Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах » Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі

Сторінка 3

Проаналізувавши навчальні програми для 1-4 класів шкіл з російської мови навчання, ми бачимо, що вивчення іменника проводиться у 4-му класі. При цьому на вивчення української мови відводиться дві години на тиждень. Усього на вивчення української мови відведено 178 годин. З них на іменник- 24.

За цей час учні повинні отримати уявлення про українські іменники, що позначають опредмечені дії, стан, якість (радість, сум, сміливість, сміх, блакить), іменники-синоніми й іменники-антоніми, спостерігати за багатозначністю окремих іменників. У дітей формувати вміння обирати з низки іменників-синонімів ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювань.

Четверокласники також засвоюють рід і число українських іменників. Особлива увага звертається на ті випадки, коли рід і число деяких іменників у російській і українській мовах не збігається. Розвиток умінь правильно вживати такі іменники в мовленні.

Діти навчаються змінювати іменники за числами та відмінками (практично), засвоюють назви відмінків і питань до них.

Згідно вимог програми учні 4-го класу повинні:

розрізняти слова - різні частини мови;

знаходити у реченні та самостійно добирати іменники;

розуміти значення предметності іменників, назв опредмечених ознак і дій;

добирати іменники синоніми та антоніми;

розрізняти іменники з одним значенням і багатозначні;

уживати іменники в прямому і переносному значенні;

визначати рід і число іменників;

вживати іменники у належному їм роді і числі(кір, листя);

засвоювати іменники, що вживаються лише в однині або множині;

спостерігати за таблицею, за змінюванням відмінкових форм іменників чоловічого і жіночого роду, робити висновки;

засвоїти особливості відмінювання іменників за відмінками та кличний відмінок, якого немає в російській мові;

під час відмінювання іменників діти мають навчитися змінювати приголосні основи [г, к, х ] на [з`, ц`, с`]

уживати прийменники з місцевим відмінком при побудові словосполучень (сидіти на березі, стояти при дорозі);

уживати закінчення –ою, -ею, - єю при побудові словосполучень з іменниками в орудному відмінку з прийменниками і без них(розмовляю з сестрою, пишатися мамою);

спостерігати за таблицею за відмінюванням іменників чоловічого і середнього роду, робить висновки;

правильно вимовляти і вживати паралельні закінчення –у, -ю, // -ові, -еві, -єві при побудові словосполучень і речень з іменниками в давальному і місцевому відмінках;

уживати закінчення –і, -ї в іменниках у давальному і місцевому відмінках;

змінювати приголосні основи [г],[к], [х] на [з`],[ц`], [с`] при вживанні іменників у цих відмінках;

уживати закінчення –ем після ж, ч, ш та –ям в іменниках середнього роду на –я при побудові словосполучень та речень; правильно вимовляти і писати такі іменники у формі орудного відмінка;

спостерігати за таблицею за відмінюванням іменників жіночого роду та іменника мати, робить висновки;

правильно писати такі іменники, вжиті у початковій формі (степ, піч, ніч);

уживати такі іменники у родовому, давальному і місцевому відмінках, змінюючи голосні [і] - [о], [і] - [е]: ніч-ночі, піч-у печі при побудові словосполучень, речень;

правильно вимовляти приголосні основи перед закінченням –ю в орудному відмінку і позначає їх на письмі;

правильно змінювати іменник мати; утворює словосполучення і речення з цим іменником, тощо.

Ці завдання розв’язуються під час вивчення таких тем: «Іменник», «Рід і число іменників», «Змінювання іменників за числами і відмінками», «Відмінювання іменників чоловічого і жіночого роду на –а, -я в однині(спостереження за таблицею)», «Відмінювання іменників чоловічого роду без закінчень та середнього із закінченням –е, -о, -я (спостереження за таблицею)», «Відмінювання іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменника мати», «Відмінювання іменників у множині (спостереження за таблицею)».

Страницы: 1 2 3 4 5Словесні методи навчання
Перейдемо до розгляду кожного з названих вище методів виробничого навчання, починаючи з словесних. Хоча більшість методів виробничого навчання пов'язана з участю матеріальних, зокрема технічних, об'є ...

Засоби та методи удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
Оптимальне функціонування системи фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку базується на використанні загально педагогічних принципів і методів навчання. Основним засобом вдосконалення фізич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net