Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності

Сторінка 4

3. Несвідома впевненість в абсолютній істинності результату (це жодним чином не знімає необхідності подальшої логічної обробки та експериментальної перевірки).

4. Раптовість і несподіваність отриманого результату.

5. Безпосередня очевидність результату.

6. Неусвідомленість механізмів творчого акту, шляхів і методів, що призвели вченого від початкової постановки проблеми до готового результату.

7. Надзвичайна легкість, неймовірна простота і швидкість пройденого шляху від вихідних посилок до відкриття.

8. Яскраво виражене відчуття самозадоволення від здійснення процесу інтуїції і глибокого задоволення від отриманого результату.

Таким чином, педагогічна інтуїція являє собою складне поняття, що має специфічну структуру, кожен компонент якої реалізується в освітньому процесі. Знання наукових основ педагогічної інтуїції, її ролі та значення в навчально-виховному процесі створює можливість для підвищення якості та ефективності раціональних, емоційних компонентів творчої діяльності педагогів і тим самим гарантує позитивні результати засвоєння знань, умінь і навичок.

Особливості використання інтуїції в педагогічній діяльності співвідносяться з такими поняттями як педагогічна дійсність і педагогічна діяльність .

Педагогічна дійсність - це та частина загальної дійсності, яка включена в педагогічну діяльність.

Педагогічна діяльність це особливий вид соціальної діяльності, спрямований на передачу від старших поколінь молодшим накопиченого людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку.

Педагогічна діяльність це також вид професійної діяльності, змістом якої є навчання, виховання, освіта і розвиток учнів (дітей різного віку, учнів шкіл, технікумів, училищ, вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації, закладів додаткової освіти і т.п.)

Таким чином, педагогічна діяльність в аспекті інтуїтивного підходу - це виховний процес, спрямований на формування знань, умінь, навичок особистості людини з урахуванням рівнів його свідомості і можливостей його несвідомого, в процесі якого відбувається усвідомлення вихованцями необхідних норм і правил, перехід знань у переконання, якими керується вихованець і формуванням почуттів.

Отже, підбиваючи підсумки, важливо відзначити той факт, що в педагогіці для підвищення ефективності освітнього процесу виникла необхідність розширення знань про можливості використання педагогами методів і форм інтуїції, а також виявлення психологічних підстав інтуїтивного використання вчителем у педагогічній діяльності цих методів.

Страницы: 1 2 3 4 Позашкільна екологічна освіта та виховання
Позашкільна екологічна освіта та виховання, як інтегральна форма "екологізації" навчально-виховного процесу, спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, поглибле ...

Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів
У Норвегії є чотири університети, шість спеціалізованих вищих шкіл (коледжів), дві державні художні школи, численні коледжі і курси додаткової освіти. Є декілька типів вищих навчальних закладів у цій ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net