Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Педагогіка: історія і сьогодення » Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах » Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Сторінка 1

В основу добору комплексу вправ на вивчення іменника на уроках української мови в російськомовній школі було покладено порівняльний аналіз зазначеного мовного матеріалу в обох мовах. Порівняльний аналіз показав, що значний матеріал з теми «Іменник» є спільним для обох мов. Однак спостерігаються і певні відмінності: наявність в українській мові кличного відмінка, належність деяких іменників до різного роду (боль - біль, насыпь – насип), різного числа (листья – листя).

Внаслідок порівняльного аналізу ми розділили матеріал, пов'язаний із вивченням іменника, на три групи:

Матеріал, що повністю збігається (поняття «іменник» та його граматичні категорії).

Матеріал, який збігається частково (певна розбіжність у родових і числових формах).

Матеріал, який властивий тільки українській мові (кличний відмінок, іменники 4-ої відміни (без уживання терміна), відмінювання іменника пальто).

Для вивчення першої групи матеріалу були дібрані вправи, розраховані на забезпечення свідомого переносу учнями знань з однієї мови на іншу (транспозиція).

Друга група матеріалу вивчалася шляхом корекції знань, а третя – шляхом формування знань.

Зупинимось на характеристиці вправ, що використовувалися з метою вивчення кожної із зазначених груп вправ.

Перша група вправ, як уже зазначалося, була призначена організації транспозиції знань, умінь і навичок, які учні засвоїли на уроках рідної мови.

Деякі дослідники зазначають, що з метою транспозиції знань доцільно використовувати таке унаочнення, як таблиці, схеми, які б вказували на ідентичність виучуваного матеріалу в російській та українській мовах, а також застосовувати метод укрупнених одиниць. Це сприяє кращому усвідомлення спільного в обох мовах, дає змогу заощаджувати навчальний час. Крім того, застосування методу укрупнених одиниць дає змогу системніше викладати матеріал української мови, що забезпечує сприйняття не окремих, розрізнених фактів, які зводяться в систему, як правило, на останніх уроках з теми, а одразу – системи знань з тієї чи іншої теми (розділу).

Наприклад, до вивчення теми «Загальне поняття про іменник» та «Рід і число іменників» виготовили порівняльну термінологічну таблицю:

У російській мові

В українській мові

Имя существительное

Обозначает название предмета

Отвечает на вопросы кто? что?

Мужской род

Женский род

Средний род

Единственное число

Множественное число

В предложении бывает подлежащим и второстепенным членом

Іменник

Означає назву предмета

Відповідає на питання хто? що?

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Однина

Множина

У реченні буває підметом і другорядним членом

Ми навели узагальнену таблицю, яка складається з кількох частин, кожна з котрих використовувалася на окремих уроках.

На етапі транспозиції знань ми використовували різноманітні вправи, які в методиці викладання мови в початкових класах прийнято класифікувати за різними ознаками:

За характером розумових операцій:

а) аналітичні вправи (вибрати, підкреслити іменники).

Наприклад: підкресли слова – назви істот.

Ведмедю, меду, хотілося;

на, він, забрався, пасіку;

на, бджоли, налетіли, гість;

Мишко, господарок, відбивався, від, але, не, відходив;

мед, вже, солодкий, дуже.

Такий вид вправи допомагає учням усвідомлювати значеннєву сторону слова, його роль у реченні.

б) синтетичні вправи. (Синтетичні вправи можуть виконуватись і без попередніх аналітичних, але обов’язково супроводжуються внутрішньою аналітичною роботою мислення, у процесі якої здійснюється контроль за виконанням завдання вправи).

Наприклад: вставити іменники з довідки, підкреслити власні іменники.

Багато віршів для дітей написала .Любов Забашта.

Опери для дітей “Коза-дереза” і “Пан Коцький” створив .Микола Лисенко.

. Павло Попович і Леонід Каденюк з дитинства мріяли про космічні польоти.

Українська Ніна Матвієнко задушевно виконує народні пісні.

Слова для довідок: поетеса, композитор, співачка, космонавти.

Така вправа допомагає учням закріпити знання про написання великої букви в іменниках.

в) аналітико-синтетичні вправи.

Наприклад: підкреслити іменники, вжиті в однині і множині.

Я лечу з далекої країни Зими. Хмаринка пустила мене краплиною води на землю. Але Мороз викує з мене чарівну зірку. Незабаром разом зі мною у веселому хороводі закружляють мої подруги - Сніжинки

Страницы: 1 2 3 4 5 6Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища
Морфеміка— 1) це вчення про значущі частини слова (морфеми), тобто це вчення про будову, структуру слова; 2) сукупність морфем мови; 3) розділ граматики, який вивчає поділ слова на морфеми. Таким чин ...

Системи вищої освіти у країнах європи
Структура світової вищої освіти видається надзвичайно різноманітною, однак домінують дві тенденції: 1. Унітарна, або єдина, система, коли вища освіта забез­печується університетами чи відповідними до ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net