Програма гуртка журналістики

Педагогіка: історія і сьогодення » Програма гуртка журналістики

Сторінка 3

Практична робота: ділова гра „Підготовка статті”.

Рецензія як твір літературно – мистецької та наукової критики, де аналізують та оцінюють книжки, реферати, спектаклі, вистави тощо.

Практична робота: написання рецензії на твір, реферат, шкільний спектакль тощо.

4.3Художньо – публіцистичні жанри.

Нарис як художньо – публіцистичний твір оповідного характеру, в якому автор описує побачені ним реальні факти, події, людей. Різновиди нарисів: портретний, проблемний, подорожній, науково-популярний, нариси за тематикою шкільного життя, замальовка тощо.

Практична робота: написаня нарису: „Наш видатний земляк”, „Портрет моєї сім’ї”, „Мій улюблений учитель” тощо.

Есей як невеликий твір наукового, історичного чи літературно-критичного змісту вільної композиції, який трактує тему згідно з особистими враженнями та міркуваннями автора. Публіцистичний стиль жанру. Есей як жанр , в якому вільно трактовано літературні, філософські, естетичні, моральні й соціальні проблеми з широким і грунтовним осмисленням теми.

Практична робота: написання есея „Найщасливіший день в моєму житті”.

Фейлетон як невелика стаття, в якій злободенні факти і події зображено в гумористичному або сатиричному плані. Найважливіші ознаки фейлетону: актуальність проблематики, чітка суспільно-політична спрямованість автора, документальність, живий, дотепний виклад, використовування таких засобів як гротеск, гіпербола, каламбур, сарказм, жваві діалоги.

Фейлетон як синтез трьох складників: публіцистичного, сатиричного, художнього.

Гумореска як невеликий прозовий чи віршований твір про кумедну пригоду або рису характеру. Побудова гуморески на вигаданих фактах, які мають життєву аналогію. Гумореска – як жанр, який викликає жартівливий і добродушний сміх.

Практична робота: складання гуморесок зі шкільного життя.

Пародія – сатиричний або гумористичний твір, який імітує творчу манеру письменника чи стиль якогось твору, щоб його висміяти. Спрямованість пародії на виявлення вад у літературних творах шляхом її перебільшення.

Практична робота: складання пародій для КВК.

Епіграма як невеликий вірш сатиричного змісту, спрямований проти окремої особи чи якогось негативного суспільного явища. Карикатурне та уїдливе загострювання в епіграмі висміюваних рис.

5. Створення матеріалів для газети «Юнпрес» (16 годин)

Створення та випуск 8 номерів газети «Юнпрес»

6. Години спілкування (10 годин)

Дискусії, «Круглі столи», конференції та інше.

7. Підсумкове заняття (4 години)

Діагностичне заняття - виявлення знань учнів. Посвята в журналісти. Підведення підсумків за рік навчання.

Прогнозований результат

Учні повинні знати:

У чому полягає поняття журналістики;

Що таке засоби масової інформації (ЗМІ); основні види ЗМІ; особливості ЗМІ;

Що належить до друкованих ЗМІ;

Призначення газети як друкованого ЗМІ;

Що таке жанри журналістики; ознаки жанрів журналістики; на які групи розділяють жанри журналістики;

Які жанри журналістики належать до інформаційних.

Які жанри журналістики належать до аналітичних;

які жанри журналістики належать до художньо-публіцистичних;

Що таке замітка; звіт; інтерв’ю; види інтерв’ю; репортаж;

Що таке кореспонденція;

Найважливіші риси кореспонденції, типи кореспонденції; характерні ознаки кореспонденції;

Що таке стаття; чим відрізняється стаття від кореспонденції; різновиди статей;

Що таке рецензія.

Що таке нарис; різновиди нарисів;

Що таке есей;

Що таке фейлетон; найважливіші ознаки фейлетону;

Що таке гумореска та пародія;

Що таке епіграма.

якості, необхідні журналістові;

Правила журналістської діяльності;

Як правильно вибрати тему; як правильно підібрати назву;

Правила журналістської етики.

Учні повинні уміти:

Розрізняти основні види ЗМІ;

Визначати групи жанрів журналістики за їхніми ознаками та рисами;

Відрізняти та визначати види інформаційних жанрів;

Відрізняти та визначати художньо-публіцистичні жанри;

Відрізняти та визначати аналітичні жанри;

Готувати найпростіші замітки, звіти, інтерв’ю, репортажі зі шкільного життя;

Готувати найпростіші кореспонденції та статті, рецензувати твори, реферати, шкільні спектаклі тощо;

Писати нариси; есеї; гуморески та пародії.

Вибирати головне серед численних деталей, що стосуються певного явища;

Правильно визначати тему та жанр матеріалу;

Підбирати назви відповідно жанру і теми;

Правильно та грамотно висловлювати думки і ставлення до тих чи інших подій;

Дотримуватися правил журналістської етики.

Страницы: 1 2 3 Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Визначення умов повноцінного естетичного сприймання музичних творів потребує з'ясування низки науково-методичних питань. Мова йдеться насамперед про шляхи формування музичного сприймання школярів, мо ...

Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї
Моральне виховання передбачає формування в дитини високої духовності та чистої моралі і включає в себе формування внутрішнього психічного розвитку дитини – свідомості, почуттів, волі, поведінки. В ос ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net