Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 1

Сьогодні як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління. Основне завдання педагога — використати всі можливості й ресурси для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Значну роль у сфері виховання й навчання відіграють ігрові методи, як засіб підвищення пізнавального інтересу учнів. Особливо актуальна ця тема для учнів 5-6 класів. Гра полегшує їм засвоєння й закріплення матеріалу, підвищує інтерес до процесу навчання, допомагає розкрити здібності. Набагато легше використовувати прямі засоби впливу: наказ,вимогу, вказівку, нагадування, пораду, домовленість. Але вони сковують дитину, знижують її активність і найчастіше викликають протилежний ефект. Гра належить до непрямого методу впливу, коли дитина не відчуває себе об'єктом впливу дорослого, є повноправним суб'єктом діяльності. Тому в процесі гри діти самі прагнуть до подолання труднощів, самі ставлять завдання і виконують їх.

Гра — це той засіб, де виховання переходить у самовиховання. Саме під час гри створюються відносини між дорослим і дитиною. Ці відносини лежать в основі особистісного підходу, коли педагог орієнтований на особистість дитини в цілому, а не лише на її функції як учня. Ігровий метод залучення школяра до діяльності та спілкування передбачає саме особистісний підхід, стимулює активність і залучає учнів до творчої діяльності. Саме ці завдання ставить перед собою сучасна система освіти.

Розвитку елементів творчої діяльності учнів сприяють методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, які широко впроваджуються останнім часом. Це зокрема дидактичніігри (ігри-подорожі, вікторини, ділові ігри) стимулюють практичні навички, розвивають уяву та інтуїцію, змінюють мотиви навчання (знання забезпечують успіх школярів у реальному житті, а не колись у майбутньому).

Одним із завдань шкільної біологічної освіти є ефективна організація навчального процесу, раціональний підбір форм навчання. Значну роль у цьому відіграють нестандартні ігрові методи навчання. Класифікація ігор здійснюється на основі різних підходів (Табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація ігор

Класи

Типи

Види

Творчі

Рольові

«Казка», «композиція», «суд», «концерт», «форум», «круглий стіл», «конференція», «консиліум», «подорож»

Частково-пошукові, пошукові

Змагальні

«Турнір», «аукціон», КВК, вікторина, «Поле чудес», «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок»

Репродуктивні

Настільні

Лото, ребуси, кросворд, головоломка, чайнворд

Ігрові форми навчання — це спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі ігрової моделі.

Структурними компонентами ігрової форми є:

ігрова модель, що визначає межі гри та її кінцеву мету;

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства
Цілі, зміст та види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів визначають форми і методи організації контролю. Методи контролю — це способи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів, я ...

Форми та засоби екологічного виховання
Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що шкільні заняття повинні базуватися на реалізації психо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net