Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 6

Різновидом даного виду ігор є ситуаційно-рольові ігри,учасники яких потрапляють у заздалегідь сплановані ситуації й приймають певні рішення. Імітаційні ігри передбачають моделювання життєвих ситуацій, в яких учні беруть на себе роль посадовців і приймають рішення відповідно до умов, що склалися. Ситуаційно-рольові та імітаційні ігри можуть успішно застосовуватися в процесі уроків з екологічним змістом.

Ігрова технологія реалізується в кілька етапів:

1) підготовчий — передбачає самостійну роботу учнів із літературою, консультації з учителем щодо проблем, які обговорюватимуться в ході гри;

2) проведення гри, яке передбачає певне оформлення класу, використання ТЗН, створення позитивного емоційного фону;

3) підбиття підсумків гри.

Дидактичній грі належить важливе місце в системі навчальних занять із біології. В поєднанні з іншими формами навчання вона дає змогу вчителю успішно розв'язувати завдання навчання, виховання та розвитку учнів. Проте для досягнення високої ефективності ігрової технології слід дотримуватися таких умов:

- урахування вікових особливостей учнів;

- створення позитивної мотивації учнів щодо даного виду діяльності;

- зосередження уваги на розв'язанні навчальних завдань гри;

- забезпечення участі кожного учня в грі та його самореалізації.

У сучасній школі гру з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу використовують як на уроці, так і в позаурочний час. Навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат. Елементи гри присутні на початку майже кожного уроку (актуалізація знань), у середині (осмислення матеріалу) або в кінці (закріплення). Частіше їх використовують тільки тоді, коли це доцільно. Психологи Ю. Азаров, А. Запорожець та великий педагог В.О. Сухомлинський відмічали, що використання гри створює в навчанні неформальну обстановку, сприяє розвитку пізнавального інтересу, формуванню міцних і глибоких знань, розвиває інтелектуальну й емоційну сферу учнів. У ході гри навчальна мета постає перед учнями у вигляді ігрового завдання: розгадати кросворд, показати, що ти найрозумніший (відповісти на питання), знайти помилки в тексті тощо.

Отже, розваги та ігри на уроках біології потрібно, по можливості, використовувати на кожному уроці, якщо можливо то використовувати наочний матеріал, а саме наукові колекції та гербарії. Дуже ефективним є використання на уроках додаткового матеріалу. Найкраще фактичний матеріал засвоюється, коли учні через вірші, загадки, прислів’я знайомляться з біологією. Виховне значення розваг та ігор для біології треба підтримувати, вітати на всіх уроках, тому що це всебічно розвиває дитину, пробуджує допитливість.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності
Екологічна освіта школярів - одне з найважливіших завдань суспільства у справі охорони природи. Особливу відповідальність за глибоке, ґрунтовне та повноцінне екологічне навчання і виховання державою ...

Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україніта її екологічної складової
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи, яка була затверджена Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 – важливий документ, що визначає основні при ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net