Особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання

Сторінка 4

3) безпосередність осягнення істини на сутнісному рівні об'єктів.

Дані ознаки відокремлюють інтуїцію від близьких до неї психічних і логічних процесів. Але і в цих межах ми маємо справу з досить різноманітними явищами. У різних людей, в різних умовах інтуїція може мати різну ступінь віддаленості від свідомості, бути специфічною за змістом, за характером результату, за глибиною проникнення в сутність, по значимості для суб'єкта і т.п.

Багато авторів говорять про зв'язок інтуїції із таким психологічним явищем як "інсайт". Деякі використовують дані поняття як синоніми.

Так, П. Голдберг розглядає інсайт як один з видів інтуїції. Е. Бейлор вважає, що інсайт і інтуїція мають два спільних компоненти: неусвідомленість процесу виникнення і відчуття відносин. А відмінність їх полягає в тому, що інтуїція включає в себе і третій компонент - міркування неаналітичного типу. О. В. Степаносова (2003) виділяє наступні загальні моменти в інсайті і інтуїції:

1) інсайт і інтуїтивне знання виступають як відповідь на питання, рішення проблеми; це деякий усвідомлене знання, що супроводжується думкою про його правильності до того, як можуть бути знайдені докази, що підтверджують цю думку;

2) і те і інше є результатом неусвідомлюваного процесу.

Тому інсайт і інтуїція перекривают один одного .

Інтуїція підрозділяється на кілька видів перш за все в залежно від специфіки діяльності суб'єкта. Особливості форм матеріальної практичної діяльності і духовного виробництва визначають і особливості інтуїції сталевара, агронома, лікаря, біолога-експериментатора. Виділяються такі види інтуїції, як технічна, наукова, буденна, лікарська, художня і т.п

За яким же принципом (чи комплексом ознак) доцільно поділяти інтуїцію?

Проблема класифікації інтуїції є одним з найскладніших моментів у дослідженні проблеми в цілому. Це пояснюється тим, що сам предмет, що піддається операції класифікування, не піддається дії правил, необхідних, скажімо, для формальної класифікації. Будь-яка формальна класифікація припускає, насамперед, чітке, різке відокремлення предметів однієї групи від предметів іншої групи. Цілком зрозуміло, що інтуїція не піддається формальній класифікації. Встановлення чіткої подібності та відмінності різновидів інтуїції не представляється доцільним.

Однак, найчастіше такі дослідники, як В. Ірина, А. Новіков, В. Васін та ін., посилаються на класифікацію, запропоновану Маріо Бунге.

"Інтуїція - колекція непотребу, куди ми звалюємо всі інтелектуальні механізми, про які не знаємо, як їх проаналізувати або навіть як їх точно назвати, або такі, аналіз і найменування яких нас не цікавить" , - пише Бунге. Він розглядає найбільш часто вживані значення терміна інтуїція, такі, як швидке сприйняття, уява, скорочена аргументація і здорове судження.

Бунге розрізняє перш за все чуттєву та інтелектуальну інтуїції. Чуттєва інтуїція, по Бунге, має наступні форми:

1. Інтуїція як сприйняття.

а) Інтуїція як сприйняття виражається в процесі швидкого ототожнення предмету, явища або знаку.

б) Ясне розуміння значення та взаємини або знака.

в) Здатність інтерпретації.

2. Інтуїція як уява.

а) Здатність уявлення або геометрична інтуїція.

б) Здатність освіти метафор: уміння показати часткову тотожність ознак або функцій, або повну формальну або структурну тотожність в іншому різних об'єктів.

в)Творча уява.

Чуттєва інтуїція є найпростішим (термін, очевидно, не зовсім точний) проявляється найчастіше в діяльності, менш пов'язаної з понятійним мисленням, в умовах нестачі часу для роздумів (аварійна обстановка, незвичайна й досить складна ситуація, постановка діагнозу лікарем в екстрених випадках і т.д.) Вона може мати і суто понятійний характер, наприклад, як необхідність блискавично знайти в гострій емоційно напруженої дискусії дотепний і точну відповідь.

Інтелектуальну інтуїцію (інтуїцію як розум) Бунге класифікує таким чином:

1. Інтуїція як розум.

а) "Прискорений розумовий висновок" - стрімкий перехід від одних тверджень до інших, іноді з швидким проскакуванням окремих ланок.

б) Здатність до синтезу або узагальнене сприйняття.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників
Основними завданнями по сприянню адаптації першокурсників до професійного освітнього середовища служить: 1. Підготовка першокурсників до нових умов навчання. 2. Встановлення і підтримка соціального с ...

Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі
Програмово-методичне забезпечення шкільної освіти за модульно-розвивальною системою навчання уможливлює диференціацію освітнього змісту на психолого-педагогічний (А), навчально-предметний (Б) та мето ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net