Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності

Сторінка 3

Так, роль інтуїції у педагогічній діяльності, на думку С. Д. Полякова, полягає в наступному:

- без інтуїції неможливо успішно навчати і виховувати дітей, не володіючи здатністю до психологічного проникненню у внутрішній світ дитини, в приховані процеси, які відбуваються в кожному дитячому колективі;

- педагогу доводиться миттєво реагувати і приймати відповідальні рішення, покладаючись, насамперед, на інтуїцію (не потім, а зараз же .);

- інтуїція допомагає розібратися в короткі терміни в характерах і звичках дітей, спираючись на спостережливість і педагогічну прозорливість;

- інтуїція допомагає зрозуміти душевний стан дитини ще до того, як воно проявиться в якомусь проступок;

- інтуїція допомагає вгадати загальний настрій класу і повернути урок так, щоб він негайно зачепив за живе всіх;

- інтуїція, помножена на любов до дітей, свідомість свого громадянського обов'язку, допомагає знайти дорогу до сердець дітей, у тому числі й "важких підлітків";

- інтуїція - необхідна умова педагогічної творчості.

Ідеї, рішення, народжені інтуїцією, часто бувають настільки оригінальні і несподівані, що, навіть будучи строго обґрунтовані, не завжди знаходять належну підтримку у оточуючих, які з позицій загальноприйнятих поглядів вважають їх божевільними. Але сучасний попит на "божевільні" ідеї породжує численні пропозиції не тільки у вигляді ідей, удосконалюють наше пізнання. Багато ідей, незважаючи на "шалено" і уявну оригінальність, є не більш ніж наукоподібної містифікацією або просто модернізованим переказом колишніх помилок і помилок.

Важливо знати і про умови прояву ефективності інтуїції в педагогічній діяльності. Серед них можна виділити:

1. Бажання і вміння педагогів оволодіти прийомами і методами професійної педагогіки.

2. Рівна вміння прислухатися як до свого "внутрішнього голосу", так і до розуму. Опора на заняття, досконалу педагогічну техніку загострює і стоншує інтуїцію, робить її стійкою.

Тому педагогів умовно можна розділити на "раціоналістів" - педагоги, які володіють на високому рівні педагогічної технікою, і "інтуїтивіст" - педагоги, які звертаються до почуттів вихованців, які прагнуть до душевного контакту з ними, педагоги, які працюють творчо.

Можна назвати такі види інтуїції: чуттєва; творча; художня; інтелектуальна; технічна; передбачення; професійна; математична; прийняття рішення; моральна; жіноча; побутова та ін. Кожна виконує певну функцію, що говорить про багатофункціональності інтуїції.

У математиці в дослідженнях А. Пуанкаре, В. Ф. Асмуса відзначені:

• аналітична інтуїція - інтуїція чистого числа (лежить в основі аналогії), дозволяє не виходити за рамки логічного знання і позбавляє від логічних помилок;

• геометрична інтуїція дозволяють виділити безперервність простору, його зв'язність, замкнутість, відвертість і т.д.;

• фізична інтуїція дозволяють використовувати лежать за межами простого просторової уяви фізичні подання;

• філософська інтуїція дозволяють створювати нові теорії, сприяють розширенню зв'язків між науковими областями.

Однією з функцій інтуїції ми вважаємо сполучну, яка виконує роль моста між несвідомим і свідомістю, інший, - передача інформації, смислів, образів, третьої, - творча, яка проявляється у творчості.

Бунге в своїй роботі викладає власне розуміння місця і ролі різних видів інтуїції в процесі наукового пізнання. В аналізі сутності інтуїції і її ролі в науці позиція автора з низки питань є спірною.

Педагогічна інтуїція як евристичний феномен існує і функціонує практично на всіх етапах педагогічної творчості. Організоване науково-педагогічне спостереження за інтуїтивним пізнанням в педагогічній діяльності - ось кероване педагогічне завдання. Техніці цих процесів необхідно навчати у вузі.

До числа найбільш характерних рис наукової інтуїції, на наш погляд, відносяться:

1. Принципова неможливість отримання шуканого результату за допомогою чуттєвого пізнання навколишнього світу.

2. Принципова неможливість отримання шуканого результату за допомогою прямого логічного висновку.

Страницы: 1 2 3 4Становлення і розвиток ідей вільного виховання
Зміст поняття "вільне виховання" є складною і багатогранною проблемою, яка має внутрішні суперечності. Дана проблема включає аналіз самої природи - особистості дитини, розвитку її задатків, ...

Поняття методичної компетентності вчителя
Останнім часом питання методичної компетентності вчителя є досить актуальним. Формування професійної компетентності розпочинається у вищому навчальному закладі, продовжується і розвивається у школі. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net