Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 1

Слово «експеримент» (від лат. Experimentum - «проба», «досвід», «випробування»). Існує безліч визначень поняття «педагогічний експеримент».

Педагогічний експеримент - це метод пізнання, за допомогою якого досліджуються педагогічні явища, факти, досвід. (М.Н. Скаткін).

Педагогічний експеримент - це спеціальна організація педагогічної діяльності вчителів та учнів з метою перевірки й обгрунтування наперед розроблених теоретичних припущень, або гіпотез. (І.Ф. Харламов).

Педагогічний експеримент - це активне втручання дослідника в досліджуване ним педагогічне явище з метою відкриття закономірностей і зміни існуючої практики. (Ю.З. Кушнер). Всі ці визначення поняття «педагогічний експеримент» мають право, на наш погляд, на існування, оскільки в них стверджується загальна думка про те, що педагогічний експеримент – це науково обґрунтована й добре продумана система організації педагогічного процесу, спрямована на відкриття нового педагогічного знання, перевірки та обґрунтування заздалегідь розроблених наукових припущень, гіпотез. Спираючись на тему нашої курсової роботи, ми висунули гіпотезу суть якої полягає в тому, що дидактична насиченість засобами навчання надає більшу результативність в засвоєнні знань учнями.

Перш ніж приступити до експерименту, дослідник глибоко вивчає ту область знань, яка недостатньо досліджена в педагогіці. Приступаючи до експерименту, дослідник ретельно продумує його мету, завдання, визначає об'єкт і предмет дослідження, прогнозує передбачувані пізнавальні результати тощо. І лише після цього він приступає до планування етапів самого експерименту: намічає характер тих перетворень, які необхідно ввести в практику; продумує свою роль, своє місце у проведеному експерименті; бере до уваги безліч впливають на ефективність педагогічного процесу причин; планує засобу обліку тих фактів, які він має намір отримати в експерименті, і способи обробки цих фактів. Досліднику дуже важливо вміти відслідковувати процес експериментальної роботи. Це може бути: проведення констатуючих (вихідних), уточнюючих, що перетворюють зрізів; фіксація поточних результатів у ході здійснення гіпотези, проведення підсумкових зрізів; аналіз позитивних, а також негативних результатів, аналіз непередбачених і побічних результатів експерименту.

Педагогічне дослідження проводилось у спеціалізованому загальноосвітньому закладі №2 м. Каховки Херсонської області на базі одинадцятих класів під час проходження державної педагогічної практики. На час проведення дослідження, згідно діючої програми, закінчили тему «Популяція. Екосистема» та приступили до вивчення нової теми – «Біосфера». Саме на основі цієї теми і був проведений педагогічний експеримент. Його втілення відбулося на основі проведення двох уроків з таких тем: «Біосфера. Межі життя», «Колообіг речовин в природі».

Педагогічні експерименти бувають різними. Проте найчастіше виділені види експерименту застосовуються комплексно, становлять цілісну взаємозв'язану, послідовну парадигму педагогічного дослідження, що чітко спостерігалось при проведенні нашого експерименту.

В залежності від мети, яку переслідує експеримент, розрізняють:

Страницы: 1 2 3 4 5 6Поняття психологічної готовності до навчання
Психологічна готовність дітей до навчання в школі — предмет численних досліджень вітчизняної і зарубіжної психології (Л.С. Виготській, Д.Б. Ельконін, А.В. Запорожець, В.В. Давидов, Л.А. Венгер, М.І. ...

Вивчення рівня побутових знань другокласників
У житті та навчанні дітей важливу роль відіграє їх обізнаність у навколишньому світі. Проте не відомо чи існує зв'язок між рівнем побутових знань і самооцінкою дітей, саме тому темою даної роботи бул ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net