Передумови формування девіантної поведінки у родині

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Передумови формування девіантної поведінки у родині

Сторінка 3

Поведінковий аспект емансипації насамперед характеризує зростання самостійності, поведінкової автономії та обмеження функцій батьківської влади. Найбільш вдалим компромісом вважають розподіл сфер автономії між батьками і підлітком. Наприклад, підліток сам вирішує, як він може використовувати вільний час, радиться з приводу вибору друзів і повністю підкорюється в питаннях матеріальних витрат. У сім'ях, де домінує авторитарний стиль взаємин, кожен крок підлітка до самостійності сприймається як виклик і викликає санкції. Найчастіше спрацьовує ефект "сніжного кому", коли кожен поведінковий чи вербальний акт провокує виникнення не завжди адекватної реакції, а емоційний фон все підвищується. Крім конфліктів із батьками, що лежать на поверхні явищ, життя підлітка сповнене перед-конфліктними ситуаціями з друзями, для яких він вимушений вигадувати якісь історії, щоб пояснити свою життєву стратегію, зумовлену "війною" з батьками. Але і ліберальний стиль має свої вади. Дозволяючи все, батьки не бачать необхідності пояснювати що добре, що погано і взірцем стають якісь інші зразки, і нерідко самі батьки бувають вимушені розпочинати поведінкову емансипацію проти дітей, які займають вільну соціальну роль "зверхника".

Нормативний аспект емансипації можна розглядати як вторинний стосовно інших аспектів. Його змістовним наповненням виступають, по-перше, завищені вимоги до батьків відносно їхнього матеріального та соціального статусу і, по-друге, зміни в орієнтаціях в процесі обирання авторитетів для соціальної ідентифікації. Між тим, якщо перші висуваються на передній план підлітками компенсаторно, переважно під час суперечок, коли вони не можуть відкрито поскаржитись на нестачу тепла або самостійності, то другі мають стійкіше підгрунтя. Зі взрослінням особистість розширює сферу, з якої черпає ідеали і приклади для наслідування (це можуть бути суспільні чи фінансові діячі, герої масової культури, а іноді й асоціальні авторитети).

Водночас усі недоліки та протиріччя в життєдіяльності близьких людей сприймаються особливо болісно й гостро. На передній план висувається недодержання обіцянок і розбіжність між словами та ділами. Недодержання обіцянок значуще для підлітків з огляду на швидкість формування їх життєвих планів. Зобов'язання дорослого береться за основу, і на нього набудовується досить розгорнутий життєвий план, який, безумовно, має призвести до неймовірного успіху. І коли виявляється, що цього успіху вже ніколи не буде, оскільки дорослий "пошуткував", це не може не сприйматись, як життєва трагедія.

Конфлікти, що виникають внаслідок нормативної емансипації, перебігають найтяжче, бо вони спрямовані не тільки на батьківський авторитет, а й на власну самооцінку старшого покоління. Для старших у цих конфліктах мова вже йде не тільки про взаємини з підлітками, а про сам факт їх самоповаги та усвідомлення як особистості.

В разі, коли суспільство вважає, що сім'я не зуміла вивільнити дитину від конфліктів і причин, що зумовлюють виникнення девіантних проявів, воно з надією звертає свої погляди у бік школи, де дитячі душі ліплять професійно підготовлені, душевні руки. Самі ж підлітки далеко не завжди прагнуть швидше опинитися за надійними мурами школи, бо й там є достатньо приводів для конфліктів і духовних тортур.

Страницы: 1 2 3 Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти
Упродовж п’яти років європейське освітнє співтовариство консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу: формування на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зон ...

Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти
Визначаючи основну змістовну характеристику нової філософсько-освітньої парадигми ХХ1 століття, практично всі дослідники фокусують увагу на її гуманістичній спрямованості. Гуманізація освіти, навчанн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net