Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 9

Нагадаємо, що всього у класі 18 учнів, то в перерахунку результатів на одного учня припадає 6%. Дані результати наглядно демонструють, що суттєвих змін рівня знань у класі не відбулося. Відбувалися незначні коливання оцінок в межах кожного рівня. Проте на загальні результати це не вплинуло.

Для експериментального класу ситуація інакша. Якщо всі їх результати перевести у відсотки та представити у вигляді таблиці отримаємо такі дані:

Таблиця 2.3.4

Порівняльна таблиця результатів для учнів експериментального класу, у відсотках

Рівні засвоєння знань

Ознайомлювальний рівень

Відтворювальний рівень

Перетворювальний рівень

Творчий рівень

Констатувальний експеримент

20%

55%

25%

0%

Формувальний експеримент

5%

55%

35%

5%

Контрольний експеримент

5%

45%

45%

5%

При порівнянні даних результатів чітко простежується позитивний прогрес у напрямку зниження кількості учнів з ознайомлювальним та відтворювальним рівнем знань та досягнень, та збільшення їх кількості у рамках перетворювального та творчого рівня. Позитивною стороною проводження дослідження в експериментальному класі також можна назвати підвищення інтересу учнів до процесу навчання під час проведення уроків. Цей інтерес треба підтримати та закріпити під час вивчення наступних тем, що безпосередньо проводилось вже поза рамками дослідження. Тобто, відбулося підвищення рівня знань та досягнень учнів, що і було метою проведення дослідження.

Отже, виходячи з усіх отриманих даних та результатів можна казати про успішність проведення педагогічного дослідження, досягнення його мети та позитивне підтвердження гіпотези.

Практична основа завжди потребує теоретичного обґрунтування і навпаки. Практична перевірка особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі була успішно проведена та підтверджена під час проходження державної педагогічної практики в м. Каховка у вигляді педагогічного дослідження.

Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології в старших класах, зокрема в одинадцятому, знаходять свої основи в теоретичних та практичних набутках загальної педагогіки. Більш тісно вони пов’язані з дидактикою, розділом педагогіки. Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що досліджує та обґрунтовує зміст освіти, закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання. Напрацювання цієї науки сприяють постійному вдосконаленню навчальної діяльності школи, забезпеченню її відповідності потребам і викликам часу. Звідси випливає, що дидактика – це педагогічна теорія навчання, що дає наукове обґрунтування його змісту, методів організаційних форм. Дидактика в кінцевому рахунку має дати відповідь на два найбільш загальних питання: "Чому і Як вчити?".

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Вивчення займенника
Займенник є найбільш абстрагованою частиною мови. У свідомості дітей поняття про нього сформуватися не може. Через це в початкових школах вивчаються лише особові займенники. Формування граматичного п ...

Види малювання, що проводяться в середній групі, їх характеристика
У дитячому садку малювання займає провідне місце в навчанні дітей образотворчому мистецтву і включає три види: предметне малювання, сюжетне і декоративне. Кожному з них властиві свої завдання, які ви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net