Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Сторінка 2

Педагогічна імпровізація - це негайна реалізація ідеї (в ході уроку чи виховного заходу) у відповідь на питання чи репліку учня. Вчитель одержує внутрішній імпульс, до нього приходить нова, незвична думка, і шлях її втілення вибирається як інтуїцією, так і логікою. Імпровізація - творчість вчителя (в ній присутні всі стадії творчого процесу), вироблення і втілення учителем в постійно мінливих умовах навчально-виховного процесу, в спілкуванні з дітьми, оптимальних і нестандартних педагогічних рішень.

Само слово імпровізація, як стверджує у своїй статтї Н.Н. Широглазова, заслужений учитель Республіки Хакасія, пішло від латинської "непередбачений", раптовий, несподіваний. Спеціальної літератури, присвяченої імпровізації вчителя на уроці дуже мало. Можливо, це одна з причин того, що педагогічна імпровізація донині залишається "білою плямою" в педагогіці. Тим не менш, вона є найважливішим складовим творчого процесу вчителя. Уміння легко імпровізувати - це шлях сходження до педагогічної майстерності.

Саме педагогічна імпровізація є найважливішим і необхідним компонентом у структурі професійних діяльності майбутнього педагога. Вітчизняні психологи Л. С. Вигодський, О. М. Леонтьєв, Б. М. Рунін виділять в ній логічну і психологічну модель творчого процессу.

Педагогічна імпровізація пов'язана з усвідомленням суб'єктом джерел її виникнення, яке схематично можна виразити таким чином:

- формування навичок спонтанної комунікації, тобто вміння подолати несподіванки у подальшій діяльності;

- розвиток емоційно-чуттєвої сфери вчителя, в якій значну роль відводиться його підготовчій роботі, особистому досвіду, переживанням;

- логічне осмислення власної творчої діяльності;

- взаємозв'язок понятійно-логічного та емоційно-чуттєвого;

- творчий пошук учителя, в якому важливу роль відіграє своєрідний механізм інтуїції.

Можливість здійснення педагогічної імпровізації є важливою характеристикою професійної компетентності вчителя. У педагогічній психології імпровізація розглядається як характеристика мислення педагога і під нею розуміється "знаходження несподіваного педагогічного рішення і його миттєве втілення, збіг процесів створення і застосування при їх мінімальному розриві" .

Хоча імпровізація часто має інтуїтивний характер, в той же час основи її цілком реальні. Це загальнокультурна і професійна підготовка, що включає в себе глибоке знання предмета, педагогіки, психології, розвинені педагогічні вміння та навички, педагогічну техніку і педагогічний такт; творча домінанта, а саме: розвинене увагу, уяву, інтуїція, стан творчого-пошуку, натхнення, нарешті, спеціальні знання теорії та методики педагогічної імпровізації.

На наш погляд, імпровізація, що включає в себе цілий набір компонентів (про що пише В. Н. Харькіна) несе в собі лише уявний друк інтуїції, а загальнокультурна і професійна підготовка охоплює своїм змістом всі сторони діяльності вчителя, в тому числі і інтуїцію, і імпровізацію. Не випадково В. Н. Харькіна пропонується структура педагогічної імпровізації, багато компонентів якої характерні для структури дослідницько-творчої діяльності вчителя, яка на нашу думку як би вміщає в себе структуру педагогічної імпровізації. Автор поділяє її на ряд етапів: педагогічне осяяння, пов'язане з несподіваним виникненням (приходом) педагогічної ідеї; осмислення педагогічної ідеї, вибір шляху її реалізації та прийняття рішення, втілення педагогічної ідеї безпосередньо в процесі діяльності; аналіз процесу втілення педагогічної ідеї.

Страницы: 1 2 3 4 5Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку
Дослідження текстових категорій передбачає виявлення особливостей текстової структури, організації мовних одиниць та зв’язків між ними. Найпоширенішою є спроба синтаксичного підходу до опису категорі ...

Формування музично-творчих здібностей
Розвиток музикальності неодмінною умовою формування музичної культури дітей. Під музикальністю розуміється сукупність здібностей, необхідних для успішної музичної діяльності. Основна ознака музикальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net