Застосування наукових колекцій під час занять з біології

Сторінка 1

У вищій школі застосування наукових колекцій має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду студентів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час практичної діяльності, створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного навчання й систематизації навчального матеріалу.

Використання наукових колекцій відіграє переважно допоміжну роль, однак іноді навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо спостерігати) має такий характер, що без унаочнення правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе. Щоб запобігти звуженню поняття або уявлення, доцільно використовувати різні зразки наукових колекцій. Це допоможе розпізнати типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Отже, важливо не тільки правильно дібрати колекцію, а й продумати, як поставити запитання, щоб створюваний зоровий образ активно працював на досягнення мети заняття.

Реалізовувати принцип наочності за допомогою наукових колекцій у процесі навчання біології – означає створювати нові, доповнювати, збагачувати й розширювати існуючі у свідомості студентів чуттєві образи й уявлення об’єктів навколишнього світу шляхом цілеспрямованого безпосереднього і опосередкованого чуттєвого пізнання.

Колекція ботанічного саду нараховує 2800 видів, форм сортів деревних, чагарникових i травних рослин. Головним завданням державного ботанічного Кам'янець-Подільського саду, є збереження, вивчення акліматизації цінних i рідкісних видів, форм рослин, збереження ботанічних колекцій. Державний ботанічний Кам'янець-Подiльський сад може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних, інтродукційних, селекційно-генетичних цілях. Колекцiя нараховує 2800 видiв сортiв i форм деревної, кущової і трав'яної рослинності.

На площі 17,5 г ботанічного саду студенти проходять навчальну практику та лабораторні заняття з ботаніки, екології, фізіології рослин, виробництва кормів, садівництва. У структурі саду діють лабораторії дендрології, флори та рослинності, декоративного квітникарства.

У межах ботанічних садів виділені зони:

а) експозиційна - її відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією ботанічного саду;

б) наукова - до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники ботанічного саду у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації;

в) заповідна - відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов'язано з проведенням наукових спостережень;

г) адміністративно-господарська.

НПП "Подільські Товтри" є неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, її екологічної мережі, тому охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Територія НПП «Подільські Товтри» охоплює 196 населених пунктів, у яких проживає 236,1 тис. мешканців.

НПП "Подільські Товтри" проводить наукові дослідження за напрямами:

- інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

- виявлення природних комплексів, що найбільш характерні для НПП "Подільські Товтри", визначення еталонних геосистем і вишукання їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації досліджень;

- вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльність окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;

- комплексні наукові дослідження з питань збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, особливо рідкісних та зникаючих видів флори і фауни та типів природних середовищ;

- ведення комплексного екологічного моніторингу;

- ведення гідрометеоспостережень;

- створення бази даних щодо моніторингу довкілля та кадастру ПЗФ, в тому числі з використанням ГІС-технологій;

- науково-просвітницька діяльність в галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища тощо.

Флористичне багатство НПП представляє біля 1300 вищих судинних рослин. Серед них до 30 ендемічних для України видів, до 40 диз`юнктивно-ареальні видів.

Особливо охоронними видами, що занесені до списку згідно матеріалів Бернської конвенції є змієголовник австрійський, рябчик гірський, сон великий, шиверекія подільська, зозулині черевички справжні, а на сторінках Червоної книги України 61 вид флори.

Рослинність представлена лісовими угрупованнями за участю бука лісового, дуба звичайного; степовими - за участю осоки низької, ковили пірчастої та сеслерії Гейфлера; кальцепетрофітними угрупуваннями, де поширені астрагал монпелійський, цибуля подільська, очиток їдкий тощо.

Страницы: 1 2



Система вивчення іменників
Знайомство з частинами мови починається з вивчення іменника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу слів. Вивчення іменників в початкових класах передбачає, по-перше, формування грама ...

Принципи організації та побудови освіти в Україні
Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в г ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net