Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 4

У сучасній формі ігри стали застосовуватися в Україні і США приблизно одночасно, у 50-ті рр. минулого століття в рамках розробки сценаріїв можливих дій сторін і уточнення деталей загальнонаціональних програм. Сьогодні ділові ігри набули широкого застосування в комерційній та управлінській сферах діяльності різних компаній та як навчальні ігри в школі. пізнавальний інтерактивний гра біологія

Для навчальних цілей ділові ігри почали застосовуватися з кінця 60-х— на початку 70-х рр. приблизно одночасно за кордоном і в нашій країні. При цьому більшістю авторів ігри розглядаються як різновид імітацій. Головна ідея імітації як засобу навчання, на думку Р. Ворфорда, полягає в тому, щоб спонукати учнів ставити себе на місце інших, намагатися побачити певну ситуацію так, як її побачив би хтось інший збоку, спробувати розв'язати її шляхом реалістичної, особистої участі в ній». Тут уже чітко проглядається діяльна орієнтація учасників ігрової процедури.

Операційні ігри. Такі ігри іноді називають жорстким діловими іграми. Вони часто є закритими й загалом характеризуються обмеженою свободою, мають чітко визначені правила.

Організаційно-діяльнісні ігри. Їх «обов'язковою умовою» є діяльність гравців. Це так звана творчість, що «створює майбутнє», коли кінцевий результат має високий ступінь невизначеності або взагалі непередбачуваний. Цей тип ігор, без сумніву, найбільш цікавий, але вимагає значно більших витрат праці як організатора (викладача), так і учасників (учнів).

Використання методу ділових ігор висуває підвищені вимоги до дисципліни, розвиває товариськість і взаємну відповідальність, оскільки відсутність навіть одного учасника гри в деяких сценаріях порушує логіку її проведення, погіршує результат. Правила гри заохочують учасників до максимального розкриття своїх здібностей, спонукають до підвищення вимогливості до себе та своїх товаришів.

Однак організація, підготовка і проведення ділової гри вимагають від викладача різкого збільшення витрат часу на попередню підготовку матеріалів і навантаження в процесі проведення ділової гри.

Найскладнішою формою активного навчання є рольова гра. Навчання практикою дії — це рольові ігри або програвання різноманітних ситуацій, коли учням пропонується уявити себе в тій чи іншій ролі під час розв'язання певної життєвої ситуації. Розігрування ролей, виконання ситуативних завдань, уміння захистити свою точку зору допомагають учням проаналізувати свої почуття, думки в незвичайній ситуації. Методично правильно організована гра проходить захоплююче і дає, як правило, цікавий матеріал для обговорення.

У процесі їх учасники розігрують певні життєві ситуації та при цьому грають реальні ролі учасників цих ситуацій. Такі ігри зазвичай викликають підвищений інтерес, але водночас трохи звужують індивідуальне поле діяльності, адже, обравши для себе певну роль, учасник зобов'язаний дотримуватися чіткого сценарію, а отже, незначною мірою бути самим собою. У той же час ігри, як правило, прості та зрозумілі, і в цьому полягає їх безперечна перевага.

Провести рольову гру неможливо або важко, якщо не було проміжних ігрових занять. Під час підготовки до них учні спочатку навчаються самостійно працювати, збирати, узагальнювати матеріал, аргументовано висловлювати свої думки, використовуючи наукові терміни, поняття, категорії. На початку підготовка відбувається з допомогою педагога. З часом, коли учні набувають навичок самостійної роботи, вчитель виконує роль консультанта. Використання рольових занять засвідчило, що згодом учні не лише добре усвідомлюють інструкцію з підготовки ролі, а й вносять до неї свої елементи, творчо переосмислюють задачі. У зв'язку з цим, після декількох занять для підготовки ролі подається лише загальна характеристика. Пошук необхідного матеріалу, ілюстрацій до виступу учні здійснюють самостійно, хоча вибірково вчитель контролює роботу учнів, перевіряє готовність наочного матеріалу, правильність розуміння текстів, узагальнення і висновки, отримані під час підготовки ролі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Симптоматика і механізми виникнення афазії
Причинами виникнення афазії є порушення мозкового кровообігу (ішемія, геморагія), травми, пухлини, інфекційні захворювання головного мозку. Афазії судинного генезу часто виникають у дорослих людей в ...

Підходи до визначення типів уроків
У педагогіці існують різні підходи до визначення типів уроків. Так, вчений С.В.Іванов за основу класифікації уроків узяв основні етапи навчального процесу і виділив наступні типи уроків: вступні; пер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net