Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Педагогіка: історія і сьогодення » Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах » Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Сторінка 3

Висновок. Іменники можуть мати, крім значення предметності, ще й значення ознаки чи дії, але при цьому відповідати на питання що?.

4. Письмова робота в парах за підручником.

- Прочитайте спочатку іменники зі значенням ознаки, а потім зі значенням дії.

Сивина життя

хоробрість думка

чистота читання

синь т. ін. боротьба і т. ін.

5. Робота за підручником.

Спишіть перші два речення. Назвіть іменники.

За якими ознаками ви їх віднесли до цієї частини мови?

Якими членами речення вони виступають?

6.Творча робота.

Послухайте іменники. Які з них є багатозначними? Місяць, півник, гребінець, земля, лист, ручка.

Складіть і запишіть одне-два речення, у яких розкривалося б значення слів.

У процесі роботи над числом іменників учитель має сформувати уміння:

1) розрізняти іменники в однині і множині за значенням і закінченням;

2) утворювати форму множини від найуживаніших форм однини і навпаки; 3) правильно вживати числові форми іменників у мовленні;

4) усвідомити відмінності в числових формах іменників.

Робота над вивченням числа іменників проходить у такій послідовності.

Спочатку вчитель організовує спостереження за словами, які називають один і кілька предметів, і порівняння цих слів. Пропонує, наприклад, такі слова: парта – партии(парта - парты), лінія – лінії (линия - линии), море – моря (море - моря).

Учитель пропонує порівняти записані в кожному стовпчику російські і українські пари слів. Зробити висновок, знайомить із термінологією: однина, множина.

Оскільки учні при визначенні числа звертають увагу лише на смисловий бік поняття (один–багато), слід зорієнтувати їх на врахування формального показника однини і множини – закінчення (книга – книги, ліс – ліси).

Визначаючи число іменників, учні дотримуються певної послідовності дій, засвоєної на уроках російської мови: 1) встановити, один чи більше предметів називає слово; 2) визначити закінчення іменників у множині. Це полегшує роботу вчителя над формуванням у дітей уявлення про число українських іменників, головна увага зосереджується на іменниках, які мають форму множини, але називають один предмет, або, маючи форму однини, називають сукупність предметів, що є відмінним від російської мови (корни – коріння, листья – листя та інші)

Наведемо фрагмент уроку, на якому формувалися знання про число іменників.

Етап сприймання та усвідомлення нового матеріалу

Робота з текстом, записаним на дошці.

Простежте за змінюванням закінчень іменників у зв'язку з іншими словами в реченні.

Україна - це тихі (вода) і ясні (зоря), зелені (сад) і білі (хата) лани золотої (пшениця).

Україна - розкішний вінок з (рута) і (барвінок).

Що ви помітили?

Щодо кількісного вираження, які бувають іменники?

Чи змінюються іменники за числами?

Що означає іменник у формі однини?

Як ви розумієте вислів «Іменник стоїть у множині»?

Зробіть висновок. (В українській мові, як і в російській, іменники мають два числа – однину і множину).

а) Читання і запам'ятовування правила нас. 45.

б) Самостійне виконання впр. 95 (о. 45).

в) Виконання впр. 96 (с. 45) з частковим коментуванням.

- Спишіть вірш, підкресліть іменники, визначте їхнє число.

I. Закріплення та осмислення знань

Чи всі іменники в російській мові змінюються за числами? А як ви гадаєте, в українській мові теж є такі іменники? Давайте проведемо невеличке дослідження.

- Послухайте і відгадайте загадки.

- Запишіть відгадки, визначте число.

Рідке, а не вода, біле, а не сніг. (Молоко)

У зимову веселу пору ми-кращі друзі дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. (Сани)

- А тепер складніше завдання і загадка складніша:

Хто входить і виходить, той першим нам руку подає,

ми стоїмо завжди при вході,

нас у хаті кілька є. (Двері)

- Яку відповідь ви б дали в російською мовою? (Дверь).

- А українською?

Повідомлення вчителя.

В українській мові, як і в російській, є іменники, що вживаються тільки в однині: масло, сонце, ходьба, сміливість, золото, дітвора, молоко, цукор, чавун, мошкара, молодь, знання, любов, мудрість, давнина, честь, добро, лічба та ін

А є іменники, що вживаються тільки в множині: ножиці, ворота, дрова, сани, штани, окуляри, граблі, макарони, гроші, канікули жнива, харчі, Суми, Чернівці, Черкаси, Афіни. Є іменники, у яких, число іменників в українській і в російській мові не збігається (дверь – двері, листья - листя).

Читання правила (с. 46 підручника).

Окремо звертаємо увагу на випадки розбіжності у числових формах російських і українських іменників.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Позитивний вплив на соціалізацію підростаючого покоління
Роль церкви у вихованні підростаючого покоління Важливим аспектом сучасного суспільного життя є повернення до основ релігійного світогляду та традицій. Ця потреба зумовлена такими чинниками: — досвід ...

Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україніта її екологічної складової
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи, яка була затверджена Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 – важливий документ, що визначає основні при ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net