Екологічне виховання учнів на уроках біології

Сторінка 3

Інтерактивні методи навчання – прогресивний напрямок, який активно використовується у світовій та вітчизняній педагогіці у другій половині ХХ ст. Інтерактивні методи поділяють на активні та пасивні. До активних відносять проблемну лекцію, евристичну бесіду, навчальну дискусію, пошукову лабораторну роботу, самостійну роботу з книгою, з навчальною програмою. Для удосконалення і систематизації та формування умінь використовуються такі методи, як рішення ситуаційних задач, їх аналіз і проведення рольових ігор.

Активне навчання припускає такої системи методів й прийомів, що спрямовані головним чином на організацію учнів для самостійного одержання знань, засвоєння умінь і навичок у процесі активної пізнавальної і практичної діяльності і мають низку специфічних особливостей:

1) ”примусова” активізація мислення, суть якої полягає в тому, що учень змушений бути активним, незалежно від того, бажає він цього чи ні.

2) самостійний творчий пошук рішення учнями, підвищена ступінь мотивації.

3) постійна взаємодія вчителя чи навчальної машини з учнями за допомогою прямих і зворотніх зв’язків.

Ігри та розваги відіграють велику роль на уроках біології, гра сприяє формуванню партнерських взаємовідносин між учителем і учнями, а також сприяє демократизації й гуманізації навчального процесу. Під час гри виховується свідома дисципліна, взаємодопомога, постійна готовність учнів включитися до різноманітних видів діяльності, розвиваються елементи самостійності, творчості та ініціативи. Системність використання методичних прийомів активізації забезпечує активне, а не репродуктивне вивчення матеріалу. Такі заняття розширюють знання тих, кого навчають, не перевантажуючи їх.

Використання на уроці елементів гри підвищує пізнавальний інтерес, розвиває пам'ять, мислення, увагу, фантазію, уяву, творчі здібності, використання знань, умінь і навичок на практиці, розвиває самостійність, активізує навіть пасивних учнів, а тому досягається певна результативність. Гра полегшує засвоєння матеріалу, дає можливість повторити пройдене, чітко організувати підготовку, проведення і підбиття підсумків, постановку пізнавальних і проблемних запитань у процесі гри, залучення всіх учнів класу.

У результаті опрацювання даної теми можна зробити такі висновки:

1. Шляхами підвищення ефективності проведення уроків є: системність у проведенні уроків з врахуванням віку і попередніх знань учнів; попереднє ознайомлення вчителя з об'єктами наукових колекцій ; проведення комбінованих уроків (біологія і географія, біологія і хімія тощо); поєднання уроків з практичною діяльністю учнів; підбір самостійних робіт дослідницького характеру.

3. Під час проведення педагогічного експерименту, в якому брали участь контрольна і експереминтальна групи, нам вдалося встановити і дати статистичне визначення ефективності застосування ігор під час уроку як форми навчання з біології.

Учні у експериментальній групі показали 100% рівень знань який розглядався на уроці. Це доводить ефективність проведення ігор а саме: ігра впливає на розвиток мовлення, пам’яті, на краще засвоєння біологічних знань, на формування переконань, які спонукають дитину до збереження природи.

Статистичний аналіз даних з ефективності навчання в контрольній і експериментальній групах показав, що якість знань учнів 7 класу показала на контрольній перевірці на 30%вища від контрольної групи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Метод моделей в пізнанні навколишньої дійсності
Педагогічні технології пропонують в пошуковій діяльності з дітьми дошкільного віку використовувати різноманітні моделі. Зупинимось на цьому питанні докладніше. Слово модель - (від франц. modele) озна ...

Практичні аспекти гендерної педагогіки
Виходячи з проблем сьогодення, виникає необхідність застосовувати спеціальні підходи, щоб допомогти дітям почувати себе в школі комфортно та справлятися з проблемами соціалізації, важливою складовою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net