Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Сторінка 2

Педагогічна імпровізація - це негайна реалізація ідеї (в ході уроку чи виховного заходу) у відповідь на питання чи репліку учня. Вчитель одержує внутрішній імпульс, до нього приходить нова, незвична думка, і шлях її втілення вибирається як інтуїцією, так і логікою. Імпровізація - творчість вчителя (в ній присутні всі стадії творчого процесу), вироблення і втілення учителем в постійно мінливих умовах навчально-виховного процесу, в спілкуванні з дітьми, оптимальних і нестандартних педагогічних рішень.

Само слово імпровізація, як стверджує у своїй статтї Н.Н. Широглазова, заслужений учитель Республіки Хакасія, пішло від латинської "непередбачений", раптовий, несподіваний. Спеціальної літератури, присвяченої імпровізації вчителя на уроці дуже мало. Можливо, це одна з причин того, що педагогічна імпровізація донині залишається "білою плямою" в педагогіці. Тим не менш, вона є найважливішим складовим творчого процесу вчителя. Уміння легко імпровізувати - це шлях сходження до педагогічної майстерності.

Саме педагогічна імпровізація є найважливішим і необхідним компонентом у структурі професійних діяльності майбутнього педагога. Вітчизняні психологи Л. С. Вигодський, О. М. Леонтьєв, Б. М. Рунін виділять в ній логічну і психологічну модель творчого процессу.

Педагогічна імпровізація пов'язана з усвідомленням суб'єктом джерел її виникнення, яке схематично можна виразити таким чином:

- формування навичок спонтанної комунікації, тобто вміння подолати несподіванки у подальшій діяльності;

- розвиток емоційно-чуттєвої сфери вчителя, в якій значну роль відводиться його підготовчій роботі, особистому досвіду, переживанням;

- логічне осмислення власної творчої діяльності;

- взаємозв'язок понятійно-логічного та емоційно-чуттєвого;

- творчий пошук учителя, в якому важливу роль відіграє своєрідний механізм інтуїції.

Можливість здійснення педагогічної імпровізації є важливою характеристикою професійної компетентності вчителя. У педагогічній психології імпровізація розглядається як характеристика мислення педагога і під нею розуміється "знаходження несподіваного педагогічного рішення і його миттєве втілення, збіг процесів створення і застосування при їх мінімальному розриві" .

Хоча імпровізація часто має інтуїтивний характер, в той же час основи її цілком реальні. Це загальнокультурна і професійна підготовка, що включає в себе глибоке знання предмета, педагогіки, психології, розвинені педагогічні вміння та навички, педагогічну техніку і педагогічний такт; творча домінанта, а саме: розвинене увагу, уяву, інтуїція, стан творчого-пошуку, натхнення, нарешті, спеціальні знання теорії та методики педагогічної імпровізації.

На наш погляд, імпровізація, що включає в себе цілий набір компонентів (про що пише В. Н. Харькіна) несе в собі лише уявний друк інтуїції, а загальнокультурна і професійна підготовка охоплює своїм змістом всі сторони діяльності вчителя, в тому числі і інтуїцію, і імпровізацію. Не випадково В. Н. Харькіна пропонується структура педагогічної імпровізації, багато компонентів якої характерні для структури дослідницько-творчої діяльності вчителя, яка на нашу думку як би вміщає в себе структуру педагогічної імпровізації. Автор поділяє її на ряд етапів: педагогічне осяяння, пов'язане з несподіваним виникненням (приходом) педагогічної ідеї; осмислення педагогічної ідеї, вибір шляху її реалізації та прийняття рішення, втілення педагогічної ідеї безпосередньо в процесі діяльності; аналіз процесу втілення педагогічної ідеї.

Страницы: 1 2 3 4 5Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання
Навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу, направленого на формування всесторонньо і гармонійно розвиненої особи. У фізичному вихованні навчання рухам здійснюється шляхом безпосер ...

Домашня навчальна робота учнів
Мета як форми організації пізнавальної діяльності учнів — розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, акт ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net