Еколого-краєзнавча робота з молодшими школярами

Результатом краєзнавчого підходу в екологічному утворенні молодших школярів є усвідомлення дітьми розмаїтості зв'язків між живою й неживою природою, між живими організмами, що живуть у своєму краї, багатопланового значення природи, потреби спілкування з рідною природою, дбайливе відношення до живого.

Комплексний характер взаємодії людини із природою в умовах рідного краю й виникаючих при цьому екологічних проблем визначають об'єкти еколого-краєзнавчої роботи зі школярами. До них належать: природа, господарство, населення, історія, мистецтво краю, розглянуті з погляду взаємодії суспільства й природи. Ці об'єкти можна конкретизувати в такий спосіб: природа - типові й рідкі види організмів, типові природні співтовариства; охоронювані території, пам'ятники природи, природні ресурси краю; господарство - місцеві промислові підприємства, що використають природні ресурси й впливають на навколишнє середовище; підприємства, що роблять сільськогосподарську продукцію, служби благоустрою; населення - особливості екологічної культури місцевого населення, відношення до навколишнього природного середовища школи, що вчиться; мистецтво - твору професійного мистецтва; народні промисли, пов'язані з використанням природних матеріалів: легенди, казки, ігри, танці, пісні місцевого населення із природними сюжетами; історія - походження звичаїв і традицій відносин до природи; походження назв населених пунктів і інших географічних об'єктів; розвиток природоохоронної діяльності дорослих і школярів у краї.

Звичайно, перелік конкретних об'єктів екологічного краєзнавства може бути значно ширше, тут важливо показати їхню розмаїтість, а це, у свою чергу, пожвавить еколого-краєзнавчу роботу з учнями початкової школи, забезпечить комплексний підхід у справі.

Т. А. Бабакова уважає, що шкільне краєзнавство має дві взаємозалежні сторони — крає впізнання й крає будівництво (останнє, на жаль, часто упускається). При проведенні еколого-краєзнавчої роботи необхідно пам'ятати обидві ці умови, тому що тільки в процесі практичної діяльності по збереженню й поліпшенню навколишнього середовища формується дбайливе відношення, а потім і відповідальне відношення до природи.Методи психолого-педагогічних досліджень
Кожна наука є цілісною системою. Вона включає методи дослідження, теорію, систему досліджень, має свій власний предмет дослідження. Розпочинається наука там, де проводять дослідження, не обмежуються ...

Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі
Згідно з положеннями Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") національне виховання спрямовується на формування у дітей світоглядної свідомості, ідей, пог ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net