Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Сторінка 4

Розуміння багатогранності сфер впливів вчителя призводить до необхідності розрізняти педагогічні технології, спрямовані на вирішення навчальних і освітньо-виховних завдань у межах викладання предмета, та психологічні технології, головними завданнями яких є розкриття, реалізація і розвиток індивідуальності учня, оптимізація його взаємин із іншими людьми у спільний діяльності у школі та за її межами. Якщо ці технології свідомо не розрізняти, частішатимуть випадки, коли вчитель, який декларує зацікавленість у вирішенні завдань психологічних, все ж таки більше уваги приділятиме проблемам педагогічним, намагаючись передовсім сформувати позитивне ставлення до свого предмета. Але для девіантних підлітків вже сама згадка про навчальну діяльність є психотравмуючим фактором, який може блокувати співпрацю з нормалізації психологічної атмосфери.

Нині існує досить багато психологічних технологій, розроблених науковцями та педагогами-новаторами. Наприклад, методика РЖЗ - психолого-педагогічна діагностична бесіда "Оцінка рівня життєвої зрілості старшокласників", методика ОУІЖ "Оцінка усвідомлення учнями 9-11-х класів самостійності індивідуального життя", праці Київського інституту психотехнологій та ін. Ці методики побудовані на принципі зворотного зв'язку, що дозволяє пробудити зацікавленість учнів в питанні, яке обговорюється, і стверджують його важливість.

Сучасна молодь є невід'ємним структурним компонентом всього суспільства і суб'єктом соціальних перетворень, які відбуваються в країні. Вікові межі молоді залежать від соціально-історичних умов, тому темпи змін у суспільному житті приводять до змін у вікових межах. Разом з цим, молодь як соціально-демографічна група є відносно самостійним соціальним середовищем, яке характеризується своїми особливими закономірностями, принципами організації міжособистісних відносин, потребами, інтересами тощо. Однак, самовизначення сучасної молоді здійснюється у суперечливих умовах перехідного періоду, періоду зіткнення конфліктуючих ідеологій, ослаблення державних і громадських регулятивів, що значно ускладнює процес її соціалізації, посилює внутрішні конфлікти, ставить молоду людину в ситуацію соціальної дезорієнтованості, невизначеності перспектив майбутнього та ін.

У сучасному молодіжному середовищі наявні, на жаль, усі передумови для прояву найрізноманітніших типів і видів соціальної девіантності, починаючи від дисциплінарних відхилень і закінчуючи тяжкими злочинами. Як показує аналіз динаміки і характеру злочинності в Україні, особливістю останніх років є зменшення організованих злочинних молодіжних у групувань і збільшення індивідуалізації злочинності. Причиною такого явища є посилення боротьби із організованими бандитськими угрупуваннями, знешкодження їх "авторитетів" та використання різноманітних форм роз'яснювальної роботи серед молоді.

Усе це є однією з соціальних передумов формування у значної частини сучасної молоді почуття вседозволеності, спотвореного уявлення про свої можливості та інших особистісних якостей, які часто спонукають молоду особу до девіантної поведінки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури
У ХХІ століття людство увійшло не лише з великою продукційною потугою та великими амбіціями науково-технологічного порядку, але й під знаком грізних глобальних проблем, пов’язаних із характером цивіл ...

Дослідження взаємозв'язку школи і сім'ї в профорієнтації
Школа, сім'я і громадськість формують дитину як майбутнього активного члена суспільства. Більш того, особа дитини формується під впливом суспільних стосунків, в яких безпосередньо протікає його життя ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net