаналізувавши велику розмаїтість прийомів ...

Роль педагога у навчанні обдарованих дітей
Обдаровані діти потребують індивідуалізованих програм навчання. Педагоги, що працюють з такими дітьми, повинні проходити спеціальну підготовку. Саме діти з високим інтелектом найбільше потребують &qu ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net