Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог" » Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області

Сторінка 2

Пізнавальний напрямок роботи кружка включало цикл пізнавальних заходів (використалися наступні форми: дидактичні ігри, бесіди, подорожі, спектаклі, вікторини), які сприяли більш глибокому розширенню екологічних знань молодших школярів.

Пізнавально-розважальний напрямок роботи ставило метою знайомства початкових класів, що вчаться, з компонентами живої й неживої природи, вплив діяльності людини на ці компоненти в ігровій цікавій формі: це (театралізовані подання на екологічну тему, свята, усні журнали, екологічні ігри, ігри-подорожі).

Вивчення миру рослин і тварин, ґрунтів, водойм, ландшафтів рідного краю, пов'язане із практичними справами (практичний напрямок роботи кружка "Юний еколог") ¾ посадкою дерев і чагарників, охороною унікальних і рідких квітів, озелененням класу, охороною мурашників, підгодівлею птахів, сприяло прищеплюванню дбайливого відношення молодших школярів до рідної природи.

Дослідницький напрямок роботи кружка здійснюється в рамках наступних заходів: екскурсій, фенологічних спостережень, досвідів які сприяють розвитку мислення, аналізу отриманих результатів.

Дітям були запропоновані питання анкети (див. гл. II.п.2.1 ) Дані повторного зрізу показали, що після занять помітно виросло кількість повних відповідей і знизилася кількість неправильних відповідей.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Що таке природа?

Як видно із графіка (додаток №1), більшість учнів дали досить точні й повні відповіді на дане питання. Серед компонентів природи школярі найчастіше називали повітря, рослини, воду, тварин, людей.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Що природа дає людині?

Наведені дані свідчать, що більшість учнів дали правильні відповіді на це питання.

Наступна діаграма ілюструє відповіді учнів 2 класу на питання: Назвіть охоронювані рослини нашої місцевості. Отримані відповіді дозволяють робити висновок про те, що заняття по програмі привели до підвищення рівня знань про охоронювані рослини. Зменшилася кількість неточних відповідей, багато рослин, що називалися до занять одним - двома школярами, стали відомі більшості школярів.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Які тварини занесені в Червону книгу нашої країни? Як видно із графіка, більшість учнів назвали охоронюваних тварин.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Які комахи з'являються навесні першими? Як показують результати анкетування, цілеспрямовані систематичні фенологічні спостереження під керівництвом учителя сприяли розширенню знань учнів по даному питанню.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Що таке "фотополювання"?. Наведені дані говорять про те, що багато учнів познайомилися на заняттях кружка з безпечним видом полювання в природі - фотополюванням.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Назвіть лікарські рослини. Як видно із графіка, більшість учнів довідалися про достатнє число видів лікарських рослин.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Як ви оцінюєте стан навколишнього середовища у вашій місцевості? Як видно із графіка, у більшості школярів розширилися знання про екологічну обстановку у своїй місцевості.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Як людина руйнує природу? Наведені дані свідчать, що школярі довідалися про численну діяльність людини на природу.

Відповіді учнів 2 класу на питання: Що можуть зробити діти для охорони природи? Як видно із графіка, більшість учнів усвідомлюють свою роль в охороні й відновленні природного середовища.

Наведені дані свідчать про ефективність практичної роботи з учнями у формуванні екологічної культури. За результатами анкетування можна зробити висновок, що робота із програми досягає мети при правильній її реалізації. Зміна відносини школярів до природи виразилося в підвищенні інтересу до проблем її охорони.

Висновки:

Проблеми екологічного виховання молодших школярів є актуальними й досить у науковій і методичній літературі.

Гурткова робота з формування екологічної культури молодших школярів не знаходить широкого застосування в практиці роботи школи.

Страницы: 1 2 3Самостійна робота як метод навчання: характеристика основних понять проблеми
До цього часу немає єдиної думки про те, що потрібно розуміти під поняттям «самостійна робота», і це, без сумніву гальмує розвиток практики навчання. Якщо вчитель чи директор школи не знають чітко, я ...

Конспект сценарію до свята 8 Березня
Виховний захід на тему "8 березня – свято весни" Тема: 8 березня – свято весни Мета: поглибити знання учнів щодо традицій святкування Дня 8 березня; пронести на святі світлий образ матері, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net