Досвід організації гурткової роботи з молодшими школярами

Для групової екологічної роботи з учнями початкових класів найбільш доцільною є гурткова робота. Програма екологічного кружка повинна відбивати всі аспекти змісту екологічного утворення:

¾ науково-пізнавального;

¾ ціннісного;

¾ нормативного;

¾ практично-діяльнісного.

Науково-пізнавальний аспект змісту, що розвиває інтерес молодших школярів до проблем навколишнього середовища й формуюче подання про наукову картину миру, може бути представлений матеріалом, що розкриває властивості предметів і явищ, їхнє різноманіття, зв'язки між ними.

Важко вичленувати якісь окремі питання, що розвивають науково пізнавальний аспект змісту: для молодших школярів весь комплекс знань про навколишнє середовище пофарбований інтересом, що дуже важливо в справі формування відносини дітей до свого будинку ¾ природно-соціальному оточенню.

Ціннісний аспект змісту покликаний розкрити дітям багатогранну значимість досліджуваних об'єктів у житті природи й людини. Дотепер у практиці навчання молодших школярів нерідко переважало трактування цінності з утилітарно-практичних позицій, що збіднювало відношення дітей до навколишнього, знижувало їхню допитливість, естетичну чуйність, милосердя, співчуття, співпереживання

Нормативний аспект змісту екологічного утворення ¾ це правила (приписання й заборони) поводження людини і його діяльностей у природному й соціальному оточенні. Проходження загальнолюдським нормам моралі ¾ показник загальної культури поводження кожної людини у відносинах між людьми, із природними об'єктами, до свого здоров'я й здоров'я оточуючих людей і т.п. Основи екологічної культури, як і будь-якої іншої, заставляються в дитячому віці. От чому саме в початковій школі необхідно приділяти особливу увагу розкриттю цього аспекту змісту.

Традиційне подання про дитину молодшого шкільного віку, що сліпо повторює поводження дорослої людини, останнім часом перетерплює істотні зміни. Дитина цього віку ¾ не тільки об'єкт впливу дорослих, але й діяльний суб'єкт виховання. Тому при розробці нормативного аспекту змісту важливо враховувати, що молодший школяр повинен розуміти, усвідомлювати правила свого поводження у відносинах з навколишнім середовищем, щоб самому визначити необхідність відповідних дій у конкретній ситуації.

У змісті екологічного утворення багатоаспектно повинні бути представлені знання про людину й суспільство і їхні зв'язки з навколишнім середовищем.

Молодших школярів потрібно підвести до висновку, що від стану навколишнього середовища залежить стан здоров'я людини, а тому оберігати естетичні, екологічні, санітарно-гігієнічні якості навколишнього середовища ¾ значить піклуватися про здоров'я людини, її нормальну життєдіяльності. На початковому етапі навчання є можливість познайомити дітей із предметами, створеними працею людини, із середовищем населених місць, що дозволить показати роль праці в перетворенні природного оточення, як з позитивної так і з негативної сторін, і на підставі цього намітити шляхи гармонізації (оптимізації) відносин людини із природним і соціальним оточенням.

Практично ¾ діяльністний аспект змісту грає не менш важливу роль в екологічному утворенні, чим нормативний аспект. Практична діяльність ¾ кінцевий результат формуючих відносин, критерій розвиваючої свідомості й почуттів. У той же час у діяльності формуються й заставляються самі відносини людини з навколишнім світом. Однак молодший школяр у силу обмежених фізичних можливостей мало залучений у діяльність природоохоронного характеру. Досвід показує, що обсяг і зміст практичної участі дітей у захисті й благоустрої навколишнього середовища свого села може бути значно ширше: це збирання шкільного приміщення, догляд за собою, за свійськими тваринами, що живуть у живих куточках школи, практичні справи в природних і штучних співтовариствах (прополка бур'янів, полив рослин, очищення від сміття) і багато інших важливих справ. Варто враховувати, що організація практичної діяльності в молодшому шкільному віці має свої особливості: дітей треба навчити, що і як робити. Наприклад, як екологічно грамотно підгодовувати зимуючих птахів, збирати гриби, ягоди, лікарські рослини, дотримувати правил особистої гігієни при догляді за кішками й собаками.Мотивація навчання
Вагомий внесок у розвиток українського реалістичного народного театру зробив М.Старицький насамперед своїми оригінальними драматичними творами. Актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірні ...

Необхідна умова освіти – ІКТ
Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність школярів до використання нових інформаційних технологій навчання. За твердженням академіка АПН України В.М. Мадзігона: "Реформування всіх сто ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net