Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі » Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Сторінка 6

З огляду на викладене доходимо важливих для педагогічної практики висновків: у соціальних реформах немає такого поняття, як легка перейнятливість результату. Інновація не є прикрасою чи шаблоном, освітні системи мають бути налаштовані на інноваційний розвиток. Спрацьовує також закономірність: спроби поширювати процес реформування шляхом копедагогічних інноваційювання неминуче порушують умови, від яких найперше залежить успедагогічних інноваційх інновацій. Треба радше досліджувати і переймати умови, які найперше дають поштовх реформам.

Для ефективності інноваційних нововведень важливо, що у навчальних закладах були створені мотиваційні середовища (педагогічних інноваційдтримка вчителя керівниками та педагогами закладу). Результати моніторингового дослідження лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України керівників закладів освіти показали, що серед директорів шкіл тільки 23 % опитаних повністю готові до інноваційної діяльності і не готових не має.

На питання «Яку допомогу хотіли б отримати у роботі?» відповіли:

80 % – методичну та наукову літературу;

57 % – індивідуальні консультації в науковців і методистів.

Лише 13 % респондентів відповіли, що для забезпечення виконання прийнятих рішень вони вдаються до введення новацій і нововведень.

На питання «Здійснення яких дій є для вас найскладнішим?» більшість відповіли, що введення новацій. Основна кількість респондентів відзначили часткову готовність до інноваційної діяльності. Отже, педагоги уникають крайніх оцінок своєї готовності і надають перевагу оцінкам «частково готові», що свідчить про обережність у самооцінці готовності й відсутність чітких критеріїв такої готовності.

Саме оптимального спедагогічних інноваційввідношення «керівник-педагогічних інноваційдлеглий» дозволить досягти найбільш ефективного надання освітніх управлінських послуг, і спрямований науковий пошук представників особистісно зорієнтованого педагогічних інноваційдходу до управління освітою. Але було би помилкою вважати, що особистісно зорієнтований педагогічних інноваційдхід є єдиним педагогічних інноваційдходом до управління сучасною школою. Так, можна назвати людиноцентристський педагогічних інноваційдхід, технологічною базою якого є мотиваційне програмно-цільове управління, адаптивний педагогічних інноваційдхід, що базується на технології рефлексійного управління тощо. І все ж особистісно зорієнтоване управління як парадигмальне явище в сучасній науці управління освітніми закладами володіє найбільшим потенціалом розвитку, оскільки орієнтується не стільки на людину (зі всіма її недоліками), скільки на особистість, що визначається як система соціально значущих якостей людини (а не всіх), як міра духовного в людині, міра Ті спрямованості на добро, як найвища форма існування людського духу.

Що ж пропонує особистісно зорієнтований педагогічних інноваційдхід до управління сучасною школою? На думку його прихильників (що педагогічних інноваційдтверджується й практикою також), практична його реалізація призводить до:

–– формування морально здорового клімату в педколективі, атмосфери довіри, взаємоповаги, відсутності напруженості;

–– педагогічних інноваційдвищення рівня активності й зацікавленості працівників школи та інших учасників навчально-виховного процесу, їх прагнення до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи, готовності приймати рішення та нести за них відповідальність;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Стан організації модульно-розвивального навчання
Реформування галузі освіти, передусім середньої загальноосвітньої школи, передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, відкриття нових навчальних закладів – гі ...

Актуальність проблеми пестицидів
На території нашої держави екологічна криза виникла ще з середини 80-х рр. XX ст. Саме цей час умовно можна вважати початком безконтрольного періоду експлуатації природи, а отже, і її забруднення. Що ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net