Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 10

Для вирішення цих питань дидактика протягом тривалого часу розробляла та розробляє те, чим навчати: форми, методи, прийоми, принципи, засоби тощо. У методі навчання як способі упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя й учня, спрямованої на розв'язання завдань освіти, відображаються об'єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Метод навчання має об'єктивну і суб'єктивну складові. Проблему системи методів навчання можна розв'язати шляхом створення єдиної або кількох класифікацій, які б адекватно відображали завдання і зміст цілісного процесу навчання. Обираючи метод навчання, потрібно враховувати причини і фактори, які охоплюють основні компоненти навчання: завдання, зміст, форми і засоби, а також відповідні умови.

Одним з найважливіших в теорії навчання є принцип зв'язку теорії з практикою. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку науки. Визначальну роль в побудові навчання повинні відігравати наукові теорії, а не практика. Водночас для того, щоб наукова теорія не стала абстрактною, її необхідно будувати на основі накопиченого досвіду, розвиваючи його. Саме тому теоретичні основи особливостей дидактичного забезпечення уроку біології були експериментально перевірено в практичній діяльності. В ході педагогічного дослідження була висунута гіпотеза та поставлена мета проведення даного дослідження. експериментальна перевірка проходила на базі одинадцятих класів, з виділенням контрольного та експериментального класу. Результати дослідження свідчать про успішність його проведення.

Основою для таких висновків служать спеціально розроблені рівні успішності засвоєння знань та досягнень учнів, кожен з яких заснований на окремих категоріях та показниках, за якими судять про успішність або неуспішність певних результатів. Були вироблені такі рівні засвоєння знань: ознайомлювальний рівень — 1, 2, 3 бали, відтворювальний — 4, 5, 6 балів, перетворювальний — 7,8,9 балів, творчий - 10, 11, 12 балів, які дали змогу кількісно та якісно оцінити результати проведеного дослідження.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призвед ...

Інформаційні технології – сутність, принципи та їхня характеристика
Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net