Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою

Педагогіка: історія і сьогодення » Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії » Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою

Сторінка 1

У Норвегії є близько 170 "регульованих" професій, практика, яких контролюється законом . Якщо ви хочете працювати в одній з цих професій, ви повинні отримати визнання Вашої професійної кваліфікації. Ви можете подати заяву на дозвіл до спеціальних органів з питань визнання кваліфікації.

У Норвегії професіїї класифікують на певні галузі та сектори. Найбільш важливі галузі і сектори в Норвегії є: Здоров'я тварин, Авіація, Будівництво, Духовна робота, Електрика, Охорона здоров'я, Правові професії, Морські професії, Медицина, Радіо і зв'язок, Нерухомість, економіка та фінанси, Дорожній рух, Викладацька діяльність, наукові дослідження, дитячий садок, Транспорт, логістика, магазини.

Норвезька система вищої освіти реформується згідно з Болонським процесом. Вона випереджає ряд розвинених країн Європи за рівнем розвитку освіти. В українській та норвезькій освіті можна визначити деякі спільні риси:

вимоги до абітурієнтів та системи середньої освіти

схожа структура навчального року

в Україні запроваджується подібна до норвезької система оцінювання якості знань студентів

відповідно до Болонської декларації в Україні вводиться подібна ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів

Отже, за останні десятиліття галузь освіти розвивається особливо активно. В Україні після здобуття незалежності різко зросла кількість ВНЗ, які часто виявлялися не спроможними готувати якісних фахівців. В цей час норвезька освіта готує професійні кадри в 38 ВНЗ. Рушійним фактором формування системи освіти є попит на фахівців певної галузі, затребуваність певних професійних навичок та умінь, кількість абітурієнтів, зміни в процесі та засобах виробництва тощо.

Цілями Болонського процесу є: підвищення якості освітніх послуг та набуття європейською освітою незаперечних конкурентних переваг; розширення доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі; розширення мобільності студентів та викладачів; прийняття порівнянної системи ступенів вищої освіти з видачею зрозумілих в усіх країнах Європи додатків до дипломів.

Profession (English title)

Norwegian title

Recognition authority

A

Accountant/Auditor

Statsautorisert/registrert revisor

Finanstilsynet

Accountant/Tax adviser

Autorisert regnskapsfører

Finanstilsynet

Air technician

Flytekniker

Luftfartstilsynet

Ambulance nurse/paramedic

Ambulansearbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Aqua medicine biologist

Fiskehelsebiolog

Mattilsynet

Architect

Arkitekt

See separate item about architect

Artificial insemination technician

Semintekniker

Mattilsynet

Assessor

Assessor

Sjørfartsdirektoratet

Assistant diver

Reservedykker

Arbeidstilsynet

Assistant technical manager (mobie oil drilling rig)

Teknisk assistent

Sjørfartsdirektoratet

Associate professor

Førsteammanuensis/førstelektor

Recognition done by higher education institutions

Audiometric technician/Hearing aid dispenser

Audiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Authorised real estate agent

Statsautorisert eiendomsmegler

Finanstilsynet

Authorised trainee lawyer/Legal assistant

Autorisert advokatfullmektig

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

B

Barrister/lawyer/solicitor

Advokat

Tilsynet for advokatvirksomhet

Biomedical laboratory technician/technologist

Bioingeniør

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

C

   

Cantor

Kantor

Kirkerådet

Catechist

Kateket

Kirkerådet

Chief fire officer

Brannsjef

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Child care worker/Social educator

Vernepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Chimney sweep assistant

Feiersvenn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Chiropodist

Fotterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Chiropractor

Kiropraktor

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Clinical nutritionist

Klinisk ernæringsfysiolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Competent electrical manager

Sakkyndig driftsleder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Control room operator (mobile oil drilling rig)

Kontrollromsoperatør (rigg)

Sjøfartsdirektoratet

Crane operator

Kranfører

Arbeidstilsynet

D

Deacon/Verger

Diakon

Kirkerådet

Debt collector

Inkassobevillingshaver

Finanstilsynet

Deck officer

Dekkoffiser

Sjøfartsdirektoratet

Dental health secretary

Tannhelsesekretær

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental hygienist

Tannpleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental practitioner

Tannlege

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental practitioner with specialist training:

Tannlege med spesialistutdanning:

- Specialised dentist (Oral surgery)

- Specialised dentist (Oral surgery)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

- Specialised dentist (Orthodonics)

- Specialised dentist (Orthodonics)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental technician

Tanntekniker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Diver

Dykker

Arbeidstilsynet

Diver, 1st class

Dykkerleder

Arbeidstilsynet

Doctor in basic medicine

Lege - allmennpraktiserende

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Doctor with specialist training

Lege med spesialistutdanning

See separate list

E

Educational head of kindergarten/nursery school

Pedagogisk leder, barnehage

Utdanningsdirektoratet

Electrical installations contractor - Electrical process control supervisor

Elektroinstallatør - automatiseringsleder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electrical installations contractor - Group L and Group H

Elektroinstallatør - Gr. L og Gr. H.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electricians - specialised:

Elektrofagarbeider:

- Automation mechanic

- Automatikkmekaniker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Competent electrical manager

- Sakkyndig driftsansvarlig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrician for high tension electricity power lines

- Energimontør høyspenning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrical installation inspector

- Installasjonsinspektør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrician

- Elektromontør lavspenning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Lift electrician

- Heismontør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Power station electrician Group B

- Linjemontør (e-verksmontør B)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Process control electrician

- Automatiker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Repairer of electrical equipment

- Elektroreparatør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Repairer of electromedical equipment

- Reparatør av elektromedisinsk utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Train electrician

- Togelektriker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electro-automation officer/Ship's electrician

Elektroautomasjonstekniker/skipselektriker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Emergency alarm central station operator

Operatør på nødalarmeringssentral

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Emergency alarm system officer

Alarmsentralbetjening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Engine room operator

Maskinromoperatør

Sjørfartsdirektoratet

Engineering watch/ship's engineer/mechanic

Maskinvakt

Sjørfartsdirektoratet

Excavator operator

Gravemaskinfører

Arbeidstilsynet

F

Firefighter

Brannkonstabel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flight attendant

Kabinpersonell, fly

Luftfartstilsynet

Fork lift truck operator

Truckfører

Arbeidstilsynet

G

   

General care nurse

Sykepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

General medical practitioner (GP)

Allmennpraktiserende lege

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

H

   

Head of Emergency Planning Unit

Leder for beredskapsavdeling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Head of Preventive Safety Unit

Leder for forebyggende avdeling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Health care worker

Helsefagarbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Hearing aid dispenser

Audiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Heavy goods vehicle driver

Truckfører

Arbeidstilsynet

I

   

Inspector of electrical installations and electrical equipment

Installasjonsinspektør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Instructor for courses awarding driver certificate of professional competence to emergency service vehicle operators

Undervisningspersonell til kompetansegivende kurs for fører av utrykningskjøretøy

Vegdirektoratet

K

Kindergarten/nursery school manager

Styrer i barnehage

Utdanningsdirektoratet

Kindergarten/Nursery school teacher/Preparatory teacher

Førskolelærer

Utdanningsdirektoratet

L

   

Lawyer/Barrister/Solicitor

Advokat

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Legal adviser

Rettshjelper

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Legal assistant/Trainee Lawyer - authorised

Advokatfullmektig

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Lift contractor

Heisinstallatør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Lift inspector

Heisinspektør

Statens byggtekniske etat

Lorry driver/Heavy goods vehicle driver/Fork lift truck operator

Truckfører

Arbeidstilsynet

M

Marine engineering officer Class I

Maskinsjef

Sjøfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class II

Førstemaskinist

Sjøfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class III

Enemaskinist/maskinist

Sjøfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class IV

Makinistoffiser

Sjøfartsdirektoratet

Medical/Biomedical laboratory technician

Bioingeniør

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Medical secretary

Helsesekretær

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Midwife

Jordmor

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

MOB boat operator

Mob.

Sjøfartsdirektoratet

Mother tongue teacher/Native language teacher

Morsmålslærer

Utdanningsdirektoratet

N

Navigational watch

Brovakt

Sjøfartsdirektoratet

Navigator

Navigatør

Sjøfartsdirektoratet

Nurse/General care nurse

Sykepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Nutritionist/Clinical nutritionist

Klinisk ernæringsfysiolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

O

Occupational therapist

Ergoterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Operator of fast MOB boat

H.mob.

Sjøfartsdirektoratet

Optometrist/Optician/Dispensing optician

Optiker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Orthopaedic technician/Prosthetist and orthotist/Surgical truss-maker

Ortopediingeniør

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Orthoptist

Ortoptist

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

P

Paramedic/Ambulance nurse

Ambulansearbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmaceutical technician/assistant

Apotektekniker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Perfusionist

Perfusjonist

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmacist

Farmasøyt - provisor/Provisorfarmasøyt

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmacist with prescriptionist training

Farmasøyt med reseptarutdanning

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Physiotherapist

Fysioterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pilot

Flyger

Luftfartstilsynet

Platform manager (mobile oil drilling rig)

Plattformsjef

Sjøfartsdirektoratet

Prescriptionist

Reseptarfarmasøyt

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Priest/parson in the Church of Norway

Prest i den norske kirke

Kirkerådet

Professional head of driving school

Faglig leder - trafikkskole

Vegdirektoratet

Psychologist

Psykolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

R

Radiographer/radiotherapist

Radiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Radio technician:

Radioinstallatør:

- Class RIA/Class REA

- class ria/class rea

Post- og teletilsynet

- Class RIB/Class REA

- class rib/class rea

Post- og teletilsynet

Real estate agent

Eiendomsmegler

Finanstilsynet

Reserve diver

Reservedykker

Arbeidstilsynet

Road street works operator

Fører av masseforflytningsmaskiner

Arbeidstilsynet

S

Safety controller/lift inspector

Sikkerhetskontrollør/heisinspektør

Statens byggtekniske etat

Sailor (operator of fast rescue/MOB boat)

Fører av hurtiggående mann-over-bord-båt

Sjøfartsdirektoratet

Sailor

Tankemann

Sjøfartsdirektoratet

Second level nurse/Care worker

Hjelpepleier/omsorgsarbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Ship's cook

Skipskokk

Sjøfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class I merchant marine

Skipsfører

Sjøfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class II/1st mate

Overstyrmann

Sjøfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class III/2nd mate

Kystskipper

Sjøfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class IV/3rd mate

Styrmann

Sjøfartsdirektoratet

Ship's electrician

Skipselektriker

Sjøfartsdirektoratet

Ship's radio operator Class III merchant marine:

Radiooperatør:

 

- VHF, ROC, GOC

- vhf, roc, goc

Post- og teletilsynet

- Radioelectronic certificate Class 2

- radioelectronic certificate class 2

Post- og teletilsynet

Shotfirer

Skytebas

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Social educator/Child care worker

Vernepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Stability section manager (mobile oil drilling rig)

Stabilitetssjef (rigg)

Sjøfartsdirektoratet

T

Tax adviser/Accountant

Autorisert regnskapsfører

Finanstilsynet

Taxidermist

Preparant

Direktoratet for naturforvaltning

Teacher (higher or master's degree)

Lektor

Recognition done by higher education institutions

Teacher, primary, secondary/upper secondary school

Lærer, grunnskole/videregående

Utdanningsdirektoratet

Technical head of auto repair garage

Teknisk leder - kjøretøysverksteder

Vegdirektoratet

Technical head of control body for periodic vehicle checks

Teknisk leder - kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

Vegdirektoratet

Technical section leader (mobile oil drilling rig)

Teknisk sjef (rigg)

Sjørfartsdirektoratet

Telecommunications-electronics installer:

Teleinstallatør:

 

- Class TIA

- class tia

Post- og teletilsynet

- Class TIB & TEA

- class tib & tea

Post- og teletilsynet

Trainee lawyer/legal assistant - authorised

Advokatfullmektig

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

U

   

University lecturer/professor

Høgskoledosent

Recognition done by higher education institutions

University teacher/Assistant professor

Høgskolelektor/universitetslektor

Recognition done by higher education institutions

V

   

Veterinary surgeon

Veterinær

Mattilsynet

Veterinary nurse

Dyrepleier

Mattilsynet

     

Doctors with specialist medical training:

Leger med spesialistutdanning:

All at Den norske legeforening

Anaesthetics

Anestesiologi

Basic Medicine

Allmennmedisin

Cardiology

Hjertesykdommer

Child psychiatry

Barne- og ungdomspsykiatri

 

Clinical neurophysiology

Klinisk nevrofysiologi

Communicable diseases

Infeksjonssykdommer

Community medicine

Samfunnsmedisin

Dental, oral and maxillo-facial surgery

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Dermato-venereology

Hud- og veneriske sykdommer

 

Diagnostic radiology

Radiologi

Endocrinology

Endokrinologi

Gastroenterology

Fordøyelsessykdommer

Gastroenterological surgery

Gastroenterologisk kirurgi

General internal medicine

Indremedisin

General haematology

Blodsykdommer

General surgery

Generell kirurgi

Geriatrics

Geriatri

Immunology

Immunologi og transfusjonsmedisin

Lung diseases

Lungesykdommer

Medical biochemistry

Medisinsk biokjemi

Medical genetics

Medisinsk genetikk

Microbiology-bacteriology

Medisinsk mikrobiologi

Neurological surgery

Nevrokirurgi

 

Neurology

Nevrologi

 

Nuclear medicine

Nukleærmedisin

 

Obstetrics and gynaecology

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 

Occupational Medicine

Arbeidsmedisin

 

Oncology

Onkologi

 

Ophthalmology

Øyesykdommer

 

Orthopaedics

Ortopedisk kirurgi

 

Otorhinolaryngology

Øre-nese-halssykdommer

 

Paedriatrics

Barnesykdommer

 

Paedriatric surgery

Barnekirurgi

Pathological anatomy

Patologi

Pharmacology

Klinisk farmakologi

Physiotherapy

Fysioterapi

Plastic surgery

Plastikkirurgi

Psychiatry

Psykiatri

Renal diseases

Nyresykdommer

Rheumatology

Revmatologi

Thoracic surgery

Thoraxkirurgi

Urology

Urologi

Vascular surgery

Karkirurgi

Страницы: 1 2 3 4Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів
Діагностично-технологічний апарат констатувального етапу дослідження складався з комплексу таких методів: методу бесіди; опитування; прямого й опосередкованого спостереження за молодшими школярами на ...

Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження
На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом трудового навчання у початковій школі нами виявлено, що загальний недолі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net