Загальна характеристика наукових колекцій

Формуванню реального уявлення про величину, зовнішній вигляд виучуваного об’єкта або його окремих частин допомагає демонстрування поряд з таблицями натуральних об’єктів – чучел, колекцій, гербаріїв, живих рослин або їх частин та ін.

План морфологічного гербарію

1. Ботричні суцвіття. Прості суцвіття (китиця, колос, початок, щиток, зонтик, головка, кошик). Складні суцвіття (складний зонтик, складний щиток, складний колос, волоть).

2. Цимозні суцвіття (монохазій, дихазій, плейохазій).

3. Сухі плоди. Листянка, біб, стручок, стручечок, коробочка, горіх, горішок, сім’янка, зернівка, крилатка, летючка.

4. Фіксований матеріал. Андроцей, гінекей, соковиті плоди

5. Морфологія кореня. Типи кореневої системи (стрижнева, мичкувата, змішана). Метаморфози кореня (коренеплоди, кореневі шишки, корені-присоски).

6. Розташування стебла в просторі. Стебла прямостоячі, повзучі, плеткі, причіпки, підняті.

7. Метаморфоз стебла. Вкорочені і видовжені пагони, колючки, вусики, фасціація, кореневище, підземні бульби, філокладій, цибулина.

8. Частини і прикріплення листа. Частини листа (пластинка, черешок, прилистки, листова піхва, язичок, розтруб, вусики). Листя черешкові (коротко черешкові, довго черешкові, щіткоподібні). Піхва з несправжнім розтрубом, сидячі.

9. Форма листової пластинки. Листя голчаті, лінійні, довгасті, ланцетні, овальні, округлі, яйцеподібні. Ромбічні, лопатеві, трикутні, ниркоподібні, стрілоподібні, списоподібні, мечовидні, ліроподібні, нерівнобічні, ниткоподібні, стрічкоподібні.

10. Край і жилкування листа. Листя цільокраї, зубчасті, пильчасті, город часті, виїмчасті, хвилясті, двійчастозубчасті, двійчастопильчасті, шипуваті. Жилкування паралельне, дугове, пальчатоперисте, сітчасте, дихотомічне.

11. Листкорозташування. Чергове, супротивне, мутовчате розташування листа на пагоні. Листова мозаїка.

12. Розчленування простого листа. Листя цільне, трійчасто-пальчасто-перистолопатеві, трійчасто-пальчасто-перисте-роздільне, трійчасто-пальчасто-перисторозсічені, гребінкоподібні, стругоподібні, ліроподібні, переривчастоперисторозсічені.

13. Складне листя. Трійчато-, пальчато-, парноперисто-, непарноперисто-, двоперистоскладне листя.

14. Метаморфоз листа. Гетерофілія. Відозміни листка: вусики, колючки, захисні і запасаючі луски, чашолистки, різноманітні пастки комахоподібних рослин.

15. Морфологія квітки. Частини листка і квітконіжка. Квітколоже, чашечка, віночок, андроцей, гуне цей. Особливості утворення оцвітини (губа, шпорка, шлем, при вінчик). Характерні типи віночків (метеликоподібний, колесоподібний, лійкоподібний, дзвіночкоподібний, трубчастий, двогубий, язичковий).

Схема морфологічного аналізу

Прізвище, ініціали студента

Місце сбіру рослин (фітоценоз)

Рослина однорічна, дворічна, багаторічна (підкреслити)

Підземні органи:

а) тип кореневої системи

б) метаморфози

Надземне стебло:

а) трав’янисте, дерев’янисте (підкреслити)

б) положення в просторі

в) форма поперечного січення

г) опушення

д) метаморфози

Листя:

а) прості або складні (підкреслити)

б) якщо прості, які по розчленованості

в)якщо складні, характер сполучення листочків

г)особливості пластинки листа або листочка:

форма

край

верхівка

основа

жилкування

опушення

д) прилистники відсутні або є (підкреслити)

е) прикріплення до стебла

ж) листорозміщення

Квітки:

а) одностатеві або двостатеві (підкреслити)

б) якщо одностатеві, рослина одно- або дводомна (підкреслити)

в) оцвітина проста або подвійна (підкреслити)

г) якщо проста, число листочків

д) чашечка подвійної оцвітини:

- вільно листкова або зросло листкова (підкреслити)

- число чашолистків

- симетрія

е) віночок подвійної оцвітини:

- вільно пелюстковий або зрослопелюстковий (підкреслити)

- форма

- симетрія

- число пелюстків

- колір

ж) андроцей:

кількість тичинок

сильність

братерність

з) гінецей:

- простий або складний, число маточок

- апокарпний або ценокарпний (підкреслити)

-кількість стовпчиків

- приймочок

- положення зав’язі

і) формула квітки

Суцвіття (тип)

Плід

Назва рослини (українська, латинська)

Родина

Дата

Підпис студентаПередумови та проблеми використання ІКТ
Завдання сучасного вузу - підготовка конкурентоспроможного фахівця. Інформаційний бум, що супроводжує наше життя, змушує викладачів переглядати традиційні форми роботи, переосмислювати зміст освіти. ...

Із історії розвитку подільності
Протягом більше 25 століть задачі теорії чисел були улюбленою областю дослідження визначних математиків і багатьох тисяч дилетантів. В теорії чисел значне місце відводиться теорії подільності цілих ч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net