Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 6

Різновидом даного виду ігор є ситуаційно-рольові ігри,учасники яких потрапляють у заздалегідь сплановані ситуації й приймають певні рішення. Імітаційні ігри передбачають моделювання життєвих ситуацій, в яких учні беруть на себе роль посадовців і приймають рішення відповідно до умов, що склалися. Ситуаційно-рольові та імітаційні ігри можуть успішно застосовуватися в процесі уроків з екологічним змістом.

Ігрова технологія реалізується в кілька етапів:

1) підготовчий — передбачає самостійну роботу учнів із літературою, консультації з учителем щодо проблем, які обговорюватимуться в ході гри;

2) проведення гри, яке передбачає певне оформлення класу, використання ТЗН, створення позитивного емоційного фону;

3) підбиття підсумків гри.

Дидактичній грі належить важливе місце в системі навчальних занять із біології. В поєднанні з іншими формами навчання вона дає змогу вчителю успішно розв'язувати завдання навчання, виховання та розвитку учнів. Проте для досягнення високої ефективності ігрової технології слід дотримуватися таких умов:

- урахування вікових особливостей учнів;

- створення позитивної мотивації учнів щодо даного виду діяльності;

- зосередження уваги на розв'язанні навчальних завдань гри;

- забезпечення участі кожного учня в грі та його самореалізації.

У сучасній школі гру з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу використовують як на уроці, так і в позаурочний час. Навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат. Елементи гри присутні на початку майже кожного уроку (актуалізація знань), у середині (осмислення матеріалу) або в кінці (закріплення). Частіше їх використовують тільки тоді, коли це доцільно. Психологи Ю. Азаров, А. Запорожець та великий педагог В.О. Сухомлинський відмічали, що використання гри створює в навчанні неформальну обстановку, сприяє розвитку пізнавального інтересу, формуванню міцних і глибоких знань, розвиває інтелектуальну й емоційну сферу учнів. У ході гри навчальна мета постає перед учнями у вигляді ігрового завдання: розгадати кросворд, показати, що ти найрозумніший (відповісти на питання), знайти помилки в тексті тощо.

Отже, розваги та ігри на уроках біології потрібно, по можливості, використовувати на кожному уроці, якщо можливо то використовувати наочний матеріал, а саме наукові колекції та гербарії. Дуже ефективним є використання на уроках додаткового матеріалу. Найкраще фактичний матеріал засвоюється, коли учні через вірші, загадки, прислів’я знайомляться з біологією. Виховне значення розваг та ігор для біології треба підтримувати, вітати на всіх уроках, тому що це всебічно розвиває дитину, пробуджує допитливість.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Сучасне науково-теоретичне обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Сім’я – найдавніша і найстійкіша соціальна спільність. Виникнувши на зорі людства вона пройшла через багатовікову історію, являючи собою унікальну опору для суспільства. Сім’я відновлює духовні і фіз ...

Розв’язання проблеми адаптації дітей до навчання у масовій початковій школі
Практика свідчить, що значна частина педагогів та батьків, тобто людей, які здійснюють виховання дітей дошкільного віку, мають надто поверхові уявлення про адаптацію дитини до школи. Оптимізація зага ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net