Позакласна робота по формуванню екологічної культури молодших школярів

Зміст екологічного утворення має складний склад, засвоєння якого школярами вимагає не тільки класної, але й великої позакласної роботи.

Позакласна робота визначається педагогами як та діяльність, що виконується в позаурочний час і на основі інтересу й самодіяльності учнів. При визначенні змісту позакласної роботи необхідно виходити з таких принципів, як зв'язок з життям, із проблемами, які вирішує країна, область, район; відповідність змісту позакласної роботи віку учнів, особливостями їхнього розумового розвитку й інтересів.

Краєзнавчий принцип у позакласній роботі з формування екологічної культури молодших школярів є ведучим.

Дослідження школярами реального життя в процесі позакласної роботи, екологічне краєзнавство дає матеріал для обговорення різноманітних життєвих ситуацій у природному середовищі, особливо поводження людей, де результат не відповідає бажаному. Це дозволяє школярам витягати уроки на майбутнє, змінювати мети своєї діяльності, приймати рішення відповідно до переконань. Природньонаукові знання при цьому обґрунтовують оптимальні способи поводження й дій у навколишнім середовищі.

Позакласна робота створює умови для придбання досвіду прийняття екологічних рішень на основі отриманих знань і у відповідності зі сформованими цінностями підходами й орієнтаціями: як і де прокласти тропу, обладнати стоянку; як ходити по лузі, лісу, як ставитися до їхніх живих мешканців; як поводитися в природі, якщо зустрінеться дика тварина.

Велика роль позакласної роботи в прилученні школярів до самостійної роботи, що вони можуть проводити відповідно до тієї швидкості засвоєння, що їм більше властива, що робить більше продуктивним процес становлення особистості. При цьому учень може звернутися до експерименту, короткочасному й довгостроковому спостереженню, дослідженню зв'язків людини із природою в плині тривалого строку з фіксацією на фотоплівці, у малюнках, схемах і інших документах. Усе це робить дослідження природного середовища і її охорони привабливими й цікавими.

Формування екологічної культури молодших школярів можливо тільки за умови взаємозв'язку різних типів і видів позакласної діяльності. Різноманітна діяльність дає можливість школярам опанувати глибокими знаннями про зв'язки людини із природою, побачити екологічні проблеми в реальному житті, навчитися найпростіших умінь по охороні природи.

Різноманітна діяльність учнів реалізується у всіх типах позакласних занять: індивідуальних, групових, масових.

Індивідуальна робота тісно пов'язана із прилученням молодших школярів до читання й обговорення книг і статей у журналах про охорону природи. Групова позакласна робота найбільше успішно протікає в кружках. У них займаються школярі, що проявляють найбільший інтерес до вивчення взаємозв'язків людини з живою природою. У формуванні екологічної культури молодших школярів величезну роль грають масові позакласні заняття: свята, ранки, рольові ігри на екологічні теми.Основні напрямки оптимізації психічного розвитку дитини-дошкільника
В останні роки спостерігаються деякі зміни в системі дошкільного виховання. З одного боку, різко збільшилося число дітей, що не відвідують дитячі сади, з іншого боку – активно розвиваються різні секц ...

Інновації в освіті
Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і .методи навчанн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net