Гурткова робота в системі екологічного виховання молодших школярів

Сторінка 1

Гурткова робота дозволяє використати велике різноманіття форм і методів роботи. Одним з найважливіших засобів є гра. У грі найбільшою мірою школяр психологічно готується до реальних екологічних ситуацій, учиться розуміти відношення до природи людей, що виконують різні ролі залежно від професії й посади, опановує прийомами спілкування з однолітками. Різноманітні види позакласної роботи в екологічному кружку взаємно доповнюють один одного, збагачуючи процес навчання й виховання молодших школярів.

Для виявлення рівня екологічної культури молодших школярів у Гутянській середній школі Харківської області в 2 класі, нами був проведений експеримент, що констатує.

Дітям були запропоновані питання анкети. При цьому метод анкетування використався в сполученні з методом інтерв'ю.

Анкета

Що таке природа?

Що природа дає людині?

Назвіть охоронювані рослини нашої місцевості.

Які тварини занесені в Червону книгу нашої країни?

Які комахи з'являються навесні першими?

Що таке "фотополювання"?

Назвіть лікарські рослини.

Як ви оцінюєте стан навколишнього середовища у вашій місцевості?

Як людина руйнує природу?

Що можуть зробити діти для охорони природи?

Дані отримані в ході анкетування, представлені у графіках і діаграмах.

Відповіді учнів 2 класу на питання "Що таке природа?" Як видно із графіка, більшість учнів не мають повного подання, про те, що таке природа. Серед компонентів природи учні називали рослини, тварин, ґрунт, людину; у той же час не були названі ¾ повітря й вода.

Відповіді учнів 2 класу на питання "Що природа дає людині?". Наведені дані свідчать, що більшість учнів на це питання не дали відповіді. Лише деякі називають ліки, одяг, меблі. Однак ніхто не назвав паливо, чисте повітря.

Наступна діаграма ілюструє відповіді учнів на питання "Назвіть охоронювані рослини нашої місцевості". Дані діаграми свідчать про недостатню поінформованість учнів про охоронювані рослини своєї місцевості. Серед відповідей учнів слід зазначити значна кількість невірних (наприклад: кульбаба, подорожник і інші).60 % учнів не змогли відповістити на поставлене запитання.

Відповіді учнів 2 класу на питання "Які тварини занесені в Червону книгу нашої країни?". Як видно із графіка, більшість учнів не мають подання про охоронюваних тварин нашої країни. Були названі охоронювані тварини такі, як бобер, беркут, олень і в той же час багато учнів не дали повних і точних відповідей.

Відповіді учнів на питання "Які комахи з'являються навесні першими?". Як показують результати анкетування, учні не змогли відповісти на це питання, тому що цілеспрямовані фенологічні спостереження під керівництвом учителя ними не проводяться.

Відповіді учнів 2 класу на питання "Що таке "фотополювання?".Наведені дані говорять про те, що більшість учнів не знають, що існує в природі безпечний вид полювання ¾ фотополювання.

Відповіді учнів 2 класу на питання: "Як ви оцінюєте стан навколишнього середовища у вашій місцевості?". Як видно із графіка (додаток № 8), більшість учнів оцінюють стан природи як задовільне, однак значна кількість учнів уважають його незадовільним. Це пов'язане з погіршенням екологічної обстановки й з великою інформованістю школярів про екологічні проблеми.

Відповіді учнів 2 класу на питання: "Як людина руйнує природу?" Наведені дані свідчать, що учні недостатньо повно усвідомлюють пагубний вплив людини на природу.

Відповіді учнів на питання: "Що можуть зробити діти для охорони природи?" Як видно із графіка, не всі учні знають, що вони можуть зробити для охорони природи. Більшість школярів відзначають огородження мурашників, посадка дерев, що пов'язане з положенням школи в лісі. Аналіз отриманих даних переконало нас у тім, що рівень екологічної культури молодших школярів, особливо такого його компонента, як екологічні знання дуже низьке. У зв'язку із цим нами було зроблене припущення про те, що цілеспрямована систематична робота з формування екологічної культури школярів може підвищити ефективність формування в школярів дбайливого відношення до природи.

Страницы: 1 2Здійснення контролю за навчально-виховним процесом у школі
Завдання, що постають перед внутрішкільною системою контро­лю, гармонійно пов'язані з основни­ми напрямами діяльності навчаль­ного закладу і вимагають перевірки таких питань: — виконання всеобучу; ви ...

Економічні засади наступності
При визначенні змісту наступності середньої і вищої школи з точки зору економічної освіти і виховання необхідно виходити з того, що кожен з освітніх рівнів виконує лише притаманні йому функції. Причо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net