Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності

Сторінка 3

Так, роль інтуїції у педагогічній діяльності, на думку С. Д. Полякова, полягає в наступному:

- без інтуїції неможливо успішно навчати і виховувати дітей, не володіючи здатністю до психологічного проникненню у внутрішній світ дитини, в приховані процеси, які відбуваються в кожному дитячому колективі;

- педагогу доводиться миттєво реагувати і приймати відповідальні рішення, покладаючись, насамперед, на інтуїцію (не потім, а зараз же .);

- інтуїція допомагає розібратися в короткі терміни в характерах і звичках дітей, спираючись на спостережливість і педагогічну прозорливість;

- інтуїція допомагає зрозуміти душевний стан дитини ще до того, як воно проявиться в якомусь проступок;

- інтуїція допомагає вгадати загальний настрій класу і повернути урок так, щоб він негайно зачепив за живе всіх;

- інтуїція, помножена на любов до дітей, свідомість свого громадянського обов'язку, допомагає знайти дорогу до сердець дітей, у тому числі й "важких підлітків";

- інтуїція - необхідна умова педагогічної творчості.

Ідеї, рішення, народжені інтуїцією, часто бувають настільки оригінальні і несподівані, що, навіть будучи строго обґрунтовані, не завжди знаходять належну підтримку у оточуючих, які з позицій загальноприйнятих поглядів вважають їх божевільними. Але сучасний попит на "божевільні" ідеї породжує численні пропозиції не тільки у вигляді ідей, удосконалюють наше пізнання. Багато ідей, незважаючи на "шалено" і уявну оригінальність, є не більш ніж наукоподібної містифікацією або просто модернізованим переказом колишніх помилок і помилок.

Важливо знати і про умови прояву ефективності інтуїції в педагогічній діяльності. Серед них можна виділити:

1. Бажання і вміння педагогів оволодіти прийомами і методами професійної педагогіки.

2. Рівна вміння прислухатися як до свого "внутрішнього голосу", так і до розуму. Опора на заняття, досконалу педагогічну техніку загострює і стоншує інтуїцію, робить її стійкою.

Тому педагогів умовно можна розділити на "раціоналістів" - педагоги, які володіють на високому рівні педагогічної технікою, і "інтуїтивіст" - педагоги, які звертаються до почуттів вихованців, які прагнуть до душевного контакту з ними, педагоги, які працюють творчо.

Можна назвати такі види інтуїції: чуттєва; творча; художня; інтелектуальна; технічна; передбачення; професійна; математична; прийняття рішення; моральна; жіноча; побутова та ін. Кожна виконує певну функцію, що говорить про багатофункціональності інтуїції.

У математиці в дослідженнях А. Пуанкаре, В. Ф. Асмуса відзначені:

• аналітична інтуїція - інтуїція чистого числа (лежить в основі аналогії), дозволяє не виходити за рамки логічного знання і позбавляє від логічних помилок;

• геометрична інтуїція дозволяють виділити безперервність простору, його зв'язність, замкнутість, відвертість і т.д.;

• фізична інтуїція дозволяють використовувати лежать за межами простого просторової уяви фізичні подання;

• філософська інтуїція дозволяють створювати нові теорії, сприяють розширенню зв'язків між науковими областями.

Однією з функцій інтуїції ми вважаємо сполучну, яка виконує роль моста між несвідомим і свідомістю, інший, - передача інформації, смислів, образів, третьої, - творча, яка проявляється у творчості.

Бунге в своїй роботі викладає власне розуміння місця і ролі різних видів інтуїції в процесі наукового пізнання. В аналізі сутності інтуїції і її ролі в науці позиція автора з низки питань є спірною.

Педагогічна інтуїція як евристичний феномен існує і функціонує практично на всіх етапах педагогічної творчості. Організоване науково-педагогічне спостереження за інтуїтивним пізнанням в педагогічній діяльності - ось кероване педагогічне завдання. Техніці цих процесів необхідно навчати у вузі.

До числа найбільш характерних рис наукової інтуїції, на наш погляд, відносяться:

1. Принципова неможливість отримання шуканого результату за допомогою чуттєвого пізнання навколишнього світу.

2. Принципова неможливість отримання шуканого результату за допомогою прямого логічного висновку.

Страницы: 1 2 3 4Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях
Будь-яке наукове дослідження ґрунтується на методах документалістики, тобто дослідженні документів, в яких відображена інформація про стан об’єкта дослідження, його зміну та використання. Таке дослід ...

Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки
Відсутність соціально уніфікованих форм підготовки та підвищення кваліфікації педагога вищої школи введе до зростання ролі самостійної роботи кожного викладача над своїм професійним розвитком. Сучасн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net