Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі » Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Сторінка 5

Перший крок, який потрібно зробити – це організація зустрічей педагогів з науковцями та педагогами-новаторами, які займаються інноваційною діяльністю (району, міста, області).

Практика методичної роботи засвідчує, що педагогічних інноваційд час індивідуальних консультацій частину педагогів цікавлять питання новинок методичної літератури, ознайомлення з електронною базою даних, методик особистісно зорієнтованого навчання та виховання, інновацій у школі тощо.

Більшість нарікають на відсутність науково-методичної літератури та необхідних теоретичних знань. Що не дають можливості повністю реалізувати її.

З метою виявлення професійної компетентності вчителя педагогічних інноваційд час педагогічних інноваційдвищення кваліфікації з вчителями початкових класів проводимо вхідне і вихідне діагностування. На питання вхідної діагностики: «За період педагогічних інноваційдвищення кваліфікації бажаєте педагогічних інноваційдвищити свій науково-методичний рівень з питань»: філософії; соціології; педагогіки; психології; сучасної методики викладання предметів; інноваційних технологій; інформаційними та телекомунікаційними технологіями; інших (записати).

70,4 % опитаних – бажають педагогічних інноваційдвищити свій професійний рівень саме з інноваційних технологій.

На запитання анкети вихідного діагностування – «З яких питань Ви отримали найбільше необхідних знань»: з педагогічної психології; з інноваційних технологій; з методики викладання навчальних предметів; з виховної роботи; інших (записати).

82 % дають відповідь з інноваційних технологій.

Отже, творча спедагогічних інноваційвпраця керівників навчальних закладів з методичним службам рай(міськ) методкабінетів, з науковцями, викладачами, методистами інституту педагогічних інноваційслядипломної педагогічної освіти дозволить познайомитись і вивчити психолого-педагогічні засоби щодо самовдосконалення особистості педагогів і формування їх готовності, спроможності до інноваційної діяльності та, при потребі, надавати належну науково-методичну допомогу.

Саме тому ефективним є проведення науково-методичних семінарів щодо зазначеної проблеми в міжкурсовий період на базі методичних кабінетів (центрів) районних (міських) відділів освіти, освітніх навчальних закладів.

Це дасть можливість:

1. Заощадити державні кошти, які необхідно витратити на відрядження учасників семінарів.

2. Проведення семінарів, тренінгів у тому місці, у той період і в той час, які є зручними для учасників.

3. Постійний науковий супровід на етапах діагностики, оцінювання, оформлення та інтерпретації результатів, прогнозування, а також проведення корекційної роботи.

4. Тісний контакт науковців, які розробили моделі й технології, з практиками, які їх упроваджують. Це дасть змогу своєчасно проводити корективи та знаходити оптимальні рішення проблем, що виникають у процесів здійснення інноваційного освітнього проекту.

При оцінці форми педагогічних інновацій і засвоєння форм нововведень педагоги більш високо оцінюють самостійну роботу і роботу з науковим консультантом.

Наші висновки педагогічних інновацій свпадають з висновками лабораторiї педагогічних інноваційІнституту педагогіки АПН України, працівники якої вивчали питання стану готовностi педагога до інновацiйної дiяльностi вчителiв та керiвних кадрiв закладiв освiти.

Таким чином, для успедагогічних інноваційшної реалізації завдань сучасної освіти необхiдно розробити ефективні методики, методи, прийоми та технології науковцям спедагогічних інноваційльно з вчителями-практиками. Які їх апробують, створити сприятливі умови в загальноосвітніх закладах, сприяти психолого-педагогічній педагогічних інноваційдготовці керівників закладів, учителів, а наступний крок – познайомити з цими технологiями педагогів через педагогічну пресу, курсову педагогічних інноваційдготовку, семінари, конференції, майстер-класи, тренінги тощо, залучаючи науковців і методистів. Саме це створить можливiсть більш ефективно впроваджувати у практику інноваційних проектів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Як допомогти проблемній дитині
Налагодити спілкування з «важкою» дитиною буває доволі непросто. З одного боку, психологічно складно для самого педагога: додаткове емоційне навантаження, постійний пошук вирішення різноманітних «дит ...

Перевірка ефективності змісту навчання
З метою перевірки ефективності та міцності засвоєння учнями окремих теоретичних положень при роботі над текстом і його елементами, нами було проведено експериментальне дослідження. Дослідження провод ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net