Шляхи до високої екологічної культури

Сторінка 3

У своїй статті "Екологія особистості" Б. Т. Ліхачов розкриває зміст поняття "Екологія особистості й культури суспільства", що може бути розглянута єдність відповідно розвинених свідомості, емоційно-психічних станів. Ядром такої свідомості особливим образом орієнтована розумова аналітико-синтезуюча здатність людини, що гарантує науково обґрунтоване включення в природу, життя суспільства, мав на увазі збереження їхньої рівноваги. Естетичне виховання забезпечує пізнання природи у всій її природній й естетичній цілісності. Уява виступає як психічний прогрес передбачення наслідків втручання в життя природи й суспільства. Відчування засноване на творчому-несвідомому прагненні єднанню із природою. У зміст екологічної свідомості включається й утилітарно-практичне поводження. Належним чином спрямована воля припускає здатність до рішучої відмови від намічених дій у випадку можливості непередбачених наслідків.

Екологічна культура людини органічно пов'язана з особистістю в цілому, її різними сторонами і якостями, вона виникає як нове психічне утворення. Природно наукова освіченість забезпечує пізнання закономірностей природи, зв'язків між нею й людиною. Філософська - дає можливість осмислити призначення людини. Політична - забезпечує належну рівновагу між господарською діяльністю й природними ресурсами. Правова - утримує в рамках закону регульовані взаємодії. Моральна - одухотворяє ці відносини. Естетична - створює можливість для переживань захвату й насолоди. Культура праці й господарської діяльності направляє зусилля людини в русло природоохоронної доцільності.

Таке широке розуміння культури особистості, продиктоване реаліями кінця ХХ сторіччя, припускає розвиток ряду суміжних наукових напрямків. Серед них Б.Т. Лихачов виділяє такі, як екологічна психологія й педагогіка, екологічна психофізіологічна гігієна. Перша знайде свій специфічний предмет у вивченні становлення й розвитку психічних станів, що забезпечують усвідомлення й відчуття себе частиною природи, формування установки й мотивації на взаємовигоді, взаємно оздоровча взаємодія. Можливо, вона стане основою для екологічно орієнтованої педагогіки як особливої наукової дисципліни, напрямку пошуку, що максимально відповідають принципу природно згідний у його сучасному звучанні. На їхній базі можуть бути розроблені рекомендації з організації способу життя дитини, подоланню кризових явищ, пов'язаних з порушенням екологічної рівноваги (кисневе голодування, затримки в розвитку, спалаху агресивності й жорстокості у відношенні до тварин й один одному й т.п.). Педагоги говорять про необхідність екологічної терапії й розробки шляхів і засобів повернення дитини в біологічно й психологічно сприятливе середовище перебування, запропонувати спеціальні ігрові, творчі, ділові ситуації спілкування й діяльності, що знімають напругу, що відроджують нормальне функціонування психіки й організму в цілому. Академік Б.Т. Лихачов відзначає, що екологічна свідомість вимагає підкріплення почуттям, емоційно цілісним, глибоко моральним відношенням до природи, суспільству, людям. Вся моральна спрямованість дитини повинна бути орієнтована на розвиток таких почуттів і станів, як любов, хвилювання совісті, переживання спілкування із природою й людьми як вище щастя. Природа поза моральна , вона по ту сторону добра й зла. Її велич і спокій допомагають усвідомити своє місце в ній. Необхідно розвити відчування гармонії, здатність захопленого відношення, переживання прекрасного, чудового, піднесеного.

Страницы: 1 2 3 Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах
Проблема формування комунікативно-мовленнєвих умінь завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання. Вироблення в учнів навичок практичного володіння рідною (українською) мовою, ...

Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net