Еколого-краєзнавча робота з молодшими школярами

Результатом краєзнавчого підходу в екологічному утворенні молодших школярів є усвідомлення дітьми розмаїтості зв'язків між живою й неживою природою, між живими організмами, що живуть у своєму краї, багатопланового значення природи, потреби спілкування з рідною природою, дбайливе відношення до живого.

Комплексний характер взаємодії людини із природою в умовах рідного краю й виникаючих при цьому екологічних проблем визначають об'єкти еколого-краєзнавчої роботи зі школярами. До них належать: природа, господарство, населення, історія, мистецтво краю, розглянуті з погляду взаємодії суспільства й природи. Ці об'єкти можна конкретизувати в такий спосіб: природа - типові й рідкі види організмів, типові природні співтовариства; охоронювані території, пам'ятники природи, природні ресурси краю; господарство - місцеві промислові підприємства, що використають природні ресурси й впливають на навколишнє середовище; підприємства, що роблять сільськогосподарську продукцію, служби благоустрою; населення - особливості екологічної культури місцевого населення, відношення до навколишнього природного середовища школи, що вчиться; мистецтво - твору професійного мистецтва; народні промисли, пов'язані з використанням природних матеріалів: легенди, казки, ігри, танці, пісні місцевого населення із природними сюжетами; історія - походження звичаїв і традицій відносин до природи; походження назв населених пунктів і інших географічних об'єктів; розвиток природоохоронної діяльності дорослих і школярів у краї.

Звичайно, перелік конкретних об'єктів екологічного краєзнавства може бути значно ширше, тут важливо показати їхню розмаїтість, а це, у свою чергу, пожвавить еколого-краєзнавчу роботу з учнями початкової школи, забезпечить комплексний підхід у справі.

Т. А. Бабакова уважає, що шкільне краєзнавство має дві взаємозалежні сторони — крає впізнання й крає будівництво (останнє, на жаль, часто упускається). При проведенні еколого-краєзнавчої роботи необхідно пам'ятати обидві ці умови, тому що тільки в процесі практичної діяльності по збереженню й поліпшенню навколишнього середовища формується дбайливе відношення, а потім і відповідальне відношення до природи.Методи фізичного виховання
Однією із сторін фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фі ...

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net