Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Сторінка 3

Важливий внесок в розуміння тенденцій розвитку девіантності зробив У. Джеме, який сформулював ідею про те, що важливим компонентом "Я-концепції" є самоповага. Вона пов'язана зі ставленням справжніх досягнень людини до того, на що вона претендує, розраховує. Джеме запропонував користуватись формулою самоповаги, чисельник в якій представлено реальними досягненнями особистості, а знаменник - його претензіями. Використання цієї формули дозволяє прогнозувати життєві шляхи особистості, виходячи з того, що один і той самий рівень самоповаги може бути досягнуто як рахунок збільшення досягнень у чисельнику, так і шляхом зменшення претензій у знаменнику. На жаль, девіантні підлітки переважно обирають другий шлях і доводять до майстерності вміння школярів обходити вимоги шкільної системи контролю.

Коли ми розмірковуємо про шляхи виникнення та розвитку девіантності в школі, не можна обминути другого боку процесу - ролі вчителя, який повною мірою не тільки відповідає за соціальну спрямованість учнів, а й відчуває на собі усі труднощі співіснування з девіантними підлітками. Сучасні умови не змінили життя вчителя на краще, оскільки вимоги до нього стали невизначеними і суперечливими, матеріальне забезпечення навчального процесу застаріло, а проблеми деформації особистості внаслідок професійної діяльності залишились у повному обсязі.

І перша з цих проблем - постійна спокуса, випробування владою. Річ тут не тільки в суб'єктивізмі, власній упередженості в оцінках та ставленні до учнів, стереотипії мислення, які притаманні декотрим вчителям. Сама професійна кар'єра сповнена шкідливостями та вадами. У. Уоллер у книзі "Що навчання робить з вчителем" застерігав проти типових проявів професійної деформації. Чимало вчителів і в позашкільному житті не можуть звільнитися від настирливо-дидактичної, повної повчань манери триматись. Звичка спрощувати складні речі, щоб зробити їх зрозумілими дітям, призводить до розвитку негнучкого, прямолінійного мислення, формує схильність бачити світ у спрощеному, чорно-білому варіанті. А необхідність постійно тримати себе в руках ставить учителя у скрутне становище в емоційному плані, оскільки він не має можливості своєчасно відреагувати, нагромаджує негативні переживання, що провокує виникнення афективних реакцій у відповідь на незначні зовнішні подразники.

Ці професійні вади знаходять прояв і у специфіці взаємин вчителя із класним колективом та окремими учнями. З одного боку, вчитель і особливо класний керівник виступає першоінстанцією, що інформує клас про сильні та слабкі сторони когось з учнів, а з іншого - сам вчитель залюбки користується зворотним зв'язком з класом, що дозволяє йому отримати більше інформації і взагалі бути "в курсі справ". Таким чином, учень, який "випав" із загальної обойми, має усі передумови для того, щоб котитись все нижче і нижче в очах шкільного оточення. Тому так багато уваги приділяють рефлексії вчителя, яку вважають іманентним процесом, властивим викладацькій творчій діяльності. І на перше місце, поряд із предметною компетенцією, висувається досвідченість комунікативна, як здатність рефлексувати, уявляти та усвідомлювати себе на місці учня.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"
Внаслідок переходу до ринкової економіки останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей. Нині стан утримання і виховання дітей більшою мірою залежить від батьків, ніж від ...

Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення до поетичних творів
Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення учнів до віршованих творів, було проведено в 3-В класі в Харківській загальноосвітній школі №151. На початку дослідного навчання було ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net