Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 4

Необхідним етапом проведення експерименту є виокремлення двох груп учасників: контрольної групи та експериментальної. Мета створення експериментальної групи полягає в тому, що саме її основі повинен проводитися експеримент. Контрольна група необхідна для перевірки чистоти експерименту та співставлення отриманих даних. На основі попередніх спостережень та отриманих даних від педагогічного колективу школи експериментальним класом було вирішено зробити 11-А клас. Загальна успішність цього класу є нижчою, ніж в паралельному 11-Б та за характеристиками класного керівника та педагогів в учнів спостерігається низький інтерес до навчанні, погана засвоюваність матеріалу та загально низькій та середній рівень пізнавальних інтересів. Учні з низьким рівнем розвитку пізнавального інтересу мають ситуативну активність на уроках, часто відволікаються, віддають перевагу завданням репродуктивного характеру, зі стереотипними діями. Учні із середнім рівнем розвитку пізнавального інтересу також надають перевагу пошуковому характеру діяльності, але не завжди схильні до виконання творчих завдань, їх самостійна діяльність носить епізодичний характер, залежить від зовнішніх стимулів. Середній бал успішності з біології складає 5,5. До того ж в більшість учнів характеризуються інтравертними рисами характеру. Тому за допомогою проведення дослідження ми вирішили спробувати підняти рівень їх знань та цікавість до навчання. В класі навчаються 20 учнів. Після проведення констатуючого експерименту у вигляді самостійної роботи (Додаток Г) ми отримали наступні результати:

Таблиця 2.2.1

Результати попередньої перевірки знань учнів експериментального класу

Рівні засвоєння знань

Ознайомлювальний рівень

Відтворювальний рівень

Перетворювальний рівень

Творчий рівень

Бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К-ть учнів

0

2

2

3

4

4

2

1

2

0

0

0

Наведена таблиця наглядно відображає не високу успішність учнів 11-А класу: відсутність дітей з високим рівнем розвитку, значна частка учнів з ознайомлювальним рівнем та велика частина з середнім рівнем розвитку знань та навчальних досягнень. Проведена робота підтвердила результати попередніх спостережень щодо даного класу.

У якості контрольного класу був відібраний 11-Б клас. Попередні данні спостережень та опросу педагогічного колективу свідчили про високу активність учнів у всіх сферах шкільного життя. При чому така активність не впливає негативно на навчальний процес: педагоги відмічали високу успішність з усіх предметів. Загальна кількість учнів в класі 18 чоловік із значним переважанням жіночої статі. Цей клас характеризується середніми та високими показниками пізнавального інтересу, активністю під час проведення уроків тощо. Середній бал успішності з біології складає 5, 5. Тобто спостерігається протилежна ситуація щодо 11-А класу. Результати проведення попередньої перевірки знань учнів цього класу наведено в таблиці:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Організація навчально-виховного процесу у старшій дошкільній групі
Аналізуючи дані констатуючого експерименту, який ми провели у старшій групі, необхідно організувати діяльність дітей так, щоб розвиток їхнього зв’язного мовлення покращувався. Так, у ДНЗ проводять рі ...

Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору
Професійну інформацію можна визначити як психолого-педагогічну систему заходів щодо формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає вільному й усвідомленому професійному са ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net