Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 1

Сьогодні як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління. Основне завдання педагога — використати всі можливості й ресурси для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Значну роль у сфері виховання й навчання відіграють ігрові методи, як засіб підвищення пізнавального інтересу учнів. Особливо актуальна ця тема для учнів 5-6 класів. Гра полегшує їм засвоєння й закріплення матеріалу, підвищує інтерес до процесу навчання, допомагає розкрити здібності. Набагато легше використовувати прямі засоби впливу: наказ,вимогу, вказівку, нагадування, пораду, домовленість. Але вони сковують дитину, знижують її активність і найчастіше викликають протилежний ефект. Гра належить до непрямого методу впливу, коли дитина не відчуває себе об'єктом впливу дорослого, є повноправним суб'єктом діяльності. Тому в процесі гри діти самі прагнуть до подолання труднощів, самі ставлять завдання і виконують їх.

Гра — це той засіб, де виховання переходить у самовиховання. Саме під час гри створюються відносини між дорослим і дитиною. Ці відносини лежать в основі особистісного підходу, коли педагог орієнтований на особистість дитини в цілому, а не лише на її функції як учня. Ігровий метод залучення школяра до діяльності та спілкування передбачає саме особистісний підхід, стимулює активність і залучає учнів до творчої діяльності. Саме ці завдання ставить перед собою сучасна система освіти.

Розвитку елементів творчої діяльності учнів сприяють методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, які широко впроваджуються останнім часом. Це зокрема дидактичніігри (ігри-подорожі, вікторини, ділові ігри) стимулюють практичні навички, розвивають уяву та інтуїцію, змінюють мотиви навчання (знання забезпечують успіх школярів у реальному житті, а не колись у майбутньому).

Одним із завдань шкільної біологічної освіти є ефективна організація навчального процесу, раціональний підбір форм навчання. Значну роль у цьому відіграють нестандартні ігрові методи навчання. Класифікація ігор здійснюється на основі різних підходів (Табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація ігор

Класи

Типи

Види

Творчі

Рольові

«Казка», «композиція», «суд», «концерт», «форум», «круглий стіл», «конференція», «консиліум», «подорож»

Частково-пошукові, пошукові

Змагальні

«Турнір», «аукціон», КВК, вікторина, «Поле чудес», «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок»

Репродуктивні

Настільні

Лото, ребуси, кросворд, головоломка, чайнворд

Ігрові форми навчання — це спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі ігрової моделі.

Структурними компонентами ігрової форми є:

ігрова модель, що визначає межі гри та її кінцеву мету;

Страницы: 1 2 3 4 5 6Особливості діалогічного мовлення та його функції
Діалогічне мовлення характеризується певними комунікативними психологічними й лінгвістичними особливостями. Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в меж ...

Ігри для дітей із гендерного виховання
Мета: формувати у дітей особливості поведінки, адекватні статевій належності; уявлення про рід і родинне життя; про призначення чоловіка й жінки в сім'ї і суспільстві; розвивати в дітей шанобливе ста ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net