Соціальна детермінація девіантної поведінки молоді

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Соціальна детермінація девіантної поведінки молоді

Сторінка 1

Вже стала загальним місцем фраза: молодь завжди уособлює майбутнє людства та країни. За відповідного соціального самопочуття, задоволеності власних потреб молодь може бути як стабілізуючим фактором розвитку суспільства, реалізації національних інтересів, так і навпаки - дестабілізуючим і навіть певною загрозою для таких інтересів. Розуміння цього приводить до зростання уваги до аналізу стану справ у молодіжному середовищі.

Соціально-економічні зміни і як наслідок звуження традиційного для країни примату суспільних і соціальних структур в справі виховання підростаючого покоління актуалізували потребу в посиленні впливу суб'єктивного фактору. Проаналізуємо напрямки концентрації зусиль цього "суб'єктивного фактору" і пам'ятатимемо, що молоді результат потрібен не завтра, а вже сьогодні, екстремізм та енергія не мають меж, а вчинкові акти легко переростають у поведінковий стереотип:

зростання національної самосвідомості та формування національної ідентичності. Дослідження констатують, що ця сфера інтересів в очах молоді не завжди зрозуміла і програє у порівнянні з вирішенням сьогоденних, переважно матеріальних, потреб і притягує до себе насамперед можливістю реалізувати нагромаджену енергію, дати вихід екстремізму. Такий стиль поведінки закріплюється, стає звичним, але досить часто призводить до конфронтацій і конфліктів як і з поміркованішою частиною суспільства, так і з національно орієнтованими громадянами;

активне залучення молоді до політичного життя. В цій сфері ми бачимо формування двох стійких груп. Перша група - це молоді люди, котрі свідомо прийшли до політичного життя і знайшли себе в цій сфері життєдіяльності. Друга група - молодь, яку привертає до себе зовнішня сторона суспільної діяльності знов-таки в її активних, екстремальних проявах. Найпривабливішими формами у вирішенні державних питань є "економічні страйки", "санкціоновані мітинги та демонстрації"", "масові політичні страйки", "політичні голодування". Конфлікти (переважно внутрішні) виникають тоді, коли особистість починає розуміти, що позитивних наслідків її дії не принесли, а в інших видах діяльності - навчальній, професійного становлення і т.п. - вона безнадійно відстала;

розшарування суспільства неминуче призводить до конфліктів і зовнішніх, особливо з-поміж представників страт, що тільки формуються, і внутрішніх, які частіше зустрічаються з-поміж молоді, що стартувала в житті на фоні відносного добробуту і не може пристосуватися до нових умов. Девіантна поведінка у цій сфері пов'язана з намаганням вирішити матеріальні проблеми за будь-яку ціну, а ціною в подібних випадках переважно є вступ до асоціального, кримінального середовища;

зміни в кількісному та якісному складі проявів злочинності, які з-поміж неповнолітніх та юнацтва все більш набуває корисливого та групового характеру, збільшення неформальних угруповань кримінального напряму, яких налічується понад 3,5 тис. Опитування навіть соціально позитивно орієнтованої молоді свідчать, що більшість її знає в обличчя або має особисті контакти з людьми, діяльність яких оцінюють як злочинну, що свідчить про досить поширену поінформованість та контакти молоді зі злочинним світом. За сучасних умов поширюється тенденція, за якої традиційна для молоді реакція групування реалізується як намагання підлітків увійти до авторитетних у місцях їх проживання злочинних угруповань в пошуку захисту та безпеки;

зменшення вагомості традиційних соціальних інститутів виховання та соціалізації. Навіть школа за умов поступового переходу до принципу платної освіти втрачає і вчителів (зниження престижу професії, низька оплата праці, навантаження через підвищення кількості учнів), і учнів (у 1998 р. "не прийшли" до школи понад 100 тис дітей). Ця сфера перемін може вважатися однією з найважливіших тому, що породжує майбутні конфлікти, зумовлені рівнем освіти та ставленням суспільства до освіченості;

підвищення вагомості "вуличних" субкультурних молодіжних угруповань. Якщо традиційно ця сфера розглядалась як один з можливих варіантів ідентифікації та наслідування, то нині ширшає коло молоді, для якої цей пласт суспільного життя виступає єдино можливим. На круглому столі "Діти вулиці", який відбувся 18 листопада 2000 р. під егідою Представництва ЮНІСЕФ в Україні було відзначено, що в Україні 18 тис "дітей вулиці";

відсутність оптимістичних, життєстверджуючих прикладів у літературі, мистецтві, телебаченні;

індивідуалізація інтелектуального та індивідуального життя. Підлітковий вік сповнений бурхливими емоційними переживаннями і суперечностями, зумовленими процесом становлення свого "Я" та пошуком свого місця в суспільстві. Оскільки провідною діяльністю цього віку є спілкування - для них важливо висловити, обговорити свої проблеми, але батьки весь час шукають засобів до існування, а з-поміж молоді все більшого поширення набувають індивідуальні форми діяльності по проведенню дозвілля (комп'ютерні ігри, перегляд відеопрограм);

Страницы: 1 2Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія
Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різноманітними методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на кожному рівні реалізується зміст освіти. Розвиток пізнавальних здібностей учні ...

Особливості впровадження графічних технік на уроках образотворчого мистецтва
У загальноосвітніх школах можливе впровадження уроків по дизайну в рамках годин педагогічного навантаження, виділеного на образотворче мистецтво. Цей факт важливий оскільки є певна різниця цілей і за ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net