Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 18

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи показав, що за всіма критеріями спостерігається позитивна динаміка протягом усіх етапів професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах. Так, середнє значення коефіцієнта рівня сформованості мотивації до неперервного учіння з інформаційних технологій у майбутніх менеджерів-економістів в експериментальних групах зросло на 18%, а в контрольних групах – на 11%; середнє значення когнітивного критерію ефективності професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у експериментальних групах збільшилося на 25%, а у студентів контрольних груп – на 10,6%; середнє значення показників професійно-діяльнісного критерію ефективності такої підготовки в експериментальних зросло на 28%, а в контрольних групах – на 16%.

Аналіз коефіцієнта структурних зрушень і абсолютного приросту студентів на всіх рівнях критеріїв ефективності такої підготовки показав, що в експериментальних групах порівняно з контрольними спостерігаються в середньому інтенсивніші структурні зрушення. Так, зменшилася кількості студентів, які мали низький рівень готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності в контрольних групах з 25,0% на початок експерименту до 12,6% на його завершення, а в експериментальних групах з 25,3% на початок експерименту до 5,6% на його завершення. Збільшилася кількість студентів, які мали високий рівень готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності в контрольних групах з 9,6% на початок експерименту до 22,7% на його завершення, а в експериментальних групах з 10,6% на початок експерименту до 36,4% на його завершення. В обох порівнюваних категоріях відбулося зменшення кількості студентів із середнім рівнем готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності, проте у контрольних групах ця тенденція прослідковується менш виразно (з 65,0% на початок експерименту до 64,7% на його завершення) ніж в експериментальних групах (з 64,6% на початок експерименту до 58,0% на його завершення).

Ефективність організаційно-методичних умов реалізації моделі професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, створених для студентів експериментальних груп з метою формування в них готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності була підтверджена застосуванням методу статистичної обробки результатів експерименту з використанням критерію Стьюдента (t). Аналіз результатів педагогічного експерименту показав, що на початковому етапі дослідження професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів в експериментальних та контрольних групах критерій (t = 1,05) виявився меншим ніж табличне значення t= t(0,95; 358)=1,96. Це підтверджує нульову гіпотезу Стьюдента про те, що середні значення двох вибірок відносяться до однієї сукупності. Результати експериментального дослідження в експериментальних та контрольних групах студентів показали, що на адаптивно-професійному етапі значення критерію Стьюдента t = 1,9, на професійно-розвивальному t = 2,45, на професійно-продуктивному t = 2,57, на останньому професійно-дослідницькому етапі такої підготовки t = 3,3. Одержані значення виявилися більшими ніж табличне значення t=1,96. Тому нульова гіпотеза Стьюдента була відкинута і зроблено висновок, що середні значення двох вибірок відносяться до різних сукупностей. Це доводить ефективність моделі професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів та організаційних умов її реалізації, що були впроваджені в експериментальних групах.

Визначено, що перспективними напрямами розвитку професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів є поліпшення якості і доступності навчання та модернізація змісту такої підготовки в контексті соціально-економічного і матеріально-технічного розвитку суспільства, досягнень у сфері інформаційних технологій менеджменту і положень Болонської декларації, прикладне застосування інформаційних технологій під час вивчення професійно-орієнтованого циклу дисциплін, гарантована доступність студентів до якісного навчання завдяки впровадженню е-навчання і створенню інформаційно-комп’ютерного середовища, що інтегрує на базі телекомунікаційної інфраструктури всю необхідну навчальну інформацію, проведення науково-практичних досліджень ефективності його застосування в навчальному процесі.

У загальних висновках викладено результати розробки теорії та методики професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах, які було узагальнено за кількісними і якісними показниками, одержаними у вищих навчальних закладах 7 областей України.

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21Реформування освіти в Україні
Реформування освіти в Україні змінило термін шкільного навчання. У зв’язку з початком навчання дітей з 6-річного віку в умовах загальноосвітнього навчального закладу проблема функціональної готовност ...

Навчання техніки читання
Обов'язковою передумовою правильного читання є набуття навичок та умінь, які у своїй сукупності становлять техніку читання. Мова йде про вміння одночасно сприймати зором достатню кількість букв; зв'я ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net