Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 5

Ключовим моментом рольових ігор є перевтілення учнів, виконання ними певних ролей, що створює можливості для імпровізації, стимулює розвиток реконструктивного й творчого мислення. Рольові ігри можуть застосовуватися під час вивчення реальних екологічних, санітарно-гігієнічних та інших проблем. На основі рольових ігор будуються такі нетрадиційні форми навчання, як урок-суд, прес-конференція, мандрівка, експедиція тощо.

Рольова гра має такі особливості: умовність (учасники діють у рамках умовної реальності), символічний, не утилітарний характер (кожний учасник може виявляти власну ініціативу), невизначеність (рольова гра не передбачає однозначного розвитку й результату), діалогічний характер. Дії учасників рольової гри суворо не регламентуються, тому її хід може відхилятися від наміченого й не завжди дає очікувані результати.

Відомо, що дитина запам'ятовує лише 20% матеріалу, якщо він подається вербально. Якщо вчитель застосовує відео- або аудіозасоби, цей відсоток підвищується до 45%. Максимум досягається якраз у процесі дискусій та рольових ігор і становить 75%. Застосування рольових ігор у навчальному процесі сприяє підвищенню рівня пізнавальної активності, самостійності школярів, розширює їх інтереси, формує навички самоосвіти. Рольові ігри розвивають в учнів зорові, слухові, відчуття, кмітливість, мову. В іграх формуються потреби особистості впливати на оточення, її інтелектуальні, моральні, вольові якості. На уроках біології в рольових іграх група дітей або окрема дитина може виступати не тільки від імені людей, а й певних тварин та рослин, від наукових понять.

Методика підготовки рольових ігор залежить від їх сюжету та дидактичної мети застосування. На підсумковому уроці можна застосовувати рольову гру з великою кількістю виконавців. Така гра готується заздалегідь і потребує попередніх репетицій. Для правильного розподілу ролей учитель вивчає індивідуальні акторські здібності учнів, їх пізнавальний потенціал. На перших етапах упровадження рольових ігор у навчальний процес ролі між дітьми розподіляє вчитель, пізніше учні роблять це самостійно. Виконавці ролей шукають необхідну інформацію, іноді виготовляють деталі одягу, прикраси та інші необхідні предмети. Це сприяє кращому розумінню ситуації.

На підсумковому уроці, наприклад, за темою «Різноманітіть ракоподібних. Значення ракоподібних у природі та в житті людини» використовую рольову гру «Свято Нептуна». Тривалість гри 20 хвилин. Підготовка до гри потребує певного часу. Після проведення гри учням пропонується виконати самостійну роботу, спрямовану на узагальнення, систематизацію знань, отриманих під час проведення гри. Це підвищує її дидактичну цінність.

Інколи рольові ігри застосовуються на початку уроку для створення оптимального психологічного клімату. Такі ігри нетривалі, з невеликою кількістю учасників. Вони готуються безпосередньо перед уроком (за день перед уроком або на перерві перед уроком). Рольові ігри іноді називають творчими. Але справжня творчість починається тільки тоді, коли школярі пишуть сценарій гри самостійно, коли вони здатні створити нові образи. Ось чому особливу увагу звертають на виконання учнями таких домашніх завдань: «Складіть сценарій рольової гри до теми уроку "Значення тварин класу . в природі та житті людей», «Підготуйтеся до конкурсу сценаріїв рольових ігор за темою .», «Підготуйте рольову гру за темою .».

Страницы: 1 2 3 4 5 6Альбом зразків бісероплетіння
Північними орнаментами називають орнаменти народів Ямала, такі орнаменти виконують на території Тюменської області: у Ханти-Мансійську і Ямало-Ненецькому автономних округах. Північний орнамент - орна ...

Система технічної освіти
У динаміці суспільного розвитку та ринкових перетворень виключно важливого значення набуває професійно-технічна освіта, яка є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти України. Указ Президента У ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net