Забезпечення якості освіти в університетах Європи

Педагогіка: історія і сьогодення » Забезпечення якості освіти в університетах Європи

Сторінка 2

Мотивація студентів у європейських навчальних закладах підтримуеться завдяки:

- усвідомленню студентом найближчих і кінцевих цілей і перспектив;

- емоційній формі викладення матеріалу;

- професійній спрямованості навчальної діяльності;

- наявності допитливості та зацікавленості у студента;

Студент, здобуваючи освіту, не переймається думкою про те, що після закінчення він не зможе знайти роботу. Він навпаки, дуже часто, розуміє куди саме він піде після закінчення навчального закладу. Ця упевненість у майбутньому і бачення шляху досягнення цілі виступає сильним мотиваційним елементом.

Співпраця навчальних, науково-освітніх центрів та бізнес сектору

Кооперація такого роду має позитивний вплив як на розвиток освіти так і на розвиток бізнесу і країни в цілому. Європейські бізнесмени працюють в умовах досить жорсткої конкуренції. Щоб вижити в таких умовах необхідно постійно йти на крок попереду. Одним із шляхів, який може привести вас в лідери, є впровадження інновацій. Розробкою цих, належно фінансованих проектів, займаються науково-освітні заклади.

Це, на мою думку, дозволяє студентам більш чітко зрозуміти які саме вміння і навички знадобляться їм у процесі майбутньої роботи.

В університетах Європи працює багато відомих науковців. У лабораторіях при університетах часто здійснюються відкриття світового рівня. Наукові і учбові процеси не обмежуються одними лише теоретичними заняттями і розробками. У Європейських ВНЗ дають не тільки теоретичну освіту, але і досвід практичної роботи за спеціальністю. Фундаментальні дослідження тут поєднуються з прикладними науками. Існує багато прикладів вдалої співпраці університетів з міжнародними концернами і закордонними дослідними інститутами. Усе це підвищує конкурентоспроможність і кар’єрні шанси випускників.

Європейський інститут інновацій і технології (EІТ), що відповідає за технологічний розвиток Європи, був відкритий у 2008 році і одержав початкове фінансування Європейського Союзу в розмірі 300 мільйонів євро.

Керівництво EІТ сподівається створити співтовариство експертів, освітніх установ, дослідницьких інститутів і підприємців.

Пріоритетними напрямками досліджень в EІТ є проекти нового покоління в галузі інформаційних технологій і пошуки відновлюваних джерел енергії. Створення нового загальноєвропейського науково-освітнього інституту є частиною програми Євросоюзу з забезпечення зайнятості й формування конкурентного середовища. За заявою Європейської комісії, до 2008 року вища освіта в Європі не брала участь у створенні інноваційних партнерських союзів бізнесу й науки. EІТ займеться залученням університетів у такі об'єднання, що одержали назву «Співтовариства знань та інновацій» (KІС — Knowledge and Іnnovatіon Communіtіes).

Голова Європейської комісії Хосе Мануель Баррозо вважає присутність EІТ у підприємницькому середовищі необхідним, тому що відсутність фінансованих компаніями досліджень є причиною відставання Європи від США в технологічному плані.

Мобільність

ХХІ століття характеризується розвитком глоба­лізації та інтеграції у сферах економіки та бізне­су. Поглиблюються міжнародні відносини, зок­рема у сфері освіти. Процес міжнародного обмі­ну «носіями» знань отримав назву міжнародної академічної мобільності. Попри бурхливий роз­виток інформаційних технологій зв'язку, основ­ним способом «постачання» знань через кордон є переміщення студентів та викладачів. Перед вищою освітою постали нові завдання — підготовка професійних кадрів, які зуміють ефек­тивно працювати в умовах глобального ринку.

Високий рівень мобільності студентів європейських вищих навчальних закладів, сприяє багатомовності і підвищенню рівня обізнаності у культурі та бізнес середовищі інших країн. Студент має можливість без проблем пройти стажування в будь-якій країні світу та використати отриманий досвід у своїй професійній діяльності у майбутньому.

Як висновок хотілося б зауважити, що саме ці чотири чинники є найголовнішими на шляху досягнення високого рівня освіти в Європі та підтримки цього рівня.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Страницы: 1 2 Інтерактивне навчання – як форма організації пізнавальної діяльності на уроках біології
У сучасній українській школі впроваджується інтерактивне навчання. Спробуємо з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. ...

Попередження жорстокого поводження з дітьми
Дитинство - це період відсутності дорослої відповідальності, узаконена залежність від турботи та економічної підтримки суспільства. Дитина є недієздатною в повному обсязі, але має всі людські права і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net