Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог" » Досвід організації кружка "Юний еколог" у Губарівській середній школі Богодухівського району Харківської області

Сторінка 3

Рівень екологічної культури молодших школярів недостатньо високий.

Сформована екологічна обстановка у світі ставить перед людиною важливе завдання - збереження екологічних умов життя в біосфері. У зв'язку із цим гостро встає питання про екологічну грамотність і екологічну культуру нинішнього й майбутнього поколінь. У нинішнього покоління ці показники перебувають на вкрай низькому рівні. Поліпшити ситуацію можна за рахунок екологічного виховання підростаючого покоління, що повинне проводиться висококваліфікованими, екологічно грамотними педагогами, збройні крім спеціальних знань, рядом ефективних методик, що дозволяють комплексно впливаючи на особистість дитини, розвивати всі компоненти екологічної культури як якості особистості в частині загальної культури людини. Проблема екологічного виховання досить освітлена в роботах відомих учених. Визначено мети, завдання, принципи, засоби, форми й методи, а також зміст екологічного виховання. Однак систематична робота з екологічного виховання молодших школярів не ведеться. Тому метою нашого дослідження стала розробка програми гурткової роботи екологічного виховання молодших школярів, що дозволяє повніше реалізувати можливості екологічного виховання.

Проведена робота привела до наступних висновків:

екологічне виховання школярів - пріоритетний напрямок у роботі школи, що здійснюється з урахуванням віку учнів, що має кінцевою метою формування екологічної культури.

Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів досить розроблені в науковій і методичній літературі.

Незважаючи на пожвавлення роботи з екологічного виховання в школах, її рівень, як правило, залишається досить низьким.

Для систематизації роботи необхідна програма екологічного виховання молодших школярів, що забезпечує організацію пізнавальної, пізнавально-розважальної, практичної й дослідницької діяльності учнів, використання й сполучення інноваційних і традиційних форм, активних методів і прийомів роботи, безперервність і послідовність у викладі матеріалу.

При проведенні експерименту в школярів не тільки підвищився рівень екологічних знань, але й у значній мірі змінилася мотивація вчинків у природі, а також інтереси учнів.

Цілеспрямована систематична робота з екологічного виховання, проведена в рамках спеціально розробленої програми кружка "Юний еколог", сприяє значному підвищенню екологічної культури школярів.

Робота над курсовим дослідженням переконала мене у великій важливості розробки спеціальної програми, спрямованої на підвищення екологічної культури учнів початкових класів.

Страницы: 1 2 3 Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»
Конференція на тему: Пестициди: шкода чи користь? Мета проведення: сприяти поінформованості учнів 10-11 класів, щодо сучасного стану проблеми пестицидів в Україні. План 1. Пестициди (хімік). 2. Хіміч ...

Місце розваг у системі фізичного виховання дошкільників
Розваги значно розширюють арсенал засобів фізичного виховання дошкільників. Досвід дитячих спортивних шкіл, в яких працюють з групами дошкільників, а також дошкільних заходів свідчить про те, що напо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net