Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів

Педагогіка: історія і сьогодення » Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії » Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів

Сторінка 1

У Норвегії є чотири університети, шість спеціалізованих вищих шкіл (коледжів), дві державні художні школи, численні коледжі і курси додаткової освіти. Є декілька типів вищих навчальних закладів у цій країні:

-Університети (Universiteter)

-Спеціалізовані університетські коледжі (Vitenskapelige høyskoler)

-Державні університетські коледжі (Statlige høyskoler)

-Університетські коледжі мистецтв (Kunsthøyskoler)

- Акредитовані приватні заклади вищої освіти або приватні заклади вищої освіти з програмами акредитації (Private høyskoler).

Навчання в університеті триває від 3,5 до 4 років. Як правило, на гуманітарних факультетах навчаються на півроку довше, аніж на факультетах природничих наук. Після закінчення університету всі студенти пишуть дипломну роботу і, незалежно від того, на якій спеціальності вони навчалися, обов'язково складають іспит із філософії.

Мал. 2 Початок навчального року та організація навчального процесу

Навчальний рік триває 10 місяців, з середини серпня до середини червня. Курси вимірюються в кредитах у відповідності до стандарту ЕСПЗБ (Европейська Система Перезаліку Залікових Балів). Повне навантаження на один академічний рік складає 60 кредитів. Вступні і випускні екзамени проводяться згідно з атестаційною шкалою від А (найвищий бал) до F (найнижчий), мінімальний прохідний бал - Е. [3] У ВНЗ України III-IV рівнів акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого (бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дозволяє здійснювати трансфер (переведення) студентів з одного вищого навчального закладу в інший (включаючи і закордонні ВНЗ) та накопичувати (присвоювати) студентам кредити ECTS, які визнаватимуться при здійсненні навчання впродовж життя. Щороку, 15 000 норвезьких студентів отримують підтримку від Норвезького державного освітнього фонду для здобуття освіти за кордоном. 5500 норвезьких студентів отримують фінансову підтримку, здобувати частину освітньої ступеня за кордоном, або брати участь у міжнародних програмах обміну студентів.

Мал.3 Порівняльна таблиця оплати за навчання та фінансової допомоги студентам для навчання за кордоном.

Навчання у державних університетах і коледжах Норвегії безкоштовне. Потрібно лише зробити вступний внесок ($ 30) і кожен семестр робити символічні внески у розмірі $ 37. Крім того, будь-який студент у Норвегії, у тому числі й іноземний, може одержати кредит або стипендію у Державному фонді освітніх кредитів. Він, зазвичай, надається на 20 років і може бути частково погашений університетом під час навчання студента. Гроші також потрібні на харчування, підручники, житло. Приватне житло коштує дорого. А місце у гуртожитку - 200 крон на місяць. "Квотний" студент відразу отримує місце в гуртожитку.

У приватних ВНЗ України навчання платне. Що ж до державних ВНЗ, то навчальні програми функціонують як за рахунок держави, так і за рахунок сплати студентами (або іншими особами) вартості навчання. Крім того, держава має ряд пільг для студентів, які належать до соціально вразливих верств суспільства.

Страницы: 1 2Бистрість як рухова якість людини. Основи методики розвитку бистрості
Бистрість - це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору. Численними дослідженнями встановлено, ...

Ознайомлення учнів з типами текстів
Діюча програма з української мови передбачає ознайомити учнів перших – четвертих класів із текстами різних типів мовлення: розповідями, описами й розповідями й описами з елементами міркувань. Кожен і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net