Сутність девіації і основні точки зору на її причини

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Сутність девіації і основні точки зору на її причини

Сторінка 1

Сучасне молоде покоління, ставши перед задачею початку самостійного життя, зіткнулося з складними і суперечливими умовами створення необхідних основ для забезпечення свого існування, з багатьма такими труднощами, яких не знали, наприклад, їх батьки. Таким чином, утворився своєрідний парадокс: суспільство чекає від молоді зростання інтелектуальної, високої професійної підготовки, яка відповідала б вимогам епохи, а реальна ситуація склалась такою, що система суспільних стимулів в галузі культури, освіти стала досить лабільною, оскільки всім сьогодні відомо, що спеціальності, які вимагають високого рівня освіти і кваліфікації, дають значно менші матеріальні доходи, ніж спеціальності, які не вимагають цього або зовсім не зв'язані з освітнім рівнем.

Таке положення даної групи молоді в новому суспільстві спонукає її шукати різні види заробітків, що часто приводить її до девіантних, а то й просто злочинних у групувань, які протизаконними, кримінальними діями досить швидко досягають задоволення тих потреб, які чесною (а здебільшого високопрофесійною) працею можна не задовольнити навіть впродовж усього життя.

Та ж частина молоді цієї групи, яка вирішила здобути освіту за рахунок забезпечення своїх інтелектуальних потреб матеріальними можливостями батьків, як правило, поєднує навчання з різними видами трудової діяльності, які також досить часто носять незаконний характер, що приводить до девіантних вчинків.

Як наслідок таких процесів, а також спаду в економічній сфері всього суспільства, є уповільнення соціальної мобільності. Для цієї групи проблемною стає можливість "піднятися", "стати на власні ноги" власними силами. "З цього середовища, - як відзначають дослідники, - виходить сьогодні більша частина молодих злочинців, число яких зростає; сюди ж відносяться й ті, хто не в змозі, а у більшості випадків і не бажає отримати якусь професійну підготовку".

Негативну роль у поширенні девіантної поведінки серед сучасної молоді відіграє реклама споживацького способу життя, яка стимулює у молоді різні форми споживання таких предметів і об'єктів, які переважній частині молоді просто недоступні. В таких суперечливих умовах проходить процес соціалізації молоді, яка, з однієї сторони, підпадає під вплив вседозволеності, що собі дозволяють деякі державні діячі, відповідальні особи різних рівнів, які хизуються заробітною платнею, що "мало чим відрізняється" від прожиткового мінімуму, а фактично належать до найбагатшої частини соціуму, що сприяє появі у молодої особи питання: "Як же може людина мого віку так швидко розбагатіти?"

Такий стиль поведінки людей, які повинні показувати приклад чесності, соціальної справедливості, а в реальності - самі є девіантами, ставить молоду особу в ситуацію сумніву у необхідності дотримання соціальних норм поведінки. Тим більше, що засоби масової інформації безперервно повідомляють про безкарність порушень законності людьми, які належать до верхівки сучасної української еліти. У молодіжному соціальному середовищі ці факти сприймаються особливо гостро і викликають часто протилежну реакцію: одні його члени вважають таку поведінку аморальною, яка не відповідає загальнолюдським нормам моральності, а інші розцінюють це як приклад для наслідування, що часто й виступає однією з причин їх девіантності, адже центральною особливістю даного періоду розвитку молодої особи є формування її особистої ідентичності.

Зарубіжні і вітчизняні вчені (Д. Коулмен, Д. Херцберг, М. Морріс, Е. Еріксон, І. Кон та інші), досліджуючи проблему ідентичності молоді, дійшли висновку, що цей процес здійснюється в ситуації кризи, яка складається із серії соціальних і індивідуально-особистісних виборів, ідентифікацій і самовизначень. Якщо юнаку не вдається вирішити певні проблеми, що виникають у нього в цьому віці, то у нього формується неадекватна ідентичність, розвиток якої може здійснюватися у чотирьох основних напрямках:

Страницы: 1 2 3 4Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри
Значення гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-реактивними можливостями. У тому і є її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у м ...

Загальна характеристика наукових колекцій
Формуванню реального уявлення про величину, зовнішній вигляд виучуваного об’єкта або його окремих частин допомагає демонстрування поряд з таблицями натуральних об’єктів – чучел, колекцій, гербаріїв, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net