Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Педагогіка: історія і сьогодення » Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах » Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання

Сторінка 9

Як виконуєш завдання,

Не забудь про чергування:

Як поріг – то «на порозі»,

Якщо ріг – кажи «на розі»,

Коли рух – то буде «в русі»,

А кожух – то «у кожусі»,

Як урок – то «на уроці»,

А як бік – кажи «на боці».

А. Свашенко

Хоча це орфографічний матеріал, але він пов'язаний з вивченням іменника, а тому ми приділяли йому серйозну увагу. Здійснювалося його вивчення теж шляхом опори на знання з російської мови завдяки порівняльному методу.

Наведемо приклади планів-конспектів уроків, на яких вивчається цей матеріал.

Урок 1

Тема. Чергування приголосних [г], [к], [х] із [з`], [ц`], [с`] в основі іменників, вжитих у давальному і місцевому відмінках однини.

Мета: ознайомити учнів з явищем чергування приголосних у формах давального і місцевого відмінків, вчити правильно вживати слова в зазначених відмінкових формах.

Обладнання: малюнки із зображенням предметів, що є відгадками загадок, кодопроектор, таблиця.

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання.

Учитель показує по черзі малюнки із зображенням жаби, сонця, моркви. Учні читають відповідну загадку з домашньої вправи, визначають у ній іменники чоловічого і жіночого родів, вжиті в місцевому відмінку.

II. Актуалізація вмінь вживати іменники у давальному, місцевому і родовому відмінках.

1. Утворити словосполучення, додавши іменники чоловічого, жіночого роду однини.

2. Перевірка роботи.

Учні зачитують словосполучення і визначають відмінок іменників.

III. Новий матеріал. Оголошення теми і завдань уроку

Спостереження за новим матеріалом(таблиця)

Бесіда.

Які звуки змінилися в основі іменників при їх змінюванні? (Учитель запису їх на дошці).

У яких відмінках спостерігається явище чергування приголосних?

Формування вмінь змінювати приголосні. Для цього доцільно використовуємо вправу з підручника.

Учитель говорить:

Сьогодні ми з вами спробуємо складати вірші. У вірші, який я буду вам читати, не вистачає окремих слів. Їх нам підкаже останнє слово попереднього рядка (при потребі слід підказати слово у початковій формі).

Наприклад:

Зима. Тумани сизі.

І річка спить у кризі (крига - лід).

Тепер будемо складати вірш разом:

Замерзла на морозі

Берізка при …(дорозі).

І холодно у лісі

Кленку, калину, …(вільсі).

З зимою наодинці

Не страшно лиш…(ялинці).

Учитель демонструє складений вірш на кодокартці чи пропонує прочитати в підручнику.

Прочитайте складений нами вірш. Які слова ми з вами додали? У якому відмінку їх поставили? Які приголосні в них чергуються?

Учитель записує на дошці або демонструє на таблиці:

[г] - [з`]

[х] - [с`]

[к] - [ц`]

IV. Закріплення вивченого матеріалу – виконання вправ 102-103 (останню учні виконують спочатку усно, потім письмово. Звертають увагу на побудову словосполучення із словами дякую, вибачати).

V. Розвиток умінь вживати вивчену граматичну форму в мовленні.

Розгляньте малюнки (вправа 104). Хто на них зображений? Як називаються професії людей, зображених на малюнках? Ким працюють ваші мами? тата? Які професії людей ви знаєте?

Прочитайте подані іменники чоловічого роду: піаніст, артист, учитель. Які з них є назвами професій людей? Чи можуть мати такі професії жінки? А який іменник не є назвою професії?

Утворіть від поданих іменників чоловічого роду іменники жіночого роду, додаючи суфікс -к-.

Іменники якого роду ви утворили? Складіть речення з утвореними словами. Визначте, в якому відмінку вжиті іменники.

VI. Формування умінь правильно вживати відмінки іменників у словосполученнях типу дякувати (кому?)

Учитель демонструє кодозапис з текстом:

Ти російську мову знаєш,

Форми правильно вживаєш:

«Настю нужно звинить,

Маму - поблагодарить».

В українській мові, брате,

Іншу форму слід вживати:

«Дякуймо (кому?) матусі.

Вибачте (кому) Настусі».

Прочитайте текст. Визначте, в яких відмінках стоять іменники в підкреслених словосполученнях у російській і українській мовах. Зробіть висновок про те, якого відмінка в українській мові вимагають від іменників дієслова дякуймо і вибачте.

VII. Домашнє завдання

Урок 2

Тема. Відмінювання іменників чоловічого і жіночого роду у закінченнях

–а(-я) в однині.

Мета: формувати уміння вживати в мовленні і на письмі іменники чоловічого і жіночого роду із закінченнями –а(-я) в орудному відмінку однини. Розвивати навички усного і писемного мовлення.

Обладнання: кодоскоп, таблиця.

Хід уроку

I. Взаємоперевірка домашнього завдання.

Хто яку загадку вивчив напам`ять ? (Учні розповідають). У якому відмінку були вжиті іменники, що стояли в дужках?

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Теорія та методика реалізації задачного підходу в умовах диференційовного навчання фізики
Підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти в умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні є історично зумовленим. Як одна і ...

Реабілітаційний супровід дітей з особливими потребами та їх родин у ході інтегрованого інклюзивного навчання
Реабілітаційний супровід здійснюється реабілітологом і передбачає кілька взаємопов'язаних сфер діяльності, спрямованих на підтримку здатності дитини справлятися зі специфічними завданнями в ході навч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net