Закони перебігу педагогічних інновацій та етапи їх функціонування

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі » Закони перебігу педагогічних інновацій та етапи їх функціонування

Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи та педагогіки. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення. Дослідниками сформульовано ряд законів перебігу інноваційних процесів.

1. Закон необоротної дестабілізації педагогічного середовища.

Сутність його полягає в тому, що будь-який І. Процес вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Цілісна система, що існує, починає руйнуватися і потребує деякого часу для створення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої.

2. Закон обов'язкової реалізації процесу.

Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи педагогічних інноваційзно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. Достатньо пригадати досвід видатних педагогів –– А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф.Шаталова, І.П.Волкова, І.П.Іванова та ін.

3. Закон стереотипедагогічних інноваційзації педагогічних інновацій. Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи статус стереотипної.

Ці закони обумовлюють і певні етапи функціонування педагогічних інновацій:

1) етап ознайомлення людини з педагогічними інноваціями -людина уперше чує про інновації, але ще не готова до отримання додаткової інформації;

2) етап появи зацікавленості –– на цьому етапедагогічних інноваційлюдина проявляє зацікавленість в педагогічних інноваціях, хоча ще не вирішила застосовувати її чи ні до власної проблеми. Інтерес примушує людину активно шукати інформацію про педагогічні інновації, а ситуації будуть визначати, де він буде шукати її і яким чином інтерпретувати;

3) етап оцінки –– на цьому етапедагогічних інноваційлюдина мислено "приміряє" педагогічні інновації до власної наявної або прогнозованої ситуації, а потім вирішує, чи необхідно апробувати дану педагогічну інновацію. Частіше за все на цьому етапедагогічних інноваційлюдина шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про педагогічні інновації;

4) етап апробації –– на цьому етапедагогічних інноваційапробують педагогічних інноваційу порівняно невеликих масштабах, щоб вирішити питання про її застосування з метою вирішення власних проблем у даній конкретній ситуації. На цьому етапедагогічних інноваційтакож ідуть пошуки спеціалізованої інформації відносно найкращих методів використання педагогічних інновацій. Результатом цього етапу може бути як безумовне сприйняття інновацій, так і відмова від неї;

5) етап кінцевого (педагогічних інноваційдсумкового) сприйняття –– на цьому етапедагогічних інноваційлюдина приймає заключне рішення про сприйняття педагогічних інноваційі про продовження її використання у повному обсязі. Основним завданням цього етапу є оцінка результатів попереднього етапу і прийняття остаточного рішення про застосування педагогічних інноваційу майбутньому.

На першому етапедагогічних інноваційінновація сприймається як чужорідний елемент у педагогіці, часто викликає різку протидію, здається прожектерством. З часом педагогічна інновація перевіряється практикою, набуває масового визнання. На останньому етапедагогічних інноваційновий педагогічних інноваційдхід до навчання чи виховання стає відомим і входить до системи навчально-виховної роботи.Соціальні функції спорту
Спорт являє собою складне багатофункціональне явище, що має вплив на різні сторони життя людини. Спорт є дієвим засобом у боротьбі за мир та прогрес, розвитку дружніх стосунків між різними країнами т ...

Формування музично-творчих здібностей
Розвиток музикальності неодмінною умовою формування музичної культури дітей. Під музикальністю розуміється сукупність здібностей, необхідних для успішної музичної діяльності. Основна ознака музикальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net