Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 10

Для вирішення цих питань дидактика протягом тривалого часу розробляла та розробляє те, чим навчати: форми, методи, прийоми, принципи, засоби тощо. У методі навчання як способі упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя й учня, спрямованої на розв'язання завдань освіти, відображаються об'єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Метод навчання має об'єктивну і суб'єктивну складові. Проблему системи методів навчання можна розв'язати шляхом створення єдиної або кількох класифікацій, які б адекватно відображали завдання і зміст цілісного процесу навчання. Обираючи метод навчання, потрібно враховувати причини і фактори, які охоплюють основні компоненти навчання: завдання, зміст, форми і засоби, а також відповідні умови.

Одним з найважливіших в теорії навчання є принцип зв'язку теорії з практикою. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку науки. Визначальну роль в побудові навчання повинні відігравати наукові теорії, а не практика. Водночас для того, щоб наукова теорія не стала абстрактною, її необхідно будувати на основі накопиченого досвіду, розвиваючи його. Саме тому теоретичні основи особливостей дидактичного забезпечення уроку біології були експериментально перевірено в практичній діяльності. В ході педагогічного дослідження була висунута гіпотеза та поставлена мета проведення даного дослідження. експериментальна перевірка проходила на базі одинадцятих класів, з виділенням контрольного та експериментального класу. Результати дослідження свідчать про успішність його проведення.

Основою для таких висновків служать спеціально розроблені рівні успішності засвоєння знань та досягнень учнів, кожен з яких заснований на окремих категоріях та показниках, за якими судять про успішність або неуспішність певних результатів. Були вироблені такі рівні засвоєння знань: ознайомлювальний рівень — 1, 2, 3 бали, відтворювальний — 4, 5, 6 балів, перетворювальний — 7,8,9 балів, творчий - 10, 11, 12 балів, які дали змогу кількісно та якісно оцінити результати проведеного дослідження.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 Форм організації навчання
Форма педагогічна - стійка завершена організація педагогічного процесу в єдності всіх його компонентів. Форма розглядається як спосіб виразу змісту, а отже, як його носій. Завдяки формі зміст знаходи ...

Вивчення правил читання
Знання та додержання правил читання укріплює навички, якими учні до певної міри вже оволоділи. Вище ми відзначали, що учні спроможні запам'ятовувати цілісні графічні образи слів, які асоціюються з ві ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net