Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Педагогіка: історія і сьогодення » Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах » Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Сторінка 4

З цією метою дітям пропонуються розглянути таку порівняльну таблицю:

Російська мова

Українська мова

колосья (они)

листья (они)

волосы (они)

коренья (они)

дверь (она)

мебель (она)

чернила (они)

сутки (они)

колосся (воно)

листя (воно)

волосся(вони)

коріння (вони)

двері (вони)

меблі (вони)

чорнило (воно)

доба (вона)

На основі поданого в таблиці матеріалу, діти роблять висновок про розбіжності у числі: учні знають: щоб визначити число іменників в російській мові, потрібно вживати слова: он (она, оно) або они. Показуємо, що в українській мові теж підставляємо такі слова.

На закріплення пропонуємо такі вправи:

Прочитай. Визнач число іменників.

1. Двері школи відчинені для всіх, хто хоче навчатись.

2. Вже облетіло все листя з дерев.

3. Вусате колосся води напилося.

Переклади речення українською мовою і запиши їх.

1. Раньше писали чернилами и носили их в чернильнице.

2. Мы купили новую мебель.

3. В сутках 24 часа.

4. У Мальвины голубые волосы.

Граматичне поняття роду іменників формується в 4 класі переважно на основі використання порівняльного методу, шляхом корекції знань. Опрацьовуючи тему «Рід іменників», учитель має пригадати, що російські іменники бувають трьох родів: чоловічого, жіночого і середнього; для того щоб визначити рід іменників, слід поставити їх у формі однини.

У шкільній практиці традиційно розпізнавання роду іменників здійснюється підстановкою особових займенників – він, вона, воно чи присвійних – мій, моя, моє. Це має нагадати вчитель дітям перед виконанням вправ на розрізнення роду українських іменників.

Важливо під час формування поняття роду показати учням, що визначити рід іменників можна тільки тоді, коли вони вжиті в однині. З цією метою вчитель може запропонувати дітям визначити рід іменників у такому, наприклад, реченні: До годівниці прилітають горобці і синиці. Учні переконуються, що відомий їм прийом визначення роду (підстановка слів він, вона, воно) до слів горобці і синиці не допомагає. Тоді учитель пропонує інший варіант речення: До годівниці прилетіли горобець і синиця. Так учні повинні дійти висновку, що визначити рід українського іменника можна, як і в російській мові, тільки за формою однини.

Основну ж увагу слід приділити іменниками, у яких рід в українській і російській мовах не збігаються.

З цією метою використовуємо роботу за підручником у парах .

Прочитайте російські та українські словосполучення. Чим різняться іменники, ужиті в них?

Запишіть два перших українських словосполучення.

Домашний адрес – домашня адреса;

аккуратная запись – охайний запис;

высокая насыпь – високий насип;

четкая подпись – чіткий підпис;

интересное название – цікава назва;

пушистый медвежонок – пухнасте ведмежа;

острое зрение – гострий зір.

Робота над словниковим словом адреса.

Перекладіть українською мовою таке речення: Витя написал свой адрес. Підказка. Адреса, ж.р.1. Позначення місця проживання чи перебування кого-небудь або місце знаходження чого-небудь. 2. Напис на конверті, посилці, що вказує на місце призначення й одержувача.

Отже, як ви переклали речення? Що помітили?

Усна робота за підручником.

Виконання завдання в робочому зошит.

Робота у парах.

Побудуйте діалог на тему: «Чи всі іменники в російській та українській мовах однакового роду? ».

Наприклад:

Пушистий медвежонок - . (пухнасте ведмежа, ведмежатко)

прозрачный тюль - . (прозора тюль)

широкая степь - . (широкий степ)

маленькая сирота - . (маленька, маленький сирота)

Назвіть підкреслені іменники та визначте їхню родову приналежність.

Зачитайте речення зі словами двері, колосся, волосся, листя.

У якому числі вжито ці іменники?

Гра «Визнач рід іменника».

(Демонстрування вчителем малюнків із зображенням тварин, рослин, людей, речей, транспорту та ін. У відповідь учні сигналізують картками з написом: «ч. р.», «ж. р-», «с. р.»-). Виграє той, хто зробить якнайменше помилок.

Наприклад: літак, олень, книжка, верба, ромашка, свиня, сукня, вікно, дерево, пір'я.

Читання вірша, записаного на дошці, учнями.

- Прочитай. Назви іменники. Визнач їхній рід.

Мама - кохане слово, Камінь - вагоме слово,

Небо - високе слово,

Учень - старанне слово,

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Критичний аналіз бази практики
Педагогічна практика проходила в Київській спеціалізованій школі №24 з поглибленим вивченням російської мови та літератури імені Олександра Білаша. Навчальний заклад орієнтований на розвиток дидактич ...

Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
Успішна реалізація стратегічних завдань реформування сучасної вищої бібліотечно-інформаційної освіти (БІО) України потребує фундаменталізації документологічної складової підготовки кадрів в умовах оп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net