Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 5

Таблиця 2. 2.2

Результати попередньої перевірки знань учнів контрольного класу

Рівні засвоєння знань

Ознайомлювальний рівень

Відтворювальний рівень

Перетворювальний рівень

Творчий рівень

Бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

0

1

1

2

4

3

3

2

2

Отже, проведення констатуючого експерименту в контрольному класі підтвердило високий рівень знань учнів та їх високу успішність порівняно з експериментальним класом. Навіть час, за який вони впоралися з завданнями був значно менший, ніж у паралельному класі.

Наступним етапом дослідження було безпосередньо розробити та провести експериментальні уроки. Уроки, проведені у контрольному класі створювалися на основі лекцій з необхідним мінімумом дидактичного матеріалу, необхідного для проведення заняття, тобто за стандартною схемою. Проміжна перевірка знань, як і очікувалося, показала достатньо високий рівень засвоєння нового матеріалу.

Таблиця 2.2.3

Результати поточної перевірки знань учнів контрольного класу

Рівні засвоєння знань

Ознайомлювальний рівень

Відтворювальний рівень

Перетворювальний рівень

Творчий рівень

Бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

0

0

2

3

3

4

4

1

1

Для розробки конспектів уроків експериментального класу був зроблений наголос на такі аспекти. По-перше, можливості матеріально-технічної бази школи. Для проведення експериментальних уроків були залучені весь наявний ілюстративний матеріал, у вигляді таблиць і схем (схема коло обігу води, табл. «Границі біосфери» тощо); мультимедійний проектор та екран, телевізор (у класі інформатики). По-друге, були враховані цілі та задачі педагогічного дослідження. Конспекти створювались на основі теоретичного матеріалу курсової роботи, адже практика повинна завжди мати тісний зв'язок з теоретичними наробками. І, по-третє, враховувались індивідуально-психологічні та вікові особливості експериментального класу. Матеріал був розроблений не тільки згідно з гіпотезою дослідження, принципом доступності та ефективності засвоєння знань, але й з розрахунком максимального залучення учнів до вивчення нового матеріалу і різноманітності їх діяльності. Наприклад, при вивченні біосфери, учні переглядали уривок з к/ф «Биосфера – среда жизни», готували повідомлення про В.І. Вернадського, заповнювали таблицю «Біосфера та її межі» (залучення міжпредметних зв’язків), працювали з роздатковим матеріалом тощо. Інший урок проходив з використанням мультимедійної презентації, що отримало позитивні відгуки самих учнів. Деякі учні були самі безпосередньо залучені до підготовки презентації, що стало для них додатковим стимулом до навчання. Це проявило в підвищеній активності безпосередньо на уроці. Постановка в ході уроку проблемного питання також позитивно вплинуло на інтерес учнів до теми. При проведенні уроків, на всіх їх етапах відбувалося максимальне залучення як умога більшої кількості учнів. Поточний контроль показав деяке покрашення результатів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Вступ до іспанських університетів
Державні університети виділяють усього 5% місць іноземцям із країн, що не входять до Європейського союзу. Приватні навчальні заклади більш гнучкі, орієнтовані на зміни попиту робочого ринку Європи. В ...

Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
Соціально-економічні трансформації, процеси глобалізації, інтеграції, демократизації та інформатизації суспільства, підвищення ролі інформації і знань у його розвитку висувають принципово нові вимоги ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net