Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 9

Нагадаємо, що всього у класі 18 учнів, то в перерахунку результатів на одного учня припадає 6%. Дані результати наглядно демонструють, що суттєвих змін рівня знань у класі не відбулося. Відбувалися незначні коливання оцінок в межах кожного рівня. Проте на загальні результати це не вплинуло.

Для експериментального класу ситуація інакша. Якщо всі їх результати перевести у відсотки та представити у вигляді таблиці отримаємо такі дані:

Таблиця 2.3.4

Порівняльна таблиця результатів для учнів експериментального класу, у відсотках

Рівні засвоєння знань

Ознайомлювальний рівень

Відтворювальний рівень

Перетворювальний рівень

Творчий рівень

Констатувальний експеримент

20%

55%

25%

0%

Формувальний експеримент

5%

55%

35%

5%

Контрольний експеримент

5%

45%

45%

5%

При порівнянні даних результатів чітко простежується позитивний прогрес у напрямку зниження кількості учнів з ознайомлювальним та відтворювальним рівнем знань та досягнень, та збільшення їх кількості у рамках перетворювального та творчого рівня. Позитивною стороною проводження дослідження в експериментальному класі також можна назвати підвищення інтересу учнів до процесу навчання під час проведення уроків. Цей інтерес треба підтримати та закріпити під час вивчення наступних тем, що безпосередньо проводилось вже поза рамками дослідження. Тобто, відбулося підвищення рівня знань та досягнень учнів, що і було метою проведення дослідження.

Отже, виходячи з усіх отриманих даних та результатів можна казати про успішність проведення педагогічного дослідження, досягнення його мети та позитивне підтвердження гіпотези.

Практична основа завжди потребує теоретичного обґрунтування і навпаки. Практична перевірка особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі була успішно проведена та підтверджена під час проходження державної педагогічної практики в м. Каховка у вигляді педагогічного дослідження.

Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології в старших класах, зокрема в одинадцятому, знаходять свої основи в теоретичних та практичних набутках загальної педагогіки. Більш тісно вони пов’язані з дидактикою, розділом педагогіки. Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що досліджує та обґрунтовує зміст освіти, закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання. Напрацювання цієї науки сприяють постійному вдосконаленню навчальної діяльності школи, забезпеченню її відповідності потребам і викликам часу. Звідси випливає, що дидактика – це педагогічна теорія навчання, що дає наукове обґрунтування його змісту, методів організаційних форм. Дидактика в кінцевому рахунку має дати відповідь на два найбільш загальних питання: "Чому і Як вчити?".

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Підходи до визначення типів уроків
У педагогіці існують різні підходи до визначення типів уроків. Так, вчений С.В.Іванов за основу класифікації уроків узяв основні етапи навчального процесу і виділив наступні типи уроків: вступні; пер ...

Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику»
У житті кожного підлітка бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються взаємостосунки з навколишніми, загострюються внутрішні протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого становища, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net