Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 2

констатувальний, при якому вивчаються питання педагогічної теорії і практики, реально існуючі в житті. Цей експеримент проводиться на початку дослідження з метою виявлення як позитивних, так і негативних сторін досліджуваної проблеми. В нашому випадку, метою цього етапу дослідження було виявлення попереднього рівня знань в обох класах: експериментальному та контрольному. Він проводився у вигляді різнорівневих завдань, розроблених на основі виділених критеріїв.

творчо-перетворюючий або формувальний, в процесі якого конструюються нові педагогічні технології (наприклад, вводяться новий зміст, форми, методи навчання та виховання, впроваджуються інноваційні програми, навчальні плани і т.д.). Якщо результати виявляються ефективними, а гіпотеза підтверджується, то отримані дані піддаються подальшому науково-теоретичному аналізу і робляться необхідні висновки. Цей етап включає в себе безпосереднє проведення експерименту. Практичне втілення гіпотези відбувалося протягом двох уроків, відповідно умовам експерименту. В контрольному класі ці уроки проводились у звичайній формі, без використання додаткових засобів, методів, прийомів тощо. Проводження ж уроків з тих же тем в експериментальному класі було побудовано відповідно вимог гіпотези та можливостей матеріально-технічної бази школи. Для проводження уроків були використані усі доступні посібники, додатковий ілюстративний і роздатковий матеріал, мультимедійні презентації, кінофільм тощо. В продовж цього етапу здійснювався поточний контроль знань учнів у вигляді самостійних робіт.

контрольний - це завершальний етап дослідження певної проблеми; метою його є перевірка отриманих висновків і розробленої методики в педагогічній практиці; якщо контрольний експеримент підтверджує зроблені висновки, дослідник узагальнює отримані результати, які й стають теоретичним і методичним надбанням педагогіки. Контрольний етап експерименту мав вигляд контрольної роботи, результати якої надали необхідний матеріал для висновків про успішність проведеного дослідження.

Для цього на основі діючої програми з біології ми виокремили 4 рівня засвоєння знань та досягнень учнів в навчальному процесі:

ознайомлювальний рівень — 1, 2, 3 бали;

відтворювальний — 4, 5, 6 балів;

перетворювальний — 7,8,9 балів;

творчий – 10, 11, 12 балів.

На кожному з цих рівнів досягнення засвоєння матеріалу має саме ті ознаки, які характерні тільки для даного рівня. На цій основі виокремленні певні критерії, за якими можна визначити рівень засвоюваності знань кожного учня.

Ознайомлювальний (початковий) рівень (1, 2, 3 бали)

При повторному сприйманні матеріалу учень відповідає "так".

Відтворює інформацію на основі зовнішньої підказки. Може навести свій власний приклад, але потребує допомоги вчителя. Виявляє намагання класифікувати на основі зовнішніх ознак. Відтворює інформацію на основі зовнішньої підказки і наводить власний приклад, здійснює класифікацію на основі зовнішніх ознак, уміє порівнювати на основі зовнішніх ознак.

Відтворювальний (середній) рівень (4, 5, 6 балів)

Самостійно відтворює знання та застосовує їх у типовій ситуації, але при цьому потребує допомоги учителя. Установлює зв'язки нового поняття із засвоєним раніше, порівнює одне з іншим, асоціює нову інформацію. Робить висновок, але за допомогою учителя.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Шляхи формування композиційних навичок в учнів 1-4 класів
Тематичне малювання проводиться після ряду підготовчих уроків, без яких не можна давати завдання на тему. При цьому уроки малювання з натури збагачують запас знань і дають навички графічно грамотного ...

Болонський процес, передумови виникнення, його організація
Болонський процес (БП) - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти (також у документах зустрічається аналогічне поняття: європейський простір ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net